: ציוד ההדגמה
א. גלגלי שיניים על ציר
ב. מנוע חשמלי עם ויסות מהירות
: תאור ההדגמה
מסובבים את גלגלי השיניים במהירות מסוימת ומקרבים אליהם פיסת קרטון שמתחככת בשיניים. ישמע שינוי בצלילים בתלות כמות השיניים על הגלגל או כתלות מהירות הסיבוב.