א. גלילים מדורגים
ב. מדרון משופע עם מסלולי הגלגול

: ציוד ההדגמה

מסלולי הגלגול של המדרון המשופע ניתנים לכיוון והתאמה לרוחב של הגלילים המדורגים. מניחים את הגלילים על המסלולים (מכוונים לרוחב זהה) ומשחררים אותם – הם אמורים להגיע לקצה המדרון בו זמנית. לאחר השינוי של קוטר הגלגול של אחד הגלילים הם יגיעו לקצה המדרון בזמנים שונים

: תאור ההדגמה