א. חישוק עשוי מברזל בקוטר של כ- 60 ס”מ

: ציוד ההדגמה

החישוק מושלך קדימה כאשר בזמן הזריקה מקנים לו סיבוב הפוך לכיוון הזריקה. החישוק יחליק על הרצפה ולאחר מכן ינוע אחורנית בהתאם לכיוון הסיבוב הנרכש

: תאור ההדגמה