א. "כדור הוברמן" תלוי על ציר

: ציוד ההדגמה

כדור מתקפל גדול תלוי על ציר. ניתן לשנות את קוטר הכדור תוך כדי סיבוב ולראות את השינוי במהירות הזוויתית של הכדור. כמו כן ניתן להשתמש ב"כפורס" מהדגמה 60 – הקטנת רדיוס הסיבוב של מסה המחוברת לחוט ומסתובבת על ציר יגרום להגדלת מהירות סיבוב המסה

: תאור ההדגמה