א. ציוד ההדגמה: עגלת פול

: ציוד ההדגמה

אדם מתחיל ללכת במהירות קבועה כאשר העגלה מוצבת לפניו על משטח אופקי. בהגיעו לעגלה הוא עולה עליה והעגלה מתחילה לנועה קדימה, בכיוון הליכתו של האדם. האדם אשר על העגלה אינו מפסיק את תנועתו ויורד מהעגלה, ובאותו הזמן עגלה עוצרת במקום והאדם ממשיך לנוע.

: תאור ההדגמה