א. מסילת אוויר ושלוש קרוניות המחובות ע"י קפיצים
ב. מערכת וי-סקופ ומחשב

: ציוד ההדגמה

קרוניות המחוברות ביניהן בעזרת קפיצים מתחילות לנוע כאשר הקפיצים מכווצים. כל אחת מהקרוניות החיצוניות מבצעת תנודה הרמונית סביב הקרונית האמצעית אשר ממשיכה לנוע במהירות קבועה. ניתן לקבל רישום גרפי של ההעתק ו/או המהירות של כל אחת מהקרוניות באמצעות כפתורים המחוברים לקרוניות.

: תאור ההדגמה