א. שני דינמומטרים
ב. מסגרת וגלגלת עזר
ג. משקולת 200 - 400 גרם

: ציוד ההדגמה

על דינמומטר המחובר לנקודת עיגון יציבה, תלויה מסגרת ובתוכה דינמומטר שעליו תלויה גלגלת . משקולת הקשורה בחוט שעובר דרך הגלגלת והקשור לקצה התחתון של המסגרת, מפעילה מתיחות על החוט .מאפסים את הדינמומטרים כך שלא ימדדו את הכוח של המשקל העצמי של המסגרת, הדינמומטר התחתון והגלגלת הדינמומטר העליון ירגיש את כוח הכבידה של המשקולת בלבד, לעומתו הדינמומטר התחתון ירגיש את הכוחות של המתיחות בחוט שגורמת המשקולת

: תאור ההדגמה