Shmulik Marco The School of Geosciences

מבוא לגיאולוגיה

(קורס מספר 0341-1201-01)

 

מרצה: שמוליק מרקו, החוג למדעי כדור הארץ

חדר 201 בניין קפלון

 

עוזר הוראה: גיא בן-דור

 

ההרצאות יתקיימו ביום א׳ בשעה 18:15 עד 20:00 באולם מלמד

וביום רביעי באולם 001 בבניין ווב משעה 16 עד 17:30 ללא הפסקה

 

שעות קבלה: אפשר בתאום טלפוני (5689) ועדיף באימייל

 

הקורס נועד להכיר את התפתחות המבנה וההרכב של כדור הארץ עם דגש על תאור שיטות המחקר הגיאולוגיות והדרכים לאיסוף המידע. נדון בהיווצרות כדור-הארץ; איך יודעים את הרכב כדור-הארץ, מהו אופן הארגון של החומר: מאטומים עד סלעים; מקורות האנרגיה בכדור-הארץ;  התפתחות מבנה כדור-הארץ מכדור הומוגני לכדור משוכב; ראשית החיים, התפתחותם והשפעתם על כדור-הארץ; הרכב, מבנה וסביבות היווצרות של סלעים מגמתיים, סלעי משקע וסלעים מטמורפיים; טקטוניקה ותהליכי דפורמציה בסלעים;  רעידות אדמה, הרי געש, תהליכי עיצוב פני-השטח, האקלים בעבר והמשמעויות להווה ולעתיד, אוצרות הטבע והסכנות הקשורות בתהליכים גיאולוגיים

 

חובות וציון

נוכחות: חובה לבוא לפחות ל-10 שיעורים

סיורים: במסגרת הקורס יערכו שני סיורי חובה קצרים של כ-4 שעות בשני ימי שישי

אנא שריינו את ימי הסיורים: סיור לגן הסלעים יערך ביום שישי 25.11.16  משעה 8:30 עד 12

סיור לחוף הים יערך ביום שישי 2.12.16 משעה 8:30 עד 12

 לא ינתן ציון סופי בקורס למי שלא ישתתף ללא אישור. תאריכי הסיורים מעודכנים באתר הקורס

http://moodle.tau.ac.il

תרגילים: חובה להגיש את כל התרגילים. לא יינתן ציון למי שלא הגיש את כל התרגילים. המצגות והתרגילים נמצאים באתר הקורס ב״מודל״

ציון: הציון בקורס יקבע על  פי הציון במבחן הסופי