פיתוח העיר העתידי מחולק, עפ"י חזון עיריית ת"א – יפו למספר סוגי איזורים בעלי אופי פיתוח שונה.
בהתייחסות לשד' ירושלים, ניתן לראות במפה המצורפת, התייחסות לצדה המערבי של השדרה כאל "איזור לפיתוח תוך שימור מרקם" – איזור שבו ישמר המקרם העירוני הקיים, ללא בנייה חריגה. זו אותה התייחסות שניתנת באיזור העיר העתיקה ולב ת"א. ההתייחסות לצידה המזרחי של השדרה היא כאל "איזור לפיתוח בהתאמה לסביבה" – איזור שמרבית הבנייה בו תהיה בהתאם למרקם הקיים, למעט בנייה חריגה במגרשים מיוחדים. ההתייחסות כאן תואמת להתייחסות העירייה לאיזורים בהם נבנו שיכונים בשנות ה-50-60. בפריסת "השלד הירוק" של העיר שדרות ירושלים מהווה "ציר ירוק ראשי" והיא אמורה להפוך לחלק מרצף השדרות, כשהיא מתחברת אל הטיילת ואל שד' רוטשילד, באמצעות הארכת השדרה צפונה.
המבנים לאורך השדרה עד רח' ד"ר ארליך, מהווים מתחם בעל עדיפות לשיפוץ.
שד' ירושלים היא גם אחת מ-6 רחובות מרכזיים ברמה המטרופולינית המהווים צירי מסחר ופעילות בעלי ייחוד. זהו ציר עירוני מרכזי החוצה את יפו. לציר זה אופי ייחודי בשל הרכב האוכלוסייה המתגוררת לאורכו, האותנטיות של חלק מבתי המסחר והפוטנציאל השיקומי הגלום בחלק ניכר מן המבנים. בציר זה עתידה לעבור הרכבת הקלה. האיזור הצפון מערבי של השדרה מוגדר כאיזור תרבות, פנאי ובילוי, בעוד שאר השדרה היא איזור בדגש מגורים.
שד' ירושלים תהיה ציר לקווי שירות איכותיים בתחבורה ציבורית בעזרת הרכבת הקלה שתעבור בה ושיפור תנועת האוטובוסים.
באופן כללי בגישת העירייה לעתיד יפו, התוכנית כוללת: עידוד שיפוץ בניינים ביפו בעזרת מתן הלוואות נוחות לאוכלוסיות חלשות. עידוד בנייה חדשה בצפיפות בינונית על מנת לאפשר חלופה לצפיפות המגורים המתוכננת בצפון העיר. תכנון דירות במגוון גדלים, עם אפשרות הרחבת דירות עצמאית. ריסון המגמה ל"ג'נטריפיקציה" ומתן העדפה מתקנת לאוכלוסייה הערבית ביפו.: תקנון (PDF) | תשריט (PDF)

: תקנון (PDF) | תשריט (PDF)

: תקנון (PDF) | תשריט (PDF)

: תקנון (PDF) | תשריט (PDF)

: תקנון (PDF) | תשריט (PDF)

: תקנון (PDF) | תשריט (PDF)

: תקנון (PDF) | תשריט (PDF)

: תקנון (PDF) | תשריט (PDF)

: תקנון (PDF) | תשריט (PDF)

: תקנון (PDF) | תשריט (PDF)

: תקנון (PDF) | תשריט (PDF)