עיריית יפו \ הדואר


הבניין נבנה בשנת 1935 על ידי עאסם בק סעיד, ראש עיריית יפו בשנים 1918- 1938.
בשנת 1934 פרסמו הבריטים את פקודת העיריות לפיה הוכרזה תל-אביב כעיר עצמאית שאינה תלויה בשכנתה יפו.
בוטלו הסעיפים הפרוצדוראלים שקשרו את תל אביב לעיריית יפו ותושבי תל אביב איבדו את זכות ההצבעה לעיריית יפו.
שנה לאחר מכן מקים ראש העיר, סעיד, בניין בולט בסגנון בין לאומי, בן שלוש קומות, על צומת הדרכים הראשיות : שדרות ירושלים (אז שדרות קינג ג'ורג') ודרך בן צבי אשר הובילה לירושלים.
שתי קומות העליונות משמשות כבית מגורים למשפחת סעיד והקומה הראשונה מושכרת לעיריית יפו. הכיכר המטופחת, העסקים השונים ובית הקפה בקומת הקרקע של המבנה מושכים אליהם את תושבי יפו והמקום שוקק חיים. הכיכר אף זוכה לכינוי "כיכר המנהלה" הודות למיקום העירייה.
בשנת 1948 עם כיבושה של העיר יפו ננטש הבניין.
הוא הופך למשרד האופטרופוס לנכסי נפקדים ביפו ולמשרדי חלמיש.
העיר עצמה נמצאת תחת ממשל צבאי אשר מגיע לסיומו בשנת 1949 אז מוגדרת העיר יפו כ"מינהל יפו" וב-1950 היא מסופחת רשמית לתל אביב.

באדיבות ארכיון בית עמנואל, יפו.  
באדיבות ארכיון בית עמנואל, יפו.  

עד לתקופת מלחמת העולם הראשונה הדואר לפלסטין נשלח דרך קונסטנטינופול, לא היו טלפונים ציבוריים והשירות לא היה אמין.
"אחת המשימות הראשונות שעמדו בפני המנהל הצבאי הבריטי לאחר כיבוש א"י היתה מתן שירותי דואר לאוכלוסיה האזרחית. הוחלט להטיל את המשימה על משרדי הדואר הצבאי ובשנת 1917, כשבוע לאחר כיבושה של ירושלים, החל לפעול בה הדואר הצבאי."
(מתוך הספר "והתורכים אינם עוד שולטים..." מבט על א"י בימי מלחמת העולם הראשונה.)
בשנת 1920 החליטה ממשלת בריטניה להעביר את א"י לשלטון מנדטורי אזרחי וכל שירותי הדואר
הועברו לידי הממשל האזרחי. בעיני הבריטים תקשורת הולמת היא תנאי מקדים לפיתוח מסחר וייצור. הרחבת שירותי הדואר , הטלגרף והטלפון היו בידי המונופול הממשלתי.
מבחינת הבריטים היה לא"י יתרון גאוגרפי והוא מיקומה במפגש שלוש יבשות וככזו השוכנת על דרך אוירית בין אנגליה להודו ונמצאת בין מצריים, סוריה ועירק.
מתוך גנזך המדינה“ Articles on the economic history of palastine” ב-1927 החל תכנון מבנה בית הדואר, הגוף הממשלתי האחראי על התכנון בתקופת המנדט הבריטי היה מחלקת העבודות הציבוריות מע"צ ב1927 עמד בראש המחלקה פ.פאדסי.
האדריכל הראשי של מע"צ במהלך אותן שנים היה אוסטן סנט בארב הריסון.
המבנה משמש גם היום כבית דואר, עבר שיפוץ בשנת 2000 ע"י משרד אדריכלים ג'ויס אורון.

>>תיק תיעוד
  מתוך אוסף האריסון, מוזיאון רוקפלר.
  באדיבות ארכיון בית עמנואל, יפו.