בתהליך הלימוד בסטודיו לשימור מבנים בבית הספר לאדריכלות באוניברסיטת תל אביב, בחר כל צוות מבנה בשדרות ירושלים אותו הוא חקר.
תוצר המחקר הזה, הוא תיק התיעוד של הבניין. תיק התיעוד הינו המסמך היסודי והחשוב ביותר בתהליך שימור מבנים, הוא מכיל את החומרים ההיסטורים שנתגלו - תצלומים, עדויות, מסמכים ושרטוטים, התפתחות המבנה לאורך השנים, ותיעוד של מצב הבניין כיום - הכולל תיעוד מצולם ושרטוטי מפגעים בבניין.
מתוך למידה מעמיקה וניתוח הערכים של המבנים, יצאו הסטודנטים בהמשך, לתכנון חדש במבנים, תוך שימור הערכים שנמצאו במבנה, מתוך מטרה לחשוף את הפוטנציאל הגלום בשימור השדרה.