בארץ   |  דעות
שלחו להדפסה
גודל פונט  
במת כלכליסט: פנסיה בקיבוץ - המודל הרוסי מול מודל הביטוח הלאומי
מיסוי השכר של כל חברי התנועה הקיבוצית יממן תשלומי פנסיית מינימום, וייצור רשת בטחון לכלל החברים
פרופ' אסף רזין 11.08.08, 06:56

במציאות שנוצרה בקיבוצים רבים לאחר ההפרטה, חברים רבים פרשו מעבודה ומתמודדים עם קשיי קיום. ראש המטה השיתופי בתנועה הקיבוצית טוען ש־40% מהקיבוצים שחדלו לפעול לפי עקרון השוויון, אינם מספקים פנסיית מינימום לחבריהם. לפי הערכה של משרד דלויט־ברייטמן־אלמגור, 80% מהקיבוצים מעניקים פנסיה נמוכה יותר משכר המינימום. אבל הדאגה אינה נחלתם הבלעדית של הפנסיונרים: חסרי מקצוע, נכים, ואמהות חד־הוריות חוששים מהיום בו ייאלצו להתקיים על תת־פנסיה.

 

תמריצים כלכליים עלולים להיות הרסניים

בכל חברה נתונה תהליכי הפרטה משנים את כללי התנהגותם של בני אדם. כך קרה ברוסיה בתקופת שלאחר התמוטטות המשטר הקומוניסטי, עם המעבר ממודל שוויון לקפיטליזם נטול רשת ביטחון. המודל ה"רוסי" היה משופע מצד אחד ב"אוליגרכים", שרכשו בזול את תשתיות המדינה והתעשרו במהרה. לעומתם, האוכלוסיה שנזקקה להבטחת הכנסה ותשלום פנסיה הידרדרה לעוני קשה. מערכת העברת הכנסות, מהסוג שמספקת רשת בטחון במדינות המערב - לא הייתה כלל בנמצא.

 

ההפרטה בקיבוצים התבססה על שכר דיפרנציאלי וחלוקת נכסי הקיבוץ - כולל דירה וחלקת קרקע - לחברים. היסודות למימון פנסיה יכולים לבוא מהמקורות העצמיים של הקיבוץ: הכנסת החברות והנכסים שבבעלותו, וממיסוי על שכר החבר. ניתן גם לחשוב על חלוקת מניות השתתפות לחברי הקיבוץ חברות שהונפקו בבורסה. הפנסיה המתוכננת של חברי הקיבוץ הותיקים אמורה להיות צמודה להכנסות של כלל הקיבוץ.

 

אבל תמריצים כלכליים יכולים גם לזעזע את המערכת אם היא עוברת שינוי קיצוני. הפרטה חלקית מעלה על פני השטח אינספור אפשרויות ל"תיעול" (tunneling) ההכנסות הנובעות מאותם הנכסים של הקיבוץ שלא הופרטו.

 

"ביטוח לאומי" - גרסת הקיבוץ

מאחר שההפרטה היא חלקית בלבד יכולים חברי קיבוץ בעלי מקצוע וידע לנצל את תנאי הפיקוח הלא ראויים, ולגרום לצמצום הרווחים שיעמדו לחלוקה לתשלומי הפנסיה. מפרשת "אנרון" המוכרת, אנחנו יודעים שהנפקת חברה בבורסה איננה ערובה מספקת לפיקוח מסודר על המנהלים. גם הרשות לניירות ערך בישראל איננה יכולה להבטיח שקיפות מלאה בדיווחים ולקיחת אחריות מצד המנהלים, למרות הישגים רבים שיש לרשות בבקרה על שוק ההון ובמניעת עבירות ניהול.

 

כלל יסודי שתורת הכלכלה לימדה אותנו היא לפזר סיכונים, לא לרכז את ההשקעה במניה אחת. מכאן, שמצב שבו החיסכון הפנסיוני מסתמך על מקור הכנסה בודד - מניית החברה, הוא מסוכן ולא רצוי. במקרה של "אנרון", הצבירה של עובדי החברה היתה מרוכזת כולה מרוכזת במניית החברה בלבד. כשהיא קרסה - הפנסיה של אלפי עובדים ירדה לטמיון.

 

אין כאן פתרונות קסם: גם אם יינקטו צעדים למניעת תיעול הכנסות וגם אם ההשקעות יפוזרו, עדיין לא תהיה בהכרח פנסיה מינימלית נאותה בכל הקיבוצים. בקיבוץ עני בנכסים משותפים, חברי הקיבוץ בממוצע יהיו עניים. אי אפשר ליצור יש מאין.

 

התנועה הקיבוצית היא ארגון של עשרות קיבוצים, חזקים וחלשים, שביכולתם להקים רשת ביטחון בדומה למודל הביטוח הלאומי. העיקרון הוא פשוט: מיסוי השכר של כל אחד מחברי התנועה הקיבוצית יממן תשלומי פנסיית מינימום לכל אחד מחברי התנועה לאחר גיל הפרישה. ללא רשת ביטחון של התנועה הקיבוצית לא ניתן יהיה להבטיח רמת קיום מינימלית בכל קיבוץ וקיבוץ - במיוחד בתקופה של מעבר לקיבוץ המופרט.

 

הכותב הינו פרופסור לכלכלה באוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטת קורנל בארצות הברית