פרסומים ועבודות אחרות של יגאל סלע

Igal Sela’s Publications and other Works

 

Publications by Date

פרסומים לפי שנת הפרסום

Publications by Subject

לרשימת הפרסומים לפי נושאים

Click on the [*] sign to access the item. To read the texts made in PDF format, you need Acrobat Reader, downloadable from
http://www.adobe.com.

נא להקליק על הסימן [*] לקבלת הטקסט. לקריאת החומר בפורמאט PDF נחוצה תוכנת "אקרובאט", שאפשר להורידה מאתר החברה: http://www.adobe.com

 

[*] Sela, Igal 1981. “Sea Turtles in the Eastern Mediterranean and Northern Red Sea.” In Biology and Conservation of Sea Turtles. Karen A. Bjorndal, ed. Washington D.C.: Smithsonian Institution Press, pp. 417-423.

[*] Sela, Igal 1982. “Can Sea Turtles be Tracked?” In Israel Land and Nature - Spring 1982, Vol. 7, no. 3, pp. 97-99.

 

 

[*] סלע, יגאל 1959. ”מערת הנטיפים בנחל נמר“. טבע וארץ: כתב-עת לטבע ולידיעת הארץ , א' [1–2], עמ' 40–41.

[*] סלע, יגאל 1960. ”מושבת דגירה של סיס ההרים בראש הנקרה“. טבע וארץ: כתב-עת לטבע ולידיעת הארץ , ב' [8]: 353–355.

[*] סלע, יגאל 1960. "בעל החיים בגליל ההררי". בתוך ברסלבי, יוסף 1960. הידעת את הארץ, ה: בין חרמון לתבור. תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, עמ' 165–176.

[*] נספח א': "נמרים בארץ ישראל" (רשימה)

[*] סלע, יגאל 1960. ”איי החוף".טבע וארץ: כתב-עת לטבע ולידיעת הארץ , ב' [5]: 205–208.

[*] סלע, יגאל 1961. "החי בראש הנקרה". בתוך מערבו של גליל: קובץ החוג האזורי לידיעת הארץ, ינואר 1961, עמ' 278–288.

[*] סלע, יגאל 1962. ”תיפסק השחתת החופים על ידי כריית זיפזיף!“. טבע וארץ: כתב-עת לטבע ולידיעת הארץ , ד' [10]: 483.

[*] סלע, יגאל 1962. ”הנקר הסורי בארצנו". טבע וארץ: כתב-עת לטבע ולידיעת הארץ, ה' [2], עמ' 93–95.

[*] סלע, יגאל 1963. ”המלחמה בחזירי בר במערב הגליל“. טבע וארץ: כתב-עת לטבע ולידיעת הארץ , ה' [5]: 238–241.

[*] סלע, יגאל 1964. ”העיט השחור אזרח חדש בישראל“. טבע וארץ: כתב-עת לטבע ולידיעת הארץ, ו' [10]: 396–400.

[*] סלע, יגאל 1967. ”סכנת השמד של צבי הים בים התיכון“. טבע וארץ: כתב-עת לטבע ולידיעת הארץ, ט' [2]: 90–92.

[*] סלע, יגאל 1968/9. ”הנעמן מתייבש“. טבע וארץ: כתב-עת לטבע ולידיעת הארץ , י"א [1]: 37–38.

[*] סלע, יגאל 1969. ”עופות מים בכנרת - לסיכום שנת תצפיות“. טבע וארץ: כתב-עת לטבע ולידיעת הארץ, י"א [6]: 269–270.

[*] סלע, יגאל 1969. ”בקעת בטחה - שמורת טבע“.טבע וארץ: כתב-עת לטבע ולידיעת הארץ , י"א [6]: 270–271.

[*] סלע, יגאל 1970. ”צבים רכים במי הים התיכון“. טבע וארץ: כתב-עת לטבע ולידיעת הארץ, י"ב [6]: 266–267.

[*] סלע, יגאל 1971. ”כלבים סלוקים בסיני“. טבע וארץ: כתב-עת לטבע ולידיעת הארץ , י"ג [3]: 134–136.

[*] בעקבות עבודתו של יגאל סלע על הכלבים הסלוקים

[*] ארבל, אברהם וסלע, יגאל 1971. ”גיריות“. טבע וארץ: כתב-עת לטבע ולידיעת הארץ , י"ג [2]: 69–70.

[*] סלע, יגאל 1973. "ראש הנקרה". בתוך נופים ואתרים. תל-אביב: קצין חינוך ראשי, משרד הביטחון – ההוצאה לאור, עמ' 110–113.

[*] סלע, יגאל 1973. נחל כזיב. נופים ואתרים (קבץ): [תל-אביב], מטכ"ל, קצין חינוך ראשי, ענף ההשכלה, עמ' 114–115.

[*] סלע, יגאל 1974. ”התרדמון - רעל מסוכן!“.טבע וארץ: כתב-עת לטבע ולידיעת הארץ , ט"ז [2]: 63-66.

[*] סלע, יגאל 1975. סקר העופות הדורסים 1970–1975. אוניברסיטת תל-אביב: המכון לחקר שמירת הטבע.

[*] סלע, יגאל 1975. [מפות ונספחים] סקר העופות הדורסים 1970–1975. אוניברסיטת תל-אביב: המכון לחקר שמירת הטבע.

[*] סלע, יגאל 1976. ”גם מערות הן נכס“ <מצפה>. טבע וארץ: כתב-עת לטבע ולידיעת הארץ , י"ח [5]: 195.

[*] סלע, יגאל 1977. ”התאוששות החורש - בעיה בשמירה על חיות הבר“. טבע וארץ: כתב-עת לטבע ולידיעת הארץ , י"ט [2]: 81–84.

[*] סלע, יגאל 1979. ”הנצחון במאבק על הזיפזיף בא מאוחר מדי לצבי-הים“. טבע וארץ: כתב-עת לטבע ולידיעת הארץ, כ"א (2): 58–63.

[*] סלע, יגאל 1980. "שמורת הטבע על יד לימן: שינויים בהרכב הצומח". בתוך במערבו של הגליל: קובץ בוטאני, ערך משה ידעיה. המועצות האזוריות "סולם צור" ו"געתון": החוג האזורי לידיעת הארץ, עמ' 27–38.

[Sela, Yigal 1980. “Nature Reserve near Moshav Liman: Changes in its Flora.” In On the Western Galilee: Botanical Researches, Moshe Yedaya ed. Sullam-Zor ve Gaaton: Hahug Haazori Liyediat Haarez, pp. 27-38.]

[*] סלע, יגאל 1982. "התנשמת לתועלת החקלאות". העוזניה, עלון מס' 5, דצמבר 1982, עמ' 37–46 (תקציר באנגלית: עמ' 89). אוניברסיטת תל-אביב: המכון לחקר שמירת הטבע.

[Sela, Igal 1982. “The Barn Owl - For the Benefit of Agriculture.” (with an English abstact)]

[*] סלע, יגאל 1982. ”האם אפשר לסמן צבי-ים?“. טבע וארץ: כתב-עת לטבע ולידיעת הארץ , כ"ד (5): 198–200.

[*] סלע, יגאל 1982. ”התחזור הנימפיאה לנופי המים שלנו?“.טבע וארץ: כתב-עת לטבע ולידיעת הארץ , כ"ה [1]: 28–29.

[*] סלע יגאל 1983. "תיקון טעויות" (מכתב למערכת) טבע וארץ: כתב-עת לטבע ולידיעת הארץ, כרך כ"ה חוברת 3, עמ' 4.[תיקונים למאמר ”התחזור הנימפיאה לנופי המים שלנו?“.טבע וארץ: כתב-עת לטבע ולידיעת הארץ , כ"ה [1]: 28–29]

[*] סלע, יגאל 1983. ”האש כברכה“ <מכתב למערכת ותשובת ד"ר אביבה רבינוביץ>. טבע וארץ: כתב-עת לטבע ולידיעת הארץ, כ"ה (2): 6–7.

[*] סלע, יגאל 1988. ”דו-קיום אדם וטבע: מושבת האנפות - מספנות ישראל“. עם ואדמתו: רבעון לענייני הקרקע ופיתוחה, 53: 33–34.

 

Other Works

עבודות אחרות

 

[*] סלע, יגאל [2007]. אירוס הגלבוע 'מלך' הפרחים.

[*] סלע, יגאל 2007. " תצפיות ושיקולים נגד הרחבת סטטוס תמ''א 22 בראש-הנקרה" (מכתב ליואב שגיא).

[*] סלע, יגאל 2008. "תיקונים והבהרות בעניין הנימפיאה התכולה". (מכתב למיכה ליבנה, אוגוסט 2008).

[*] סלע, יגאל 2010. "עצי זית בני אלפיים? סיכום תצפיות שדה".

[*] סלע, יגאל 2011. " זית בר קיימא".

 

Other Publications

פרסומים אחרים

 

סלע, יגאל 1970. ”שפני-סלע כנודדים“. טבע וארץ: כתב-עת לטבע ולידיעת הארץ , י"ב [6]: 292.

סלע, יגאל 1976. ”דורסים - בשיווי משקל עדין“. טבע וארץ: כתב-עת לטבע ולידיעת הארץ , י"ח [3]: 117–119.

סלע, יגאל 1977. ”הצב שהציץ ו... נפגע“. סלעית: ירחון לבני הנעורים , ה' (5): 13.

סלע, יגאל 1979. ”הצבים, הזיפזיף והים“. סלעית: ירחון לבני הנעורים , ז' (5): 4–6.

סלע, יגאל 1981. ”צב ים ענק?“ <מכתבים למערכת>.טבע וארץ: כתב-עת לטבע ולידיעת הארץ , כ"ג [2]: 80.

סלע, יגאל 1983. ”עבודת נוער ביערות - ערך או תכלית?“. עם ואדמתו: רבעון לענייני הקרקע ופיתוחה, 46: 32–33.

 

Description: Description: website stats