פרופ' נעמה פרידמן
תחומי מחקר
אפאזיה – הפרעות תחביר, מורפולוגיה ושליפה לקסיקאלית בעקבות פגיעת מוח.

דיסלקסיות ודיסגרפיות – התפתחותיות ונרכשות. דיסלקסיות בעברית ומאפייניהן הייחודיים. דיסלקסית מיקום אותיות, דיסלקסית נגלקט (נגלקסיה), דיסלקסיה קשבית, דיסלקסית שטח ודיסלקסית עומק, דיסגרפית באפר גרפמי.

SLI – הפרעות שפתיות מולדות. התחביר אצל ילדים עם SLI תחבירי, תתי סוגים של SLI.

תחביר אצל לקויי שמיעה
רכישת שפה בעברית ובערבית פלסטינית
הקשר בין זיכרון עבודה להבנת משפטים