Dov Jarden         דב ירדן
 1. על סף היתמות
 2. הפירמידה
  עתון תחכמוני, תר"ץ
 3. המוצדק השימוש ב"לא" לשלילת ההווה?
  לשוננו י, 213-197 תרצ"ט (עם ראובן סילמן ו נ. נ. טורשינר)
 4. מה חפצתי היות
  אמנה, ספר ראשון, תרצ"ט
 5. לאנגליה לאמור
  עתון המגן 3, גליון 16, תש"ט
 6. עיוני לשון ומליצה במחברות עמנואל, חלק א
  לשוננו יז, תש"א 28-12
 7. שמות כוכבים בחידת-לשון
  לשוננו יח, תשי"ב, 49-47
 8. עיוני לשון ומליצה במחברות עמנואל, חלק ב
  לשוננו יח, תשי"ג, 180-179
 9. חידודי-לשון אצל חיד"א
  לשוננו לעם, מה-מו, תשי"ג, 26-21
 10. חובל - Cordelier, נזיר פרנציסקני
  לשוננו יח, תשי"ג, 180-179
 11. חריזי, יהודה בן שלמה
  קרית ספר כח, תשי"ג, 324-317
 12. תיקונים במילון בן-יהודה
  לשוננו כ, תשט"ו 152-149
 13. ביטויים "מודרניים" במקורות קדומים
  לשוננו לעם, ח-ט, תשט"ו 13-10
 14. סתומות ב"מחברות עמנואל"
  ידע עם, ג, תשט"ו 71-70
 15. פתרון סתומה בפרקי רבי אליעזר
  סיני, עט, תשט"ו, 13
 16. עיונים באגרת המוסר לרבי שם טוב פלקירה
  כתב יד, תשי"ז
 17. עיונים בדיואן של אליעזר בן יעקב הבבלי
  תרביץ, רבעין למדעי היהדות, כו, תשי"ז, 327-317
 18. הערות והצעות:
  1. צנור - כלי זמר או מרזב?
  2. ועדה - מלה תלמודית?

  מקור לא ידוע, 71-69
 19. הערות למאמרו של ח. שירמן:
  אוסף משלים וסיפורים ממחבר עברי-ספרדי

  תרביץ, תשי"ח, 562
 20. ממילונו המקראי של רבי שמואל הנגיד
  לשוננו לעם 63, תשי"ט, 149-135
 21. ממילונו המקראי של רבי שמואל הנגיד (המשך)
  לשוננו לעם 63, תשי"ט, 215-225
 22. להבנתה של קינה אחת של שמואל הנגיד
  ספר דים, מאמרים בחקר התנ"ך,
  קרית ספר, ירושלים, תשי"ט, 420-417
 23. פשט ודרש במטבעות לשון
  לשוננו לעם 63, תשי"ט, 195-189
 24. שיר החתונה לרבי יהודה הלוי
  הדואר כ"ח, תשכ"א, 502
 25. יושבה בגנים - מאורה לר' יצחק אבן גיאת
  הדואר מ, תשכ"א, 671
 26. אילת ארמונים
  הדואר מא, תשכ"א, 472
 27. יצורים מעפר - פיוט חדש לר' יצחק אבן-גיאת
  הדואר מ, תשכ"א, 671
 28. צלילי שיר השירים בשיר-אזור, השיר "קול דודי"
  מחברת, תשכ"ב, 89
 29. כסופי ישועה בפיוט ישועה
  הדואר מא, תשכ"ב, 711ד
 30. שני שירי-תהלה חדשים לרבי משה בן עזרא
  בצרון, מה, תשכ"ב, 198-196
 31. כוכבים בשירת ספרד
  שבט ועם, סדרה שניה, ד (ט), תשמ"א, 107-104
 32. שיר תהלה לרבי שמואל הנגיד
  Studies in Bibliography and Booklore,
  Hebrew Union College VI
  תשכ"ב, 43-50
 33. יפחד וירהב לבבי - קינה על פטירת משה
  הדואר מא, תשכ"ב, 736
 34. הסיום המקורי בפיוט "יום נפלא" לרבי יהודה הלוי
  הדואר כג, תשכ"ב, 363
 35. שיר-תאם לרבי משה בן עזרא
  הדואר מב, תשכ"ב, 231
 36. שיר-אזור על יגון-פרוד
  מחברת יא, 33-34
 37. עיונים בבן משלי
  ספר זיידל, תשכ"ב, 396-387
 38. מורשים בשירת הנגיד
  לשוננו לעם, יג, תשכ"ב, י"ד-יח
 39. צלילי שיר השירים בשיר-אזור
  מחברת, תשכ"ב, 89
 40. אור שהוא חשך
  לשונני לעם, יג, 30-32
 41. תשעה שירים חדשים לרבי משה בן עזרא
  ואחד לרבי יוסף בן סהל

  מולד, יט, 161-162, תשכ"ב
 42. אם בלבבכם אש קודח ליצחק הלוי
  מחנים, פב, תשכ"ג, 72-73
 43. פתרון סתומות בדיואן רבי שמואל הנגיד
  תלפיות, ה, 357-368, תשכ"ג
 44. בחולפות הזמן
  שיר תהלה לרבי משה בן עזרא

  פרקים, ג, 309-314, תשכ"ג
 45. תחנוני נפש לך עיפה
  פיוט חדש ליצחק הלוי

  הדאר מג, 673, תשכ"ג
 46. לבי עורה
  תוכחה חדשה לרבי משה בן עזרא

  הדאר מב, 323, תשכ"ג
 47. "אגרת חקורה"
  סתומה בשירת הנגיד ופתרונה

  בצרון מט, 188-190
 48. קינות על חורבן ירושלים
  לרבי יצחק בר ששת (הריב"ש)
  לרבי יוסף בן אברהם אלמושנינו
  לרבי אברהם טויל ולשני פייטנים עלומי שם

  "ספונות" ספר שמיני, רנז-רעב, תשכ"ד
 49. סליחה לסהלאן
  טורי ספרות, תשכ"ד
 50. פתרון סתומה במחברות עמנואל הרומי
  בצרון נ, 195, תשכ"ד
 51. תקונים ובאורים לספר "בן משלי"
  לשמואל הנגיד

  הדואר ה, 49, תשכ"ד
 52. קטע מפיוט לא-נודע
  ליוסי בן יוסי

  הדואר מד, 8, תשכ"ה
 53. ידידיך עבדיך
  פיוט חדש ליהודה (הלוי?)

  בצרון כו, 193--195
 54. ישעך אדרוש
  פיוט ליצחק המתפרסם לראשונה מכתב יד

  הבקר, 8.10.65, תשכ"ה
 55. בקרת על זולאי מנחם
  באסכולה הפייטנית של רב סעדיה גאון

  קרית ספר מ, 183-187
 56. עוזנו צור משגבנו
  פיוט לר' יצחק אבן גיאת המתפרסם לראשונה

  הבקר 7, ערב פסח, תשכ"ה
 57. פיוט בלתי נודע
  לרבי שמואל הנגיד

  סיני כו, שיח-שיט, תשכ"ה
 58. המלה צרור בשירת שמואל הנגיד
  סיני כו, שיח-שיט, תשכ"ה
 59. תקון נאה בשיר של רבי שמואל הנגיד
  מחברת, ניסן תשכ"ה, 76
 60. "בן תהלים" או "דיואן"?
  (מן הבעיות סביב שירת הנגיד)

  רשת ד, 479-480, תשכ"ו
 61. אלוהי עליון קונה
  פיוט ליום-הכיפורים, המתפרסם לראשונה מכתב-יד

  הבקר, ה בתשרי 5, תשכ"ו
 62. להגיית שמו של רב האיי גאון
  אוצר יהודי ספרד, 109, תשכ"ו
 63. ימס לבבי לקול שוממה ...
  מאורה לרבי יהודה הלוי

  הדואר רז, ה בכסלו, תשכ"ז
 64. פיוט לשנת תשכז
  ארץ ישראל -- ירחון מדיני ו', 32, חשון-כסלו תשכ"ז
 65. מלשונו של ר' שלמה אבן גבירול
  ה. דבא=כח

  לשוננו לעם כו, 236-233, תשכ"ח
 66. ענותנו ראה
  סליחה חדשה לרבי משה אבן עזרא

  בצרון, נח, 148, תשכ"ח
 67. מלא רחמים
  סליחה לרבי משה בן עזרא

  סיני סג, צז-צח, תשכ"ח
 68. מלשונו של רבי שלמה אבן גבירול
  א. נדיבה = נפש

  לשוננו לעם, יט, 218--220, תשכ"ח
 69. שור ידיד כאבי
  פיוט חדש לרבי שלמה אבן גבירול

  סיני סג, רטה, תשכ"ח
 70. בת איומה
  סליחה לרבי משה בן עזרא

  הדואר, טז, 263, תשכ"ח
 71. "הודו בחטא סתר" לרבי שמואל הנגיד
  במהדורה מושלמת

  סיני סה, ק-קב, תשכ"ט
 72. "שדי אשר תלה" ו"שחר להודות קומה"
  שתי רשויות בלתי נודעות שנמצאו בין פיוטי
  רבי שלמה אבן גבירול

  בצרון, ס, 138-139, תשכ"ט
 73. מלשונו של ר' שלמה אבן גבירול
  ב. "בו נופפו ידם ובו נזכרו"

  לשוננו לעם כ, יב-טז, תשכ"ט
 74. שוכן עד מאז לבדך
  פיוט בלתי נודע לרבי שלמה אבן גבירול

  סיני סה, רמא-רמג, תשכ"ט
 75. זה לעומת זה ירוצו
  פיוט חדש לרבי שלמה אבן גבירול

  סיני סד, 11, תשכ"ט
 76. שחורה ונאוה כל היום דוה
  פזמון בלתי נודע לשלמה

  ירושלים, שנתון לדברי ספרות ואמנות ג-ד, 371-367, תש"ל
 77. לתפוצתה של הסליחה "הודו בחטא סתר"
  לרבי שמואל הנגיד

  סיני סז, לו-לז, תש"ל
 78. מלשונו של שמואל הנגיד
  ד. דפק = נזל, זרם, שטף

  לשוננו לעם כא, כח-ל, תש"ל
 79. ארבעה שירים חדשים לדון וידאל בנבנישת
  ספר אדם-נח זכרון לר. א.נ. ד"ר בראון, שטו-שכ, תש"ל
 80. השלמת העבודה "אלהים אל ראשון"
  לרבי שלמה אבן גבירול

  סיני סו, יג-יט, תש"ל
 81. "שובב עם" ו"שכולת בנים"
  שני פיוטים גבירוליים חדשים

  סיני סו, רפח-רצא, תש"ל
 82. לך שדי - אופן לרבי שלמה אבן גבירול
  במהדורה מושלמת

  סיני סו, קעח-קפד, תש"ל
 83. שוכן עד גאלנו - פזמון חדש לשבועות
  לרבי שלמה אבן גבירול

  סיני סז, עז-עט, תש"ל
 84. לתיקונו של מדריך הטלפון
  הארץ, 1.12.1969
 85. מאמרו של הארכיהגמון ראיא
  הארץ, 24.9.1969
 86. לשר דון וידאל בן באן בנשת ז"ל
  מבע 17, 9, תשל"א

 87. אשיחה נפלאות אל ואזכיר גבורות טל
  רשות לטל לפיטן לא נודע

  סיני סט, טז-כא, תשל"א
 88. שלשה שירי כבוד וידידות חדשים
  מדון וידאל בנבנשת לשלמה דאפירה

  ירושלים ה-ו, 461-465, תשל"ב
 89. הערות לרשות לטל
  "אשיחה נפלאות אל"

  סיני ע, קכ, תשל"ב
 90. שלשה שירי קדש לרבי אלעזר בן יעקב הבבלי
  במהדורה מתוקנת

  סיני עא, רמא-רמו, תשל"ב
 91. אהה איך אעלה לדין לאבי
  פיוט מיוחס לרבי יוסף אב סהל במהדורה מושלמת

  סיני עא, כא-כב, תשל"ב
 92. שמעון בר משה אבן אלמורסי
  משורר ספרדי נעלם

  סיני ע, קיב-קיח, תשל"ב
 93. צהלי קול יונת אלם
  פיוט בלתי נודע לאליעזר

  טורי ישורון לב, 7-8, תשל"ב
 94. נקבצות משירי רבי סעדיה לונגו בדרכי השיר והמליצה
  וכלולים בהם שלשה שירים לרבי יצחק עוזיאל
  ושיר אחד למשורר אלמוני

  ספונות, ספר יב, מכון בן-צבי, תש"ל-תשל"ג
 95. חמשה שירים על תהפוכות הזמן
  לדון וידאל בנבנשת

  ירושלים, שנתון לפרקי ספרות ואמנות ז-ח, 156-163, תשל"ג
 96. מקור תלמודי להבנת בית
  בשיר "אלוה עז" לרבי שמואל הנגיד

  סיני עג, רנ-רנא, תשל"ג
 97. שירי אהבה חדשים
  לדון וידאל בנבנשת

  מאזנים לו, 98-104, תשל"ג
 98. שובו שובו ונחפשה דרכינו ונחקרה
  תוכחה חדשה לשמעון בר משה אבן אלמרסי

  סיני עב, שסו-שעא, תשל"ג
 99. שלשה שירי קדש לרבי אלעזר בן יעקב הבבלי
  במהדורה מתוקנת

  ספר מרגליות עט-פה, תשל"ג
 100. הרמיזה בשירי רבי יצחק אבן-כ'לפון
  ואם בגבורות, הוצאת ידידים, 241-246, תשל"ד
 101. צפית - שם עברי לטלוויזיה
  מעריב, י בניסן, תשל"ד, עמוד 24
 102. הרומן הראשון שלי
  תרגום מקורי של סיפור מאת שלום עליכם

  לאשה 1420, 1.7.1974, תשל"ד
 103. שמואל
  תרגום של סיפור מאת שלום עליכם

  משא, 16.9.1974, תשל"ד
 104. איך לא אדאג
  לר' שלמה אבן גבירול

  בצרון לו, 283-285, תשל"ה
 105. היה עד על דבורה -- שיר תהילה חדש
  לר' שלמה אבן גבירול, לכבוד רבי שמואל הנגיד

  האמה יד, 77, 81, תשל"ה
 106. איסר השמש
  תרגום של סיפור מאת שלום עליכם

  ??, תשל"ה
 107. סוד יי ליראיו
  שיר חדש לרבי שלמה אבן גבירול

  סיני עז, ט-יא, תשל"ה
 108. עיני מרב בכי כלו
  קינה חדשה לרבי שלמה אבן גבירול על מות אביו

  סיני עז, קלט-קמב, תשל"ה
 109. מלשונו של ר' שלמה אבן גבירול
  ה. דבא = כח

  לשוננו לעם כו, 233-236, תשל"ה
 110. הלשון בשירת ר' שלמה אבן גבירול
  זכרונות האקדמיה ללשון העברית יט-כ, תשל"ה
 111. עשירי למנין
  תרגום של סיפור מאת שלום עליכם

  מעריב, 25.9.1974, עמוד 36
 112. יום הפרוד לרשב"ג - שיר אחד
  ידיעות אחרונות, מעריב, יד בשבט, תשל"ו
 113. "פקד ברק שחק": שלמה אבן גבירול
  שיר חדש מבואר בידי דב ירדן

  מולד 373-376, תשל"ו
 114. צבי חשוק
  שיר חדש לשלמה אבן-גבירול

  ידיעות אחרונות, כא בתשרי, 5, תשל"ו
 115. רשימת חרוזים לשירים של גבירול בכתב-יד מן הגניזה
  סיני יט, צז-קא, תשל"ו
 116. מליצתי בדאגתי הדופה
  סיני עח, לה-לט, תשל"ו
 117. שלמה אבן גבירול, אמור לאשר לבבו רם
  עם פרוש, מקורות ומקבילות

  ידיעות אחרונות, כ בניסן, 12, תשל"ו
 118. היה עד על דבורה
  שיר תהילה חדש לרבי שלמה אבן גבירול לכבוד רבי שמואל הנגיד

  האומה 64, 78-81, תשל"ו
 119. היכל המשקלים ליצחק אבינרי
  כלי-אמן לשיפור הלשון העברית

  הדאר 60, ד בכסלו, תשל"ז
 120. חסדי אלהינו לא נמנעו מעיר
  שיר קודש חדש של ר' יהודה הלוי

  מעריב, יג בניסן, תשל"ז, עמוד 46
 121. יקרו חסדיך
  שיר חדש לרבי יהודה הלוי

  ידיעות אחרונות, יד באדר, תשל"ז
 122. אשמתי ואשמו נאות משכני
  שיר ודוי לרבי יהודה הלוי במהדורה מתוקנת ומבוארת

  סיני פ, קטז-קיח, תשל"ז
 123. אזכר מעללי יה
  סלוק חדש לשבת חנכה
  מיסד על מגלת אנטיוכוס לרבי יהודה הלוי

  האומה 64, 78-81, תשל"ו
 124. פתרון סתומה בפיוט "אזכיר גבורות"
  ליוסי בן יוסי

  סיני פב, 121, תשל"ח
 125. "ידדון מלאכי צבאות" ו "אהללנו בסוד קרואים"
  שני שירים חדשים לרבי יהודה הלוי

  סיני פג, רג-רה, תשל"ח
 126. יגל עם אל
  מאורה חדשה לרבי יהודה הלוי

  סיני פב, רכב-רכה, תשל"ח
 127. סיפרתי בה פלאי אל חי
  "כתר מלכות", יצירתו של שלמה אבן גבירול
  שנתקבלה כתפילה ליום הכפורים

  מעריב, ט בתשרי תשל"ט
 128. שני שירי אהבה לר' יהודה הלוי
  פרסום ראשון מכתב-יד

  מעריב, כ בתטבת, תשל"ט, עמוד 21
 129. וכן יצליל
  מעות לתקן בפיוט לגבירול

  סיני פד, קלג, תשל"ט
 130. ירדתי פלאים פתע
  שיר ליהודה הלוי

  מעריב, כ בניסן, תשל"ט, עמוד 47
 131. פשטים חדשים בספר בן משלי
  לרבי שמואל הנגיד

  סיני פה, ריא-רטז, תשל"ט
 132. נשמת יעלת חן
  פיוט חדש לרבי יהודה הלוי

  סיני פד, רלח-רצ, תשל"ט
 133. השב על כנם
  הבדלה או פזמון לפורים לאריה

  סיני פד, לג-לו, תשל"ט
 134. שלמה אבן גבירול
  ומשה בן יצחק אבן אלתקאנה

  סיני פה, כח-לג, תשל"ט
 135. נדירות מלות הפותחות באות ל
  והשפעתה על מלות אקרוסטיכון

  סיני פה, קצ, תשל"ט
 136. אמת עולם סדריו החליף
  שיר חדש לדון וידאל בנבנשת

  ספר שלום סיון, קרית ספר, 371-374, תש"מ
 137. ל הסבה בשירת ספרד
  סיני פו, רכא-רכב, תש"מ
 138. רמש תחת שמש - תקון מפתיע במכתם
  מ"בן משלי" לשמואל הנגיד

  סיני פז, רעא-רעב, תש"מ
 139. לך אמר לבי בקשו פני
  ודוי בלתי נודע למשה בן עזרה

  סיני פו, קיד-קיז, תש"מ
 140. לבי לקלל הזמן פלל - שיר כבוד וידידות חדש
  ומדון וידאל בן באן בנשת לחכם שניאור

  ירושלים יד, 25-28, תש"מ
 141. אשר ישמח
  תקון במכתם הראשון של בן קהלת

  סיני פז, תש"מ
 142. מגרש
  בשיר לרבי יהודה הלוי

  סיני פח, רעד-רעה, תשמ"א
 143. לתולדות נוסחן של "מחברות עמנואל"
  קרית ספר נז, 385-386, תשמ"ב
 144. אשחר עדתי
  פיוט חדש לרבי יהודה הלוי

  סיני צא, רכג-רל, תשמ"ב
 145. פרוש עמנואל למשלי
  ברורים חדשים בשירי החל לרבי שלמה אבן גבירול

  סיני צא, קפז-קפט
 146. יוסף אבן צדיק - כוכב חדש בשירת ספרד
  לבון פשטים בשירי גבירול

  סיני צ, רפו-רפח, תשמ"ב
 147. ימים מאז הקדשו
  פתיחה לשבת וראש חדש לרבי יהודה הלוי

  סיני צ, קמד-קמו, תשמ"ב
 148. אין "בור גלות" בשירת הנגיד
  סיני צב, רפו, תשמ"ג
 149. ימה אעידך ציון - שיר אזור חדש
  ללוי אבן אלתבאן

  הדואר, 560, תשמ"ג
 150. דרך כוכב מישראל
  ספר היובל לאברהם אבן שושן, 167-175, תשמ"ג
 151. לא כל העינים שוות
  כלל גדול בבקרת הנסח והמסקנה הנובעת ממנו

  סיני צג, פח-צ, תשמ"ג
 152. השונר המשנרר
  תהלה ולא תהלה בשיר היין "שפת מזרק" לגבירול

  סיני צג, קפא-קפב, תשמ"ג
 153. בראש כל חדשיכם חדשה רננה
  שיר חדש לשבת ראש חדש ניסן
  לרבי יהודה הלוי
  זכר ונקבה בראם

  סיני צז, קמד-קמו, תשמ"ג
 154. אעורר יללות - פיוט לראש חדש אב ליצחק בן יעקב הכהן
  אברהם אברהם

  סיני צב, ל-לג, תשמ"ג
 155. אהה ידועת מכאובות - קינה לתשעה באב
  במהדורה משפרת

  סיני צב, רג-רח, תשמ"ג
 156. שלשה שירים חדשים
  לרבי יהודה הלוי

  סיני צד, רכג-רכז, תשמ"ד
 157. רצה נפש נענה
  פיוט חדש לרבי יהודה הלוי

  הדואר, 360, תשמ"ד
 158. על חטא שחטאנו בנגינת מלעיל
  סיני צד, רפז, תשמ"ד
 159. אל תאיצו לנחם לב ימאן להתנחם
  קינה חדש לתשעה באב לרבי יהודה הלוי

  הדואר, 538, תשמ"ד
 160. חמשה שירים חדשים
  מגנזי שירתנו בימי הבינים

  ספר סולובציק, תתקכז-תתקלו, תשמ"ד
 161. אל תאיצו לנחם לב ימאן להתנחם
  קינה חדשה לתשעה באב לרבי יהודה הלוי

  הדואר, 538-540, תשמ"ד
 162. אריה וילסקר - העלוי מלנינגרד
  עיני יפה בו, אין עיני צרה בו

  סיני, צד, קפח-קצא, תשמ"ד
 163. יצרי אנוש משלי אפר
  שיר חדש לשמחת תורה לרבי יהודה הלוי
  מחם - מקר

  ספר סולובציק, תתקכז-תתקלו, תשמ"ד
 164. ירום נס לקראת נסים
  מגן חדש לר' יהודה הלוי

  סיני צה, רכב-רכג, תשמ"ד
 165. יחיש קץ ישועה
  שיר חדש לרבי יהודה הלוי

  הדואר, 6, תשמ"ה
 166. ישר מטו פעמיו
  גאלה חדשה לרבי יהודה הלוי

  הדואר, 37, תשמ"ד
 167. יתברך אלהי עולם
  פיוט חדש על תפתל "ברוך שאמר"
  לרבי יהודה הלוי

  ספר אביעד, רפ, תשמ"ו
 168. להבנתו של השיר "שאו שלום למבחר החתנים"
  לרבי יהודה הלוי

  סיני צח, כב, תשמ"ו
 169. למוד סנגוריה על רבי שלמה אבן גבירול
  או: תהילה ולא תהלה בשיר גבירול "שמואל מת" ו"שפת מזרק"

  הרצאה בקבלת פרס ע"ש לייב יפה, תשמ"ו
 170. לזכרו של ד"ר דב ירדן
  מלשונו של רבי שלמה אבן גבירול: נדיבה - נפש
  הדואר, 21, תשמ"ז
 171. רבעון למתמטיקה
  תר"ו-תשי"ט
 172. על הרבעון למתמטיקה