איתמר אבן-זהר

עבודות בעברית

לעבודות בשפות אחרות נא להקיש כאן

ספרים וקובצי עבודות

מאמרים

רשימות בעיתונים, הרצאות ופרסומים אחרים

דרשות ושיחות

ספרים וקובצי עבודות

 

אבן־זהר, איתמר 2012. מה בישלה גיטל ומה אכל צ'יצ'יקוב?: עבודות בספרות, לשון ותרבות. תל אביב: המעבדה למחקר התרבות, אוניברסיטת תל אביב.

אבן־זהר, איתמר 1966. עיונים בספרות. ירושלים: מוסד סאלד.

(המעוניינים מתבקשים לפנות אל המחבר.)

 

 

מאמרים לפי שנים

 

אבן-זהר, איתמר, 2022. "המורשת כמלַבָּה סכסוכים". בתוך מִלכוד הלאום: מדינת ישראל נגד הישראלים, עפרה ישועה-ליית, עורכת. מבשרת ציון: ספרי נובמבר.

[*]

אבן-זהר, איתמר 2013. "שוק הזהויות הקולקטיביות ועבודת המורשת". בתוך לאום, לשון: קובץ מאמרים לכבוד יום הולדתו התשעים של עוזי אורנן; מוגש בהוקרה על ידי חברים בעמותת "אני ישראלי". ישועה-ליית, עפרה ודן תמיר עורכים. תל אביב: עמותת "אני ישראלי", עמ' 37–46.

[*]

אבן־זהר, איתמר 2007. ״בניית התרבות כתשתית להקמת המדינה״. בתוך: זמן יהודי חדש: תרבות יהודית בעידן חילוני: מבט אנציקלופדי. ירמיהו יובל, יאיר צבן, ודוד שחם עורכים. ירושלים: כתר, כרך ד', עמ' 215–220.

[*]

אבן־זהר, איתמר 2002. ״מי מפחד מהתרבות העברית״. בתוך אַחֶרֶת, אהרן אמיר, אמיר אור וגיא מעין עורכים. ירושלים: כרמל, 2002, עמ' 38–50

[*]

אבן־זהר, איתמר 1990 (1980). ״מציאות״ ורֵיאָלֵמוֹת בסיפֵּר״. [גירסה עברית לפי הנוסח שהתפרסם באנגלית ב-1990; לא פורסמה]

[*]

אבן־זהר, איתמר 1990 (1977). ״מעמדה של הספרות המתורגמת ברב-מערכת של הספרות״. [גירסה עברית מתוקנת לפי הנוסח שהתפרסם באנגלית ב-1990; לא פורסמה.]

[*]

אבן־זהר, איתמר 1987. ״תהליכי מגע והתערבות בהיווצרות התרבות העברית החדשה״. בתוך נקודות תצפית: תרבות וחברה בארץ-ישראל, נורית גרץ, דן מירון ושלום רייכמן עורכים. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה, עמ' 129–140.

[*]

אבן־זהר, איתמר 1986. ״על עבודתו של רומאן יאקובסון במדעי האדם״. מבוא לספר של רומאן יאקובסון 1986, סמיוטיקה, בלשנות, פואטיקה – מבחר מאמרים. איתמר אבן-זהר וגדעון טורי עורכים. תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, עמ' 7–14.

[*]

אבן־זהר, איתמר 1986. ״הדיאלוג אצל גנֶֶסין ושאלת המודלים הרוסיים״. בתוך אורי ניסן גנסין: מחקרים ותעודות. בעריכת דן מירון ודן לאור. ירושלים: מוסד ביאליק, עמ' 41–11.

[*]

אבן־זהר, איתמר 1986 (1979). ״אספקטים של הרב-מערכת עברית-יידיש״. הספרות 35/36, עמ' 46–54.

[*]

אבן-זהר, איתמר וחנא שמרוק 1981. ״לשון אותנטית, מסירת דיבור אותנטית: עברית ויידיש״. הספרות מס' 31/30, עמ' 82–87.

[*]

אבן־זהר, איתמר 1980. ״מהי תרבות לגבי הסמיוטיקה של התרבות?״ מתוך אבן־זהר, איתמר 1980. ״הצמיחה וההתגבשות של תרבות עברית מקומית וילידית בארץ־ישראל 1882–1948״. קתדרה 16, עמ' 165–170.

[*]

אבן־זהר, איתמר 1980. ״הצמיחה וההתגבשות של תרבות עברית מקומית וילידית בארץ־ישראל 1882–1948״. קתדרה 16, עמ' 165–189.

[*]

אבן־זהר, איתמר 1976. ״מה בישלה גיטל ומה אכל צ'יצ'יקוב? – למעמד הדנוטאציה בלשון הספרות העברית בדורות האחרונים״. הספרות 23, עמ' 2–6.

[*]

אבן־זהר, איתמר 1975. "Spleen לבודליר בתרגום לאה גולדברג: לאופי ההכרעות בתרגום שירה״. הספרות 21, עמ' 32–45.

[*]

אבן־זהר, איתמר 1973. ״הספרות העברית הישראלית: מודל היסטורי״. הספרות, כרך ד חוברת 3, עמ' 427–440.

[*]

אבן־זהר, איתמר 1970. ״לשון הספרות היפה בדיגלוסיה״. הספרות, ב, מס' 2, עמ' 286–303.

[*]

רשימות בעיתונים, הרצאות ופרסומים אחרים

 

אבן-זהר, איתמר 1965. "מבוא: סקירה חטופה על הספרות הסקנדינבית מן המאה הי"א עד שלהי הי"ט". בתוך סיפורים סקנדינביים בני-זמננו, מבחר, תרגום ומבוא: איתמר אבן-זהר, תל-אביב: עם הספר, עמ' ז-כ.

[*]

אבן־זהר, איתמר 1970. "הפונקציה של הרב־מערכת של הספרות בהסטוריה של הספרות". משא, 6.3.1970.

[*]

אבן־זהר, איתמר 1971. פֶּר גינט – תוכניה להצגה בתיאטרון ״הבימה״.

[*]

אבן־זהר, איתמר 1971. ״תרגום חדש לפר גינט להנריק איבסן״. הארץ [המדור לספרות], 26 בפברואר.

[*]

אבן־זהר, איתמר 1977. ״אחרית דבר". בתוך רעב מאת קנוט המסון. תרגום מנורבגית ואחרית דבר: איתמר אבן־זהר. תל־אביב: שוקן, עמ' 177–185.

[*]

אבן־זהר, איתמר 1990. ״אנגלית שפה פשוטה?״. העיר 4.6.1990, עמ' 26.

[*]

אבן־זהר, איתמר 1996. ״על תפיסת התרבות כמכלול הטרוגני, והשלכותיה לגבי תוכניות ליבה״. בתוך אליבא דליבא: הרצאות ודיונים בפורום בית הספר היסודי בנושא תכנית הליבה. : בן־יוסף אורה, עורכת. ירושלים: ״מעלות״, עמ' 90–97.

[*]

אבן־זהר, איתמר ואחרים 1980. עברית קדומה ועברית בת-ימינו : לשון אחת? – שיח בלשנים. לשוננו לעם, ל״א, קונטרס ד.

[*]

 

 

דרשות ושיחות

 

אבן־זהר, איתמר 1984. ״וינלאנד הארץ הטובה״. הרצאה ביום העיון לזכר יוסף האפרתי.

[*]

אבן־זהר, איתמר 1994. ״Með lögum skal land byggja, ok með ólögum eyða״:
דרשה בטקס חלוקת תעודות הבוגרים בפקולטה למשפטים, מאי 1994.

[*]

 

 

Description: Description: Description: Description: free tracking [by StatCounter]