הכינוס המ"ז של איל"ש
קול קורא

הכינוס המ"ז של איל"ש
קול קורא

הכינוס המ"ז של איל"ש, האגודה הישראלית לבלשנות יישומית, יתקיים ביום רביעי, כ"ג בתשרי תשפ"ב, 29 בספטמבר 2021, במכללת תלפיות בחולון.

אנו מזמינים את חברי האגודה לשלוח הצעות להרצאות ולמושבים בנושאי הליבה של הכינוס:
 • רכישת שפה ראשונה והוראתה
 • רכישת שפה שנייה והוראתה
 • שפות בישראל
 • שפות יהודיות
 • מילונאות
 • חקר השיח והסגנון
 • חקר התרגום
 • רב-לשוניות
 • מערכות לשוניות אלטרנטיביות
 • לשון באמצעי התקשורת האלקטרוניים
 • עריכת לשון
 • סוציולינגוויסטיקה
 • מדיניות לשונית
 • חינוך לשוני
 • טכנולוגיה בהוראת שפה
 • מבחנים והערכה (testing & evaluation)

אנו קוראים בזאת להגיש הצעות להרצאות בנות 20 דקות (אחרי כן יהיו 10 דקות לשאלות ותשובות) או הצעות לארגון מושבים עד לתאריך כ' בתמוז תשפ"א, 30.6.21, לכתובת דוא"ל זו: newilash2020@gmail.com.

ההצעות יוגשו ככותרת ותקציר בעברית או באנגלית (עד 300 מילה – גופן דויד, גודל 12, רווח שורה וחצי) בצירוף 4-3 פריטים ביבליוגרפיים רלוונטיים.

את ההצעות - בעילום שם - יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד בצירוף הפרטים המופיעים בטופס הגשת ההצעה אשר נמצא בקישור הזה.

אין לציין את שם המחבר(ים) בגוף ההצעה, אלא רק במקום המיועד לכך בטופס.

אין להגיש הצעות שכבר הוצגו בעבר.

כל ההצעות יעברו הליכי שיפוט, ותשובות יתקבלו בדואר אלקטרוני עד תאריך כ"א באב תשפ"א, 30.7.21.

מי שהצעתו התקבלה לפני שנה, מוזמן להודיע שהוא מעוניין להציג השנה, וזכאי לעשות זאת ללא שיפוט חוזר.

המחברים מתבקשים להקפיד על ניסוח נאות כיאה לפרסום בחוברת התקצירים.

על־פי תקנון האגודה הישראלית לבלשנות יישומית, הצגת הרצאה או ארגון מושב בכינוס מותנים בחברות באגודה. ראו פרטים בתקנון.

דמי ההרשמה להשתתפות בכינוס ולחברות באיל"ש וב-AILA הם 120 ₪.

למסמך קול הקורא השלם לחצו כאן.

הוועדה המארגנת:
ד"ר חגית אביעוז
ד"ר הלל אשכולי
ד"ר רקפת דילמון

להורדת הטופס להגשת הצעה לכינוס
לחצו כאן