הכינוס המ"ו של איל"ש
קול קורא

הכינוס המ"ו של איל"ש
קול קורא

הכינוס המ"ו של איל"ש, האגודה הישראלית לבלשנות יישומית, יתקיים ביום שלישי, כ"ג בתשרי תש"פ (22 באוקטובר 2019), במכללה האקדמית גורדון בחיפה.

אנו מזמינים את חברי האגודה לשלוח הצעות להרצאות ולמושבים בנושאי הליבה של הכינוס:
 • רכישת שפה ראשונה והוראתה
 • רכישת שפה שנייה והוראתה
 • שפות רשמיות בישראל
 • שפות יהודיות
 • מילונאות
 • חקר השיח והסגנון
 • חקר התרגום
 • רב-לשוניות
 • מערכות לשוניות אלטרנטיביות
 • לשון באמצעי התקשורת האלקטרוניים
 • עריכה לשונית
 • סוציולינגוויסטיקה
 • מדיניות לשונית
 • חינוך לשוני
 • טכנולוגיה בהוראת שפה
 • מבחנים והערכה (testing & evaluation)
 • מחקר לשוני מבוסס-קורפוס

אנו קוראים בזאת להגיש הצעות להרצאות בנות 25 דקות (כולל שאלות ותשובות) או הצעות לארגון מושבים עד לתאריך כ"ו באייר תשע"ט (31 במאי 2019).

יש להגיש כותרת ותקציר בעברית (עד 300 מילה) בצירוף 4-3 פריטים ביבליוגרפיים רלוונטיים.

את ההצעות יש לשלוח בעילום שם בצירוף הפרטים המופיעים למטה, לכתובת הדוא"ל: michalsinai@gordon.ac.il.

את טופס הגשת ההצעה ניתן להוריד מהקישור הזה.

אין לציין את שם המחבר(ים) בגוף ההצעה, אלא רק במקום המיועד לכך בטופס.

אין להגיש הצעות שכבר הוצגו בעבר.

ההצעות יעברו הליכי שיפוט, ותשובות יתקבלו בדואר אלקטרוני עד תחילת חודש אוגוסט 2019.

המחברים מתבקשים להקפיד על ניסוח נאות, כיאה לפרסום בחוברת התקצירים.

על־פי תקנון האגודה הישראלית לבלשנות יישומית, הצגת הרצאה או ארגון מושב בכינוס מותנים בחברות באגודה. ראו פרטים בתקנון.

דמי ההרשמה להשתתפות בכנס: 100 ש"ח+40 ש"ח על חברות באיל"ש.

למסמך קול הקורא השלם לחצו כאן.

הוועדה המארגנת:
ד"ר אסנת ארגמן, דקנית לימודי מוסמך, החוג ללשון העברית, האקדמית גורדון
ד"ר מיכל סיני, ראש החוג ללשון העברית, האקדמית גורדון
גב' אירית אברהם, רכזת רשות המחקר, האקדמית גורדון

להורדת הטופס להגשת הצעה לכינוס
לחצו כאן