האגודה הישראלית לבלשנות שימושית
צור קשר

חוברת "חלקת לשון" מס' 37

 

תוכן העניינים
רות בורשטיין, הדסה זילברמן ורחל אוסטרובסקי, עיון בלשני במכתבים אישיים: מכתבי חיילים מ 1969 עד 1971
טלי בר, משפטים מבוקעים בעברית בת ֿזמננו
זאבי עירית, 'אל תתיאש... עשן כנסת 6' – הרטוריקה של ססמת הפרסומת בעיתונות היומית 1960-1946
לובה חרלפ וצבי שראל, שפה ושמה "אקדמית": מאפיינים לשוניים ורטוריים של השיח האקדמי הכתוב באורו של חקר השיח הביקורתי הדגמה מסוגיית המבעים המודליים
דנה טאובה, "מורים מוכשרים בדוד ילין" הערות אחדות על הבינוני הסביל בעברית בת-ימינו
אתי כהן (סייג), הבנת הרצף בטקסט אקספוזיטורי הבדלים בין קוראים בשלוש רמות
מרים ססר, התרחבות המשמעות ודלות המסר
סיגל עוזיאל-קרל, רכישת מבנה השאלה בעברית: תרומת התשומה הלשונית
עליזה רישביץ, 'אין' (ו'יש'?) במעמד 'לוואי נסמך' בסינטגמת סמיכות במקרא

סקירת ספרים
רבקה בליבוים, על שפה ומשמעות מאת תמר סוברן
עליזה לזרסון, על מצב האוריינות בישראל מאת שושן ברוש-ויץ
רפאל ניר, על מילון אריאל המקיף
עדית שר, על והם חיים בעושר ואושר תאוריות חדשות בחקר המעשייה

תקצירים באנגלית

המעוניינים לקנות את החוברות מתבקשים לפנות לד"ר רות בורשטיין: bursteinr@013.net

 

 

 

חזרה