האגודה הישראלית לבלשנות שימושית
צור קשר

חוברת "חלקת לשון" מס' 36

 

תוכן העניינים
רחל אוסטרובסקי וארנה ויילר, לשון וסוראליזם
רות בורשטיין, משפטי שאלה תלויי-הקשר בראיונות ובשיחות בעיתונות הכתובה בת ימינו
אירנה בלנקי, 'על' "כיוונית" בעברית וברוסית – עיון תחבירי, סמנטי ופרגמטי בפועלי הסתכלות
פנינה טרומר, כיצד מצווים וכיצד מבקשים בלשון המקרא
זהר לבנת, דחייה ישירה ודחייה עקיפה
דליה כהן-גרוס חנוך, על פי דרכו - ארבעה סוגלים סגנוניים בכתיבתו של מבקר המוזיקה חנוך רון
ורד סיידון, "עוד לא חשבתי די": עיון תחבירי-סמנטי בפועל "חשב" בעברית בת-זמננו
יצחק צדקה, פילים רכובי סוסים עמוסי משא
רחל רוזנר, הוראת הלשון העברית בשנים הראשונות למדינה ובימינו - עיון משווה
גילה שילה, שגיאות לוגיות-מבניות בכתיבה

סקירת ספרים
קרן דובנוב, על הזמר העברי בראשיתו: פרק בתולדות הלשון העברית מאת יעל רשף
סיגל עוזיאל-קרל, על Perspectives on Language and Language Development בעריכת דורית רביד וחווה בת-זאב שילדקרוט

תקצירים באנגלית

המעוניינים לקנות את החוברות מתבקשים לפנות לד"ר רות בורשטיין: bursteinr@013.net

 

 

 

חזרה