האגודה הישראלית לבלשנות שימושית
צור קשר

אודות האגודה

האגודה הישראלית לבלשנות שימושית (איל"ש) נוסדה בשנת תשל"ג (1973), והיא מסונפת לאגודה הבינלאומית לבלשנות שימושית
AILA - International Association of Applied Linguistics.

ואלה מטרותיה העיקריות של איל"ש: עידוד מחקרים בתחומי הבלשנות השימושית, סיוע בהפצת ידע בתחום זה וקיום קשרים עם ארגונים ארציים ובין-לאומיים המתעניינים בבלשנות שימושית.

באיל"ש כ-500 חברים פעילים ובהם מורים ומרצים במוסדות להשכלה גבוהה, להשכלה תיכונית, להשכלת יסוד, להכשרת מורים, וכן מנהלי אולפנים, בלשנים ומתרגמים. החברים בוחרים מחדש את ממלאי התפקידים באגודה אחת לשלוש שנים.
איל"ש עורכת ועידות שנתיות במוסדות להשכלה גבוהה ברחבי הארץ, ובהן מתקיימות הרצאות במושבי-מליאה, במושבים בו-זמניים, וכן רבי-שיח בנושאים שונים הקשורים לבלשנות השימושית :הוראת העברית כלשון-אם ולשון שנייה, רכישת שפות זרות ,תרגום, Constructive Analysis בלשנות מעמתת, סוציו-לינגוויסטיקה, פסיכוליגוויסטיקה, חקר-השיח ומילונאות. השנה תיערך הוועידה ה- 32 במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין בירושלים.

מועצת איל"ש מונה 35 חברים, מהם בלשנים מן המוסדות להשכלה גבוהה וכן נציגי משרד החינוך והתרבות ונציגי הסוכנות היהודית העוסקים בהנחלת הלשון העברית. המועצה נפגשת פעמיים בשנה כדי לדון בתכנון הפעילות של האגודה.

הנהלת איל"ש הנוכחית מונה חמישה חברים: נשיאת איל"ש (2004-2010) פרופ' חוה בת-זאב שילדקרוט מאוניברסיטת ת"א; נשיאת כבוד, הדסה קנטור מאוניברסיטת בר-אילן; היו"ר (2004-2010)- עדנה לאודן מאוניברסיטת ת"א ; מזכירת איל"ש (2004-2010)– ד"ר גילה שילה ממכללת בית ברל; הגזברית (2004-2010)- ד"ר פנינה טרומר מאוניברסיטת ת"א.

חברי איל"ש מפרסמים את מחקריהם באכסניות שונות, ביניהן: "בלשנות עברית", בהוצאת אוניברסיטת בר-אילן, "חלקת לשון", בהוצאת מכללת דוד ילין ובשיתוף איל"ש, "לשוננו ולשוננו לעם", האקדמיה ללשון העברית; "פסיפס", האוניברסיטה הפתוחה. כן מתפרסמים בקביעות מחקרים של חברי האגודה בכתבי עת מדעיים באנגלית, כגון Hebrew Studies ,היוצא לאור בארה"ב מטעם NAPH- National Association of Professors of Hebrew, Languages in Society
(Cambridge University Press) ועוד כתבי עת רבים.

כאמור לעיל משתייכת איל"ש לאגודה הבינלאומית לבלשנות שימושית
AILA – International Association of Applied Linguistics
וממלאת בה תפקיד פעיל. אגודת האם מארגנת קונגרסים עולמיים מדי שלוש שנים, בטוקיו, בסינגפור והכנס הבא בארה"ב.

מען האגודה: ד"ר גילה שילה, מזכירת איל"ש, המכללה האקדמית בית ברל, דואר בית ברל, כפר סבא, 44905 טלפון: 09-8344388 דוא"ל : gilas@beirberl.ac.il

חזרה