העורך-המייסד

צבי שראל (גיליונות 20-1)

מירי הורביץ-בת משה (גיליונות 35-21)

רות בורשטיין (גיליונות 44-36)

העורכות

ד"ר נוגה אילני, אוניברסיטת בר-אילן

ד"ר פנינה טרומר, אוניברסיטת תל אביב

חברי המערכת

ד"ר עמנואל אלון, המכללה האקדמית בית ברל

ד"ר רות בורשטיין, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

פרופ' זהר לבנת, אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' מלכה מוצ'ניק, אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' תמר סוברן, אוניברסיטת תל אביב

מועצת המערכת

פרופ' חוה בת-זאב שילדקרוט, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר ליאורה ויינבך, אוניברסיטת תל-אביב

פרופ' אלדעה ויצמן, אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' לובה ר' חרל"פ, מכללת ליפשיץ

עדנה לאודן, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' מאיה פרוכטמן, אוניברסיטת בר-אילן

דורון רובינשטיין, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

ד"ר רחל רוזנר, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

פרופ' גילה שילה, המכללה האקדמית בית ברל ומכון מופת

פרופ' יצחק שלזינגר

להורדת הטופס להגשת הצעה לכינוס
לחצו כאן