הכינוס המ"ו 2019

התקיים בתאריך 22.10.2019

תוכנית תקצירי ההרצאות

הכינוס המ"ה 2018

התקיים באוניברסיטה הפתוחה

תוכנית תקצירי ההרצאות

הכינוס המ"ד 2017

התקיים במכללה האקדמית אחוה

תכנית תקצירי ההרצאות

הכינוס המ"ג 2016

התקיים במכללת לוינסקי לחינוך

תכנית תקצירי ההרצאות

הכינוס המ"ב 2015

התקיים במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

תכנית

הכינוס המ"א 2014

התקיים באוניברסיטת בר-אילן

תכנית

הכינוס המ' 2013

התקיים במכללה האקדמית בית ברל

תכנית תקצירי ההרצאות

הכינוס הל"ט 2012

התקיים במכללה האקדמית אחוה

תכנית

הכינוס הל"ח 2011

התקיים באוניברסיטת חיפה

תכנית

הכינוס הל"ז 2010

התקיים בבמכללת סמינר הקיבוצים