חלקת לשון הוא כתב עת ישראלי לבלשנות עיונית ושימושית. נוסד כדי לענות על צורכי החינוך הלשוני במוסדות להכשרת מורים (המכללות לחינוך והחוגים לחינוך באוניברסיטאות). כיום הוא יוצא לאור על ידי איל"ש, האגודה הישראלית לבלשנות יישומית, בשיתוף אחד המוסדות להשכלה גבוהה.

חלקת לשון תשע"ח

גיליון 50 / 2017-2018

לפתיחה

חלקת לשון תשע"ז

גיליון 49 / 2016-2017

לפתיחה

חלקת לשון תשע"ו

גיליון 48 / 2015-2016

לפתיחה

חלקת לשון תשע"ה

גיליון 47 / 2014-2015

לפתיחה

חלקת לשון תשע"ד

גיליון 46 / 2013-2014

לפתיחה

חלקת לשון תשע"ג

גיליון 45 / 2012-2013

לפתיחה

חלקת לשון תשע"ב

גיליון 43-44 / 2011-2012


חלקת לשון תשע"א

גיליון 42 / 2010-2011


חלקת לשון תש"ע

גיליון 41 / 2009-2010


חלקת לשון תשס"ט

גיליון 40 / 2009-2008


חלקת לשון תשס"ז

גיליון 39 / 2007


חלקת לשון תשס"ה

גיליון 37 / 2005

לפתיחה

חלקת לשון תשס"ד

גיליון 36 / 2004

לפתיחה