חלקת לשון הוא כתב עת ישראלי לבלשנות עיונית ושימושית. נוסד כדי לענות על צורכי החינוך הלשוני במוסדות להכשרת מורים (המכללות לחינוך והחוגים לחינוך באוניברסיטאות). כיום הוא יוצא לאור על ידי איל"ש, האגודה הישראלית לבלשנות יישומית, בשיתוף אחד המוסדות להשכלה גבוהה.

את ההנחיות להגשת מאמר לפרסום בכתב העת ניתן למצוא בקישור הזה.

רשימת העורכים, חברי המערכת ומועצת המערכת נמצאת בקישור הזה.

"חלקת לשון", כתב העת הוותיק של איל"ש, האגודה הישראלית לבלשנות יישומית, עומד לצאת לאור באופן אלקטרוני, בעריכתן של ד"ר נוגה אילני מאוניברסיטת בר-אילן וד"ר פנינה טרומר מאוניברסיטת תל אביב. פרופ' תמר סוברן מאוניברסיטת תל אביב תשמש כעורכת ביקורת הספרים.

יפורסמו מאמרים בעברית ובאנגלית, העוסקים בכל הלשונות המדוברות בארץ. כל המאמרים יישפטו בעילום שם בידי שני קוראים. צפוי להופיע גיליון אחד בשנה, בסמוך לחג הסוכות.

חלקת לשון תשפ"א

גיליון 53 / 2020-2021

לפתיחה

חלקת לשון תש"ף

גיליון 52 / 2020-2019

לפתיחה

חלקת לשון תשע"ט

גיליון 51 / 2019-2018

לפתיחה

חלקת לשון תשע"ח

גיליון 50 / 2017-2018

לפתיחה

חלקת לשון תשע"ז

גיליון 49 / 2016-2017

לפתיחה

חלקת לשון תשע"ו

גיליון 48 / 2015-2016

לפתיחה

חלקת לשון תשע"ה

גיליון 47 / 2014-2015

לפתיחה

חלקת לשון תשע"ד

גיליון 46 / 2013-2014

לפתיחה

חלקת לשון תשע"ג

גיליון 45 / 2012-2013

לפתיחה