האגודה הישראלית
לבלשנות יישומית

האגודה הישראלית לבלשנות יישומית (איל"ש)

האגודה הישראלית לבלשנות יישומית (איל"ש) נוסדה בשנת תשל"ג (1973), והיא מסונפת לאגודה הבין-לאומית לבלשנות שימושית AILA - International Association of Applied Linguistics.
מטרותיה העיקריות של איל"ש הן: עידוד מחקרים בתחומי הבלשנות השימושית, סיוע בהפצת ידע בתחום זה וקיום קשרים עם ארגונים ארציים ובין-לאומיים המתעניינים בבלשנות שימושית.
באיל"ש כ-500 חברים פעילים ובהם מורים ומרצים במוסדות להשכלה גבוהה, להשכלה תיכונית, להשכלת יסוד, להכשרת מורים, וכן מנהלי אולפנים, בלשנים ומתרגמים. החברים בוחרים מחדש את ממלאי התפקידים באגודה אחת לשלוש שנים.

הגשת הצעה

הגשת הצעה לכינוס איל"ש הקרוב

הורדת טופס

על אודות איל"ש

האגודה הישראלית לבלשנות יישומית

על אודות בהרחבה

הכינוס המ"ז של איל"ש

התקיים בתאריך 29.9.2021
במכללת תלפיות בחולון

תוכנית תקצירים

חלקת לשון

כתב עת ישראלי לבלשנות עיונית ושימושית

מעבר לגליונות