מבוא לתורת המצב המוצק

סמסטר ב', תשס"ד
0351-3217-01
יום ד', 16:00-19:00
אורנשטיין 102יצירת קשר עם המרצה


רשימת תפוצה

ביבליוגרפיה

N.W. Ashcroft and N.D. Mermin, Solid State Physics, 539.1 ASH
C. Kittel, Introduction to Solid State Physics, 539.1 KIT              

תאריכי בחינות

מועד א'  28 ביוני 2004
מועד ב'  4 באוקטובר 2004


תכנית הקורס

הרצאה מס' 1, 3/3/04
הקדמה: מה מיוחד במצב המוצק
דו-ממדיים Bravais שריגי
תלת-ממדיים Bravais שריגי
מישורי וכיווני שריג

הרצאה מס' 2, 10/3/04
תא יחידה ותא ויגנר-זייץ
יחס אריזה
שריג הופכי
איזור ברילואין
(hcp) תרגול: שריג הקסגונלי צפוף-אריזה
(doc  pdf) תרגיל מס' 1
(doc  pdf)פתרון תרגיל מס' 1


בתאריך 17/3/04 לא תתקיים הרצאה. שיעור השלמה ינתן ב-  20/4/04


הרצאה מס' 3, 24/3/04
פיזור קרינה מגבישים
von Laue תנאי
Bragg תנאי
גורם מבנה
גורם צורה
bcc תרגול: פיזור משריג
(doc  pdf)  תרגיל מס' 2
(doc  pdf) 2 'פתרון תרגיל מס
הרצאה מס' 4, 31/3/04
תאחיזה (קוהזיה) של גבישים
גבישים מולקולריים
גבישים יוניים
NaCl :תרגול
הרצאה מס' 5, 14/4/04
תאחיזה (קוהזיה) של גבישים - המשך
גבישים יוניים
גבישים קו-וולנטיים
גבישים מתכתיים
תנודות בגביש: גביש חד-ממדי מונואטומי
(doc  pdf)  תרגיל מס' 3
(doc  pdf)  פתרון תרגיל מס' 3

הרצאה מס' 6, 20/4/04, השלמה
תנודות בגביש חד-ממדי מונואטומי - המשך
ענפים אקוסטיים בגביש מונואטומי כללי
שריג חד-ממדי דיאטומי

הרצאה מס' 7, 21/4/04
תנודות בגביש חד-ממדי דיאטומי - המשך
ענפים אופטיים
פונונים
קיבול חום של גביש
קיבול חום בטמפרטורה גבוהה - עקרון החלוקה השווה וחוק דולונג-פטי

הרצאה מס' 8, 28/4/04
קיבול חום בטמפרטורה נמוכה
מודל דביי לקיבול חום של גביש
יציבות של גבישים לתנודות - התכה (קריטריון לינדמן), משפט מרמין-וגנר
(doc  pdf) תרגיל מס' 4
 (doc  pdf) פתרון תרגיל מס' 4

הרצאה מס' 9, 5/5/04
יציבות של גבישים לתנודות - המשך
אלקטרונים במתכת - גז אלקטרונים קלאסי, תורת דרודה
אלקטרונים במתכת - גז אלקטרונים מנוון, תורת זומרפלד

הרצאה מס' 10, 9/5/04, השלמה
גז אלקטרונים מנוון - המשך
אלקטרונים בפוטנציאל מחזורי - הקדמה
(doc  pdf) תרגיל מס' 5
(doc  pdf) פתרון תרגיל מס' 5

הרצאה מס' 11, 12/5/04
אלקטרונים בפוטנציאל מחזורי - משפט בלוך, פסי אנרגיה
אלקטרונים בפוטנציאל מחזורי - מודל קרוניג-פני

בתאריך 19/5/04 לא תתקיים הרצאה. הרצאת השלמה ניתנה ב- 9/5/04

הרצאה מס' 12, 2/6/04
מודל הקשר החזק
חורים
מסה אפקטיבית
(doc  pdfתרגיל מס' 6
(doc  pdf) פתרון תרגיל מס' 6

הרצאה מס' 13, 9/6/04
מוליכים למחצה אינטרינזיים
מוליכים למחצה אקסטרינזיים
סיכום הקורס