ספריות ווירטואליות באינטרנט

1. סיפורים מגוונים וכתבי-עת בהינדי.

 

2. כתב-עת ספרותי (שירים, סיפורים, מאמרים)  

 

3. בהגבדגיטה בהינדי (וגם בעברית).

 

4. סיפורים מודרניים.

 

5. כל מיני ספרים בהינדי.

 

6. סיפורים על בודהה.

 

7. כתב-עת ספרותי בהינדי.