מאמרים ושיחות

מאמרים וטקסטים, לאו דווקא אקדמיים

שלושה מהלכים בשירה האמריקאית אחרי מלחה"ע ה-2

ההתחלה - מתוך העידן הפוסט-אנושי : בין פנטזיה לחיי נצח לבהלה קיומית

ערך צבור: ערן הדס ממפה את שורות הקוד מאחורי שירת רוני סומק

קסדה בראש טוב - משוררים כורים שירה

קשה לספור ברכבת - על הריתמוס שבין ט. כרמי לנמרוד קמר

רשת חברתית - מתוך קריאת המחאה: לקסיקון פוליטי

שיחות שיהודה ויזן ואני ערכנו עם משוררות/ים, מתוך דחק, כתב-עת לספרות טובה

שיחה עם ריי ארמנטראוט

שיחה עם סוזאן האו

שיחה עם צ'רלס ברנסטין

עוד צ'רלס ברנסטין - קונספירציית האנחנו

אדית סיטוול - מתוך "מחברת של משוררת"

מניפסט הפרסוניזם של פרנק אוהרה

חזרה