התוכן

 

ראש דבר

 

מבוא: על היסטוריה, מבוכה וחוסר נחת

א. דרכו של הספר ותוכנו; ב. 'שקרים שהמורה סיפר לי': ההיסטוריה של החסידות כשדה קרב; ג. אסטרטגיות אורתודוקסיות של זיכרון והשכחה נוכח משבר ומבוכה (1) בין תיאורי עבר לאירועי הווה: סכסוך הירושה בחסידות 'תולדות אהרן'; (2) מה בין 'מומר או קדוש' לבין 'הגאון' ו'הגדול'? שקרים, חרמות וצנזורה; (3) ריסון עצמי, קיצוץ וריטוש [א] 'והשמטנו כמה וכמה מכתבים': צנזורה עצמית, במקור ובתרגום; [ב] ריטוש שורות והעלמת פסקאות: 'עשר אורות'; [ג] הדבקת דפים: 'מאורי גליציה'; [ד] השמטות ממהדורה למהדורה: 'רבינו הקדוש מצאנז'; (4) האשמת היריב, ניכוסו ו'גיורו כהלכה' [א] הסכמות רבנים ל'תעודה בישראל' של ריב"ל; [ב] הסכמות רבני ליטא לביאורו של ר' שלמה דובנא; [ג] 'מוריד הגָּשֶׁם' או 'מוריד הגֶּשֶׁם': האם היה יצחק סטנוב משכיל או ירא?; ד. 'גם אני איני אובייקטיבי': ההיסטוריה כפי שצריכה היתה להיות

 

פרק ראשון: מומר או קדוש? התנצרותו של משה בנו של ר' שניאור זלמן מליאדי

א. 'מי יתן והיו הורי אכזרים': בני צדיקים ורבנים שסרו מן הדרך ; ב. 'ולהכעיס אתכם אצטלב': המרת דת ויחסי הורים וילדים; ג. זיכרון פולמוסי וזיכרון אפולוגטי: על דרכו של מחקר זה ; ד. 'האח הידוע שלנו': ר' משה קודם המרתו; ה. 'ליאון יולייביץ' או 'פיוטר אלכסנדרוביץ'? הממצא הארכיוני; ו. 'שעשה זאת בדעה שלימה ומיושבת': מסורות הזיכרון של המשכילים (1)  'והחסידים הולכים כולם בלא ראש': מכתבו של ריב"ל   ליוסף פרל; (2) 'תולדות החסידות' למשה ברלין; (3) 'הדבר הזה יסופר מפה אל פה בארץ ליטא': פרשנותם של פרץ סמולנסקין ופסח רודרמן; (4) 'הקבלה היתה בעוכריו': עדותו של אברהם בער גוטלובר; (5) 'חבל על הנייר היפה!": גרסתו של אפרים דיינארד; ז. 'האיש היה שפוי לחלוטין': עדוּת המומרים (1) 'דוגמה בת ימינו של מרטיר נוצרי': 'אבן עזר' ליהושע ג'ורג' לזרוס; (2) 'פקיד ממשלתי'? למן 'היהודים בזמננו' לבונונטורה מאייר ועד שלום עליכם; ח. בסדנתו של ההיסטוריון (1) 'דרשתי וחקרתי ולא מצאתי מאומה': שמעון דובנוב ומכתביו של שמריהו שניאורסון; (2) שאול גינזבורג ומכתביו ה'אפוקריפיים' של צבי חייקין; (3) 'ואיפה מושקו שלנו?': עיבוי האגדה המשכילית; (4) מעשה אבות סימן לנכדים? המסורות על 'בריחתו' של ר' ברוך אבי רש"ז; ט. 'הגיעה העת להתגלוּת פרשת משה': מסורות הזיכרון של החסידים (1) 'והיה עגמת נפש רב לרבותינו ולאנשי שלומנו': מגמת הערפול של 'בית רבי'; (2) 'ומזה הסתובב ויכוח דתי': מגמת ההכחשה של ר' יוסף יצחק שניאורסון; (3) עיבוי האגדה החסידית: התגבשותן של מסורות זיכרון  מקומיות  ומשפחתיות (א)  סיפורי 'הישיש' מרדומישל; (ב) 'יש שאמרו שהוא מטורף, ויש שאמרו שהוא מל"ו צדיקים'; י. 'יצא מדעתו ואחר כך מדתו'; יא. 'לא היה ולא נברא'? המאבק המתמשך על הזיכרון

נספחים: (1) הצהרת משה על רצונו להתנצר; (2) תעודת הטבילה של משה; (3) מכתב האדמו"ר האמצעי  דוב בער ואחיו ר' אברהם חיים בעניין התנצרותו של משה; (4) רישום קבורת בנותיו של משה בירושלים

 

פרק שני: 'המתנגדים התלוצצו שנשתכר ונפל': נפילתו של החוזה מלובלין

א. 'אש מלהטת על ראשו': על החוזה מלובלין; ב. 'כי לא דבר פשוט הוא': נפילת החוזה מלובלין בעיני חסידיו; ג. 'כסיל ובער': החוזה מלובלין בעיני מתנגדיו; ד. 'מעשי הרב' או 'ספר נקיות ופרישות'? גלגולי הנוסח וזהות המחבר; ה. שמשון הלוי בלוך ו'שבחי אלקסי'; ו. מעורבותו של יוסף פרל בעיצוב היצירה; ז. ספר נקיות ופרישות: תוכן ומבנה; ח. 'משיכרון וכובד ראש נפלתי': הדי הנפילה בספרות ההשכלה (1) גלגול נפש ליצחק ארטר; (2) 'כתר כהונה' לאלכסנדר צדרבוים; (3) 'שיחות הני צנתרא דדהבא' לשניאור זלמן שכטר; (4) 'תולדות החסידות' לשמעון דובנוב; ט. האם שלח החוזה מלובלין יד בנפשו?

נספח: ספר נקיות ופרישות

 

פרק שלישי: 'אשרי הנרדפים': המאבק בחסידי ברסלב

א. שלושה גלים של רדיפות; ב. 'מחזה נורא מרגיז נפש': עדוּת המשכילים; ג. 'כדת החוליגאנים': מאבקם של חסידי טלנה בחסידי ברסלב; ד. 'ותצא אש מלחמה עצומה': אירועי רזישצ'ב וגזירת הצדיקים; ה. 'חסידי בראסלאוו אוכלי טריפות הם': מאבקם של חסידי סקווירה בחסידי ברסלב; ו. 'אינם כפופים לשום ראש הדור שבזמנינו': חובת הציות ומניעי המאבק בחסידי ברסלב; ז. 'אלהים יבקש את הנרדף': רישומן של הרדיפות על תולדות ברסלב; ח. 'נזופים המה בני הכת הזו': המשך רדיפתם של חסידי ברסלב; ט. 'קבלה וירושה של איזה טעות': סוף דבר?

נספחים: 'השערורייה הנעשה בעירנו פה טעפליק' (1) מכתבו הראשון של ר' אהרן דיין טפליק לר' שלמה קלוגר; (1א) מכתבו הראשון של ר' יצחק מסקווירה לאנשי טפליק; (1ב) מכתבו השני של ר' יצחק מסקווירה לאנשי טפליק; (2) מכתבו השני של ר' אהרן דיין טפליק לר' שלמה קלוגר (3) מכתבם של חסידי ברסלב מטפליק לר' שלמה קלוגר; (4) מכתבו של אשר לעמיל פיינגולד מקראסנה לבנו שמשון צבי; (5) 'אחרי מחלוקת מוכרח להיות שלום'

 

פרק רביעי: 'התרגשות הנפש': עולמו של ר' עקיבא שלום חיות מטולצ'ין

           א. מאויב לאוהב; ב. בין 'ליצנות מצדיקי הדור' ל'פירוש "על חטא"': מורשתו הספרותית של ר' עקיבא חיות; ג. 'צא, טמא, מביתי': ר' עקיבא חיות בראי הזיכרונות (1)  מיכה יוסף ברדיצ'בסקי; (2) בנימין הלוי הורוויץ; (3) צבי כשדאי; (4) מרדכי גלובמן; ד. הפיכת הלב: 'חזרתו בתשובה' של ר' עקיבא חיות (1) 'מקפח את הרבנים כדרך הליטוואקים': גרסת מרדכי גלובמן; (2) 'רבינו אמר כי יש תקווה לאחריתו': גרסת חסידי טלנה; (3) 'המובחר הוא כת הברסלבר': גרסת חסידי ברסלב; ה. מינויו של ר' עקיבא חיות לרב בדובובה ומחלוקת ה'כדבר'; ו. בסבך הזיכרון

 

פרק חמישי: 'אפיקורס שאינו מאמין בגדולי הדור': המאבק על כבודו של ספר 'אור החיים'

א. 'בפולוניא מחשיבים אותו הרבה': יחסם של חסידים לר' חיים בן עטר ולספרו 'אור החיים'; ב. 'מלמד אחד פגע בכבוד האור החיים': תשובתו של ר' חיים מצנז; ג. 'איש ריק ובּוּר': תגובות נוספות; ד. 'במר נפשי אצעק': מכתבו של המלמד מסיוֶון; ה. בין 'רוח הקודש' ל'ישיבה ויגיעה': המניעים החברתיים והרעיוניים; ו. מספיחי הפרשה: כבודו של ספר 'משנה ברורה'; ז. מ'אמונת חכמים' ל'דעת תורה'

 

פרק שישי: 'כמה נשתנו הזמנים': עולמו של ר' מנחם נחום פרידמן מאיצקן

א. חסידות ופילוסופיה; ב. לתולדות ר' מנחם נחום פרידמן; ג. מורשתו הספרותית (1) דברי מנחם; (2) פירוש מן; (3) החלום ופתרונו; (4) על האמת והשקר; (5) על היופי; (6) על האדם; ד. 'הקנאות הדתית היא מכה הכתובה בתורה': בין חדשנות לשמרנות; ה. התעלמות או פולמוס? ספר הטוב והתכלית'; ו. 'כמה נשתנו הזמנים!' – הומניסט בחברה חסידית?; ז. 'מה היה על נכדיהם של רביי-החסידות שיצאו מן השיטה'? (1) אהרן מתתיהו (מאַטעסל) פרידמן; (2) יעקב פרידמן; ח. 'אסור לקיים ספר זה'

 

פרק שביעי: 'וידוי נשמתי הנענה': עולמו של ר' יצחק נחום טברסקי משפיקוב

א. חסידות שפיקוב; ב. לתולדות ר' יצחק נחום טברסקי; ג. 'יחי אומץ הלב שלך': האחיות טברסקי; ד. 'קרבן אני על מזבח אמי': ערכו של הווידוי; ה. 'עם זרם הדור': ההקשר ההיסטורי; ו. 'עולמי הפעוט והמכוער': הווידוי

 

מפתח הקיצורים הביבליוגרפיים

מפתחות

א.     שמות האנשים

ב.      שמות המקומות

ג.       מפתח נושאים