"עיירתי מוטלה": סקירות וביקורות

עופרה ריזנפלד

(הארץ, ספרים, 27 במרץ 2002)

 

עקיבא צימרמן

(הצופה, 9 באוגוסט 2002)

 

רונית ורד ושרי אנסקי

(הארץ, המוסף השבועי, 23 בדצמבר 2011)

 

Leonard Prager

(The Mendele Review, 31 March 2002)