זכרונות יחזקאל קוטיק: פרקים לדוגמה

 

מתוך חלק ב: "נע ונד"

'יחזקאל קוטיק, העכברים מדברים בלשון בני אדם', תרגם מיידיש והוסיף פתח דבר דוד אסף, הארץ, כ' בניסן תשס"ד (11 באפריל 2004), תרבות וספרות, ה, עמ' 4.
 

'למה למהר? פרק מזיכרונותיו של יחזקאל קוטיק', עת-מול: עיתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל, 175 (אייר תשס"ד), עמ' 16-12.