"מה שראיתי": ביקורות

 

עקיבא צימרמן

(הצופה, 18 דצמבר 1998)

 

יוחנן רשת (יורם ברונובסקי)

(הארץ, תרבות וספרות, 8 בינואר 1999)

 

עידו בסוק

(הארץ, ספרים, 2 ביוני 1999)

 

שמואל ורסס

(גלעד, יז, תש"ס, עמ' קמא-קמו)

 

שלום לוריא

(חוליות, 6, 2000, עמ' 420-419)

Joel Berkowitz

(The Mendele Review: Yiddish Literature and Language, Vol. 7, No. 1, 1 January 2003)

 

Shaul Stampfer

(Religious Studies Review, Vol. 30, No. 1, January 2004)

 

Paul Kotik

(Amazon Web Site, 7 August, 2004)

 

Bill Gladstone

 (Avotaynu, Vol. 20, No. 2, Summer 2004)

 

Yohanan Petrovsky-Shtern

(JQR, Vol. 95, No. 1, 2005)

 

Ken Frieden

(Polin, 18, 2005)

 

Jerzy Tomaszewski

(Kwartalnik Historii Zydów, 1, 2006)