"החדר": סקירות וביקורות

 

בני מר, הארץ – תרבות וספרות, 08/01/10

 

מתן חרמוני, הארץ – ספרים, 18/05/10

 

עקיבא צימרמן, סגולה: מגזין ישראל להיסטוריה, תמוז תש"ע  

 

גיא מירון, זמנים, 111 (תש"ע)

 

שמואל גליק, ציון, עה (תש"ע)

 

יובל דרור, דור לדור: קבצים לחקר ולתיעוד תולדות החינוך היהודי בישראל ובתפוצות, מד (תשע"ג)