ברסלב: ביבליוגרפיה מוערת - ביקורות

 

אבריאל בר-לבב

(הארץ, תרבות וספרות, 31 במארס 2000)

 

Avriel Bar-Levav

(Haaretz, Arts and Letters, 24 March, 2000)