אוניברסיטת תל אביב / הפקולטה למדעי הרוח

בית הספר למדעי התרבות ע"ש שירלי ולזלי פורטר

Tel Aviv University / Faculty of Humanities

The Shirley and Leslie Porter School of Cultural Studies

 

עבודות דוקטור שאושרו מ-1990

 

 

 רשימה בשפות זרות

1990

1991

1992

1993

1994

 

1995

1996

1997

1998

1999

 

2000

2001

2002

2004

2003

2005

2006

2007 (תשס"ז)

2007 (תשס"ח)

 

 

 

שם התלמיד

שנת אישור העבודה

שם העבודה

המנחה/ המנחים

 

 

 

1990

 

 

1.

אונגר הנרי

תש"ן 1990

הדהומניזציה של הדמות בפרוזה המודרנית

פרופ' מנחם פרי

2.

טבק נילי

תש"ן

1990

דילמה רפואית בביצוע ניסויים רפואיים בבני אדם

פרופ' אנדרה דה פריס, פרופ' גרשון ויילר ופרופ' ג.אלגום

 

 

1991

 

 

3.

טאובר צבי

תשנ"א

1991

שחרור האדם כבעיה עקרונית בהגותו של הרברט מרקוזה

פרופ' צבי רוזן

4.

סקר זהר

תשנ"א

1991

יסודות סטאטיים בטקסט השירי: עקרונות פואטיים ואידיאולוגיים מיוחדים המונחים ביסוד מידול משני של משמעויות מילים בשירת יהודה עמיחי ובני דורו

פרופ' זיוה בן- פורת

 

 

1992

 

 

5.

יונאי חביבה

תשנ"ב

1992

סיפורת המדע הבדיונית כז'אנר פופולרי מתמסד

פרופ' זיוה בן- פורת

6.

פינגולד אדוארדו

תשנ"ב

1992

Emergent Systems of Phonology: Child Language, Creolization, and Historical Change

[מערכות מתהוות בפונולוגיה: שפת ילדים, קריאוליזציה ושינוי לשוני]

פרופ' רות ברמן

7.

קשת שולמית

תשנ"ב

1992

ראשית הרומן הקיבוצי: ספרות אידיאולוגית בין קוראים, יוצר ויצירה

פרופ' זיוה בן-פורת

 

 

1993

 

 

8.

בוכמן אלכסנדר

תשנ"ג

1993

Mereological Semantics

[סמנטיקה מראולוגית]

פרופ' יונתן סתוי

9.

הורוביץ אמיר

תשנ"ג

1993

תוכן: רגישות הנפש לעולם

פרופ' מרסלו דסקל

10.

שפאץ(זנגר) ענת

תשנ"ג

1993

Cinematic Version – Originality as Repetition 

[גרסאות קולנועיות – המקוריות כחזרה]

ד"ר בראין מקהייל

11.

שפי רקפת

תשנ"ג

1993

Repertoire Formation in the Canonization of Late 18th Century German Novel                 

[התהוות רפרטואר בקנוניזאציה של הרומאן הגרמני בסוף המאה ה-18]

פרופ' איתמר אבן-זהר

12.

שרייבום שבטיאל שלומית

תשנ"ג

1993

האקדמיה ללשון הערבית במצרים: פעולות ומגמות 1932–1982

פרופ' גדעון גולדנברג ופרופ' ששון סומך

 

 

1994

 

 

13.

בן-ארי ניצה

תשנ"ד

1994

דימויים היסטוריים ועיצוב מערכת ספרותית לאומית חדשה

פרופ' זהר שביט

14.

מטר ענת

תשנ"ד

1994

Michael Dummett’s World View

[השקפת עולמו של מייקל דאמט]

פרופ' אסא כשר ופרופ' מיקל דאמט

 

 

1995

 

 

15.

איקדה ג'ון

תשנ"ה

1995

ניתוח לשוני של הטקסטים האכדיים מאמר: טקסטים אדמיניסטרטיביים

פרופ' אנסון רייני ופרופ' שלמה יזרעאל

16.

בן-ימי חנוך

תשנ"ה

1995

Intentionality, its Nature and Place in Nature     

[טבע האינטנציונליות ומקומה בטבע]

פרופ' רות מנור

17.

גרייבס דוד

תשנ"ה

1995

Constituting Art: The Institutional Theory of Art                  

[כינון האמנות: התורה המוסדית של האמנות]

פרופ' אסא כשר ופרופ' ג'ורג' דיקי

18.

הלר ערגה

תשנ"ה

1995

ה'עצמי' היוצר וה'עצמי' האחר: יסודות אוטוביוגרפיים ויחסים אינטרטקסטואליים סיפורת אוטוביוגרפית במאה ה-20

פרופ' זיוה בן-פורת

19.

כצנברגר אירית

 

תשנ"ה

1995

היכולת לספר סיפור על פי סדרת תמונות: היבטים קוגניטיביים לשוניים והתפתחותיים

פרופ' רות ברמן

20.

לבוא-זרחי יעל

תשנ"ה

1995

The Formation Process of the Theatre of the Absurd: Pinter, Orton, Stoppard

[תהליך ההתהוות של תיאטרון האבסורד: פינטר, אורטון, סטופרד]

פרופ' מנחם פרי וד"ר בראין מקהייל

21.

סנדרוביץ ירון

תשנ"ה

1995

המהפכה הקופרניקאית של קאנט

פרופ' מרסלו דסקל

22.

רוזנבאום גבריאל

תשנ"ה

1995

לשון הדיאלוג בדראמה המצרית המודרנית (בעיקר מ- 1952)

פרופ' ששון סומך

23.

שידלו אנה

תשנ"ה

1995

Samuel Beckett’s Tragic Vision: Elements of Theory and Practice

[יסודות טרגיים ביצירותיו הדרמטיות של סמואל בקט: הלכה למעשה]

פרופ' צפירה פורת

 

 

1996

 

 

24.

גומל אילנה

תשנ"ו

1996

Beyond the Looking Glass: The Fantastic and the Poetics of Culture

[ספרות פנטסטית של המאה ה-19]

פרופ' חנה וירט-נשר

25.

ורטהיימר עדה

תשנ"ו

1996

בעיות נבחרות בתחביר הסורי: יסודות מבנה המשפט

פרופ' שלמה רז

26.

לביא נתן

תשנ"ו

1996

הריבונות האבסולוטית כישות מלאכותית בשיטת הובס

פרופ' גרשון ויילר וד"ר ענת בילצקי

27.

מרג'יה בשארה

תשנ"ו

1996

היבטים בדמות האישה בספרות הערבית הקלאסית והוצאה לאור של כתב-יד "ספר העטרות על תככי הגבירות"

פרופ' יוסף סדן

28.

רביד שלמה

תשנ"ו

1996

הקשרים בין ערכים לנורמות-תהליכי השתנות הקיבוץ

פרופ' אסא כשר ופרופ' אליעזר בן-רפאל

29.

שילה לאה

תשנ"ו

1996

השתלות איברים וזכויות הפרט

פרופ' אסא כשר

 

 

1997

 

 

30.

הגר תמר

תשנ"ז

1997

Writing the Bomb: The Crossover of Literature, Politics and Science in Fictional Scenarios of Nuclear War 

[לכתוב את הפצצה: המפגש של ספרות, פוליטיקה ומדע בתרחישים בדיוניים של מלחמה גרעינית]                                         

פרופ' בראין מקהייל

31.

למפרט חן

תשנ"ז

1997

הפילוסופים של המיסטי

פרופ' שלמה בידרמן

32.

ערמון-לוטם שרון

תשנ"ז

1997

The Minimalist Child: Parameters and Functional Heads in the Acquisition of Hebrew

[הילד המינימאליסטי: פרמטרים וראשים פונקציונאליים ברכישת העברית]

פרופ' אלכסנדר גרוסו וד"ר ג'וליה הורבט

33.

שרון-זיסר שירלי

תשנ"ז

1997

Disfigured Figure: The Symbolic Economy of Simile       

[הכלכלה הסמלית של הדימוי]

פרופ' חנה  וירט-נשר

34.

סולומון יהושע

תשנ"ז

1997

הפאנתיאיזם של קוזאנוס

פרופ' יהושע יעקב רוס ופרופ' מרסל דיבואה

 

 

1998

 

 

35.

לודלם איוור

תשנ"ח

1998

אנטיפטרוס איש טרסוס: מהדורה ביקורתית עם  פרוש של העדויות על חייו, כתביו ותרומתו ללוגיקה

פרופ' יוחנן גלוקר

36.

מעוז ניצה

תשנ"ח

1998

צמיחתה של מערכת של ספרות ילדים ערבית במרחב התרבותי של ארץ ישראל, 1826 – 1918 ותפקידה בעיצוב החברתי והתרבותי של קוראיה

פרופ' זהר שביט ופרופ' ישראל גרשוני

37.

שבת בית-לחם לואיז

תשנ"ח

1998

Literary Historiographic Discourse under Apartheid

[השיח ההיסטוריוגרפי ספרותי תחת משטר האפרטהייד: 1985–1976]

פרופ' חנן חבר

 

 

1999

 

 

38.

אלישיב יעקב

תשנ"ט

1999

קדימויות בחובת ההצלה בחינת האתיקה ההלכתית לאור אתיקה יישומית בת זמננו

פרופ' יעקב יהושע רוס

39.

בן-נון חמי

תשנ"ט

1999

אחריות אזרחית

פרופ' יוסף אגסי ופרופ' גדעון דורון

40.

ברעם אילנה

תשנ"ט

1999

Movement, Metaphor and Desire in the Fiction of Henry James

[תנועה, תשוקה ומטאפורה בסיפורת של הנרי ג'יימס]

פרופ' חנה וירט-נשר

41.

יוספסברג נעמי

תשנ"ט

1999

טיפול רפואי ליברלי

פרופ' יולי תמיר

42.

לרנר ברל דב

 

תשנ"ט

1999

Interpretive Charity, Instrumental Pluralism, and Peter Winch’s Philosophy of Social Science

[חסד פרשני, פלורליזם אינסטרומנטלי, והפילוסופיה של מדעי החברה של פיטר ווינטש]

פרופ' יעקב יהושע רוס

43.

עובדיה עזרא

תשנ"ט

1999

             The Withdrawal of Right                         [שלילת זכויות]

פרופ' יעקב יהושע רוס

44.

קאהן בוקובזה מישל

תשנ"ט

1999

Folie et Libertinage dans le Roman du XVIIIème siècle

 [טירוף וליברטיניות ברומן של המאה ה-18]

ד"ר מוניק יוטרין ופרופ' דה מוריס

45.

רודניק אברהם

תשנ"ט

1999

ידיעה פסיכוזה: מחקר ואפיסטמולוגיה קלינית

פרופ' אסא כשר ופרופ' נתנאל לאור

 

 

2000

 

 

46.

אבן-זהר בשמת

תש"ס

2000

יצירת המערכת של ספרות הילדים בתהליך בנייתה של התרבות העברית בארץ-ישראל

פרופ' זהר שביט

47.

בן-פורת רדי סיגל

תש"ס

2000

מגדל פורח באוויר בדיות ואמת בתיאוריה פוליטית

פרופ' יעל תמיר

48.

ברנט אדם

תש"ס

2000

The Problem of the Suffix re- in Latin Verbs

 [סוגיית הפרפיקס –re בפעלים לטיניים]

פרופ' חיים רוזן

הוחלף על ידי פרופ' אלכסנדר גרוסו

49.

בר-עם נמרוד

תש"ס

2000

הרקע הפילוסופי לבעיית התרגום

פרופ' יוסף אגסי

50.

ג'אנג פינג

תש"ס

2000

Bridging Between the Actual and the Ideal in Early Rabbinical and Confucian Literature

[ממציאות לחזון: דיון משווה בין מחשבת חז"ל לקונפוציאניזם המוקדם]

פרופ' יואב אריאל

51.

זמיר יצחק

תש"ס

2000

צורות אמירה-מחקר אודות טיפוסי קשרים בין פילוסופיה לספרות

פרופ' מרסלו דסקל

52.

כרמי נעמה

תש"ס

2000

הגבלות על הגירה: מדיניות הגירה בתורת הצדק הליברלית

פרופ' אסא כשר

53.

מלכסון שרה

תש"ס

2000

אספקטים של התיאוריה הפרגמטית הבסיסית, המרכזית והבין-מערכתית בשפה של סכיזופרנים כרוניים

פרופ' אסא כשר ופרופ' אבנר אליצור

54.

נאור דורותי

תש"ס

2000

Assumptions about Formal Uses of Discourse: Current vs. Traditional

פרופ' ג'רום מנדל

55.

עמית-כוכבי חנה

תש"ס

2000

תרגומי ספרות ערבית לעברית: הרקע ההיסטורי-תרבותי שלהם, מאפייניהם ומעמדם בתרבות המטרה

פרופ' גדעון טורי

56.

פרוגל שי

תש"ס

2000

הרטוריקה של הפילוסופיה

ד"ר רן סיגד

57.

קוגמן טל

תש"ס

2000

יצירת דימויי הידע בטקסטים לילדים יהודים בארצות דוברות הגרמנית בתקופת ההשכלה

פרופ' זהר שביט

 

 

2001

 

 

58.

כתאנה יאסין

תשס"א

2001

מבנה וסגנון בסיפורת של אדואר אל-ח'ראט

ד"ר סלימאן ג'ובראן

59.

כיאל מחמוד

תשס"א

2001

נורמות של תרגום בתרגומים מן הספרות העברית החדשה לשפה הערבית בין השנים 1948 – 1990

פרופ' ששון סומך

60.

פרלסון ענבל (ז"ל)

תשס"א

2001

המוסדות המוסיקאליים של המהגרים מארצות האיסלאם בשנים הראשונות של מדינת ישראל

פרופ' חנן חבר

61.

שילה אילנה

 

תשס"א

2001

On the Road to Nowhere:

The Doomed Quest in the Poetics of Paul Auster

[בדרך לשום-מקום: מוטיב המסע שנידון לכישלון בפואטיקה של פול אוסטר]

פרופ' חנה וירט-נשר

 

 

2002

 

 

62.

בן-דוד אביבית

תשס"ב

2002

רכישת שפה לאור תיאוריה פונולוגית: תהליכים משותפים וייחודיים בקרב ילדים שונים ובשפות שונות

פרופ' רות ברמן

63.

בן-רפאל מרים

תשס"ב

2002

Contacts de Langues: Le français Parlé des Francophones Israéliens

[מגע בין-לשוני – הצרפתית המדוברת של דוברי-הצרפתית הילידיים בישראל[

פרופ' ג'ורג' אליה צרפתי

64.

ברוך יורם

תשס"ב

2002

המרכיב המיתי כפאתוס ארגומנטטיבי בספרות מלחמת העולם הראשונה בצרפת

פרופ' רות עמוסי

65.

גטרויר עירית

תשס"ב

2002

צורות חדשות של רומאן ביצירותיו המאוחרות של נגיב מחפוז בשנות השבעים והשמונים

פרופ' ששון סומך

66.

חרובי דינה

תשס"ב

2002

L’Emergence d’une Avant-garde Féministe et sa Consécration au Québec: La AJ/NBJ de 1975 a 1985

[צמיחתו והתקבלותו של אוונגארד פמיניסטי בקבק בכתב-העת La Barre du Jour/La Nouvelle Barre du Jour בין השנים 1975 –1985]

פרופ' רות עמוסי

67.

סגל מיכל

תשס"ב

2002

יחסי צורה-תפקוד בביטויי הערכה(אבלואציה) בהפקת סיפור אישי-חווייתי לאורך ההתבגרות

פרופ' רות ברמן

68.

עוזיאל-קרל סיגל

תשס"ב

2002

A Multidimensional Perspective on the Acquisition of Verb Argument Structure                      

[גישה רב-מימדית לרכישת מבנה הארגומנטים של הפועל]

פרופ' רות ברמן

69.

פלג אורנה

תשס"ב

2002

מנגנונים לשוניים וקונטקסטואליים בעיבוד לשוני ראשוני

פרופ' רחל גיורא

70.

שרביט דניס

תשס"ב

2002

Construire une Identité Démocratique: Discours et Pratiques du Mouvement Le Sillon (1899-1910)      

[שיח ופרקטיקות של תנועת ה-Sillon בצרפת (1910 – 1899): בנייתה של זהות דמוקרטית]

פרופ' דוד מנדלסון וד"ר אבנר בן-עמוס

 

 

2003

 

 

71.

אדלר פרחי סלביה

תשס"ג

2003

L’Ellipse des Régimes des Prépositions Simples et de Locutions Prépositives en Français Contemporain

[נשילת המשלים אחרי מלות-יחס פשוטות וניבי-יחס כאמצעי המרה בצרפתית המודרנית]

פרופ' יהודה קופפרמן

72.

אדם גלית

תשס"ג

2003

מדקדוק משתנה לדקדוק אופטימאלי: עדויות מרכישת שפה והשתנות שפה

ד"ר אותי בת-אל

73.

ביברמן אפרת

תשס"ג

2003

על נראטיביות בשדה החזותי

פרופ' רות רונן

74.

בן-חביב דולי

תשס"ג

2003

סמי מיכאל – בעיות של בניית סובייקטיביות מזרחית

פרופ' רבקה פלדחי ופרופ' ששון סומך

75.

דותן אייל

תשס"ג

2003

אינטרפלציה כתיאוריית קריאה

פרופ' חנן חבר

76.

דנון גבי

תשס"ג

2003

Case and Formal Definiteness the Licensing of Definite and Indefinite Noun Phrases in Hebrew

[יחסה ויידוע פורמלי: הרשאתם של צירופים שמניים מיודעים ובלתי מיודעים בעברית]

פרופ' טניה ריינהרט

77.

דר יעל

תשס"ג

2003

המעבר מ'סיפור של יישוב' ל'סיפור של מדינה' בספרות הילדים העברית, 1939 –1948

פרופ' זהר שביט

78.

חורי יאיר

תשס"ג

2003

יסודות ארס-פואטיים ומטא-לשוניים בשירה הערבית המודרנית

פרופ' ששון סומך

79.

חכים אברהם

תשס"ג

2003

עמר בן אלח'טאב היבטים בדמותו כמנהיג אידאלי במסורת האסלאמית הקדומה

פרופ' אורי רובין

80.

ינושבסקי גליה

 

תשס"ג

2003

Discours du Nouveau Roman: Essais, Entretiens, Débats: Le Cas de Nathalie Sarraute et d’Alain Robbe-Grillet

[שיח "הרומן החדש": חיבורים, ראיונות, דיונים מקרה הבוחן של נטלי סרוט ואלן רוב-גרייה]

פרופ' רות עמוסי פרופ' ז'ורז'-אליה סרפתי

81.

פורמן ורדה

תשס"ג

2003

Le Néo-Babouvisme Belge (1830-1839): Une Expérience Révolutionnaire aux Prises avec a Rhétorique           

[הסוציאליזם המהפכני הבלגי "הנאו-באוביסטי", (1839 – 1830) המהפכה בכבלי הרטוריקה]   

פרופ' מרסלו דסקל

Prof. Pierre Rosanvallon

82.

פרמינגר ענר

תשס"ג

2003

בין-טקסטואליות קולנועית והיצירה של פרנסואה טריפו

פרופ' זיוה בן-פורת ופרופ' מיכל פרידמן

83.

שניצר עליזה

תשס"ג

2003

הקוראן-היבטים במעמדו ככתב קודש על-פי המסורת האסלאמית הקדומה

פרופ' אורי רובין

 

 

2004

 

 

84.

בוטוויניק-רותם אירנה

תשס"ד

2004

The Category P: Features, Projections, Interpretation

[הקטגוריה מילת-יחס תכוניות, מבנים ומשמעות]

פרופ' ג'וליה הורבט וד"ר טל סילוני

85.

בן-ארי שושנה

תשס"ד

2004

דמותו של אברהם במסורת המוסלמית היבטים תרבותיים וספרותיים בסוגה 'לטאיף קצץ אלאנביא'

פרופ' יוסף סדן ופרופ' אביגדור שנאן

86.

הכהן רן

תשס"ד

2004

התמודדות חוכמת ישראל בגרמניה עם ביקורת המקרא במאה התשע-עשרה

פרופ' זהר שביט ופרופ' פול מנדס-פלור

87.

לבנת חנה

תשס"ד

2004

בעת משבר- הניסיון לעצב זהות לילדים יהודיים ברייך השלישי מקרה מבחן: ספרות הילדים והנוער של הזרמים המרכזיים ביהדות גרמניה 1933 – 1938

פרופ' זהר שביט

88.

סוקר-שווגר חנה

תשס"ד

2004

בין טקסט לקונטקסט: יעקב שבתאי בתרבות הישראלית

פרופ' חנן חבר

89.

ענאבסה גאלב

תשס"ד

2004

היבטים בספרות שבחי ארץ הקודש בערבית עיון בכמה מקורות משלהי התקופה הממלוכית ומהתקופה העות'מאנית, על מרכזים נבחרים (ללא ירושלים) בתחום אלשאם (א"י/פלסטין וסוריה)

נכתב בערבית

פרופ' יוסף סדן ופרופ' מיכאל וינטר

90.

צדקה רונן

תשס"ד

2004

אינטגרציה בממשק

בין המודולים למערכת המרכזית

פרופ' אסא כשר ופרופ' דניאל אלגום

91.

צ'ודנובסקי אליזבט

תשס"ד

2004

טקסטים להרכבה עצמית: מאפיינים היפר-טקסטואליים והיבטים אינטראקטיביים בכמה מטא-פיקציות פוסט-מודרניסטיות

פרופ' זיוה בן-פורת

92.

קאסם נביה

תשס"ד

2004

אמנות הרומן אצל עבד אל-רחמן מוניף

נכתב בערבית

פרופ' ששון סומך

93.

שלייפר מיכל

תשס"ד

2004

Development of Written Text Production of Native Israeli and Ethiopian Immigrant Schoolchildren and Adolescents: Linguistic and Sociocultural Perspectives

[התפתחות יכולות הפקת שיח כתוב בקרב ילדים ובני נוער ילידי ישראל ומהגרים מאתיופיה: היבטים לשוניים והיבטים חברתיים-תרבותיים]

פרופ' רות ברמן וד"ר גדי בן עזר

 

 

2005

 

 

94.

אסנס מריה

תשס"ה

2005

Traitement Unifié des Propriétés Référentielles des Constituants Nominaux et Verbaux        

[הרפרור השמני והפעלי: ניתוח אחיד של שתי קטגוריות סמנטיות ]

פרופ' יהודה קופפרמן ופרופ' לורנס דנלוס

95.

בן-חורין מיכל

תשס"ה

2005

"1945 סיפור אחר, יצירה מוסיקלית אחרת": מוסיקה וזיכרון בספרות הגרמנית לאחר-המלחמה

פרופ' זיוה בן-פורת

96.

ג'יריס נעים ח'ורי

תשס"ה

2005

המקורות הספרותיים העממיים של השירה הערבית המודרנית

נכתב בערבית

ד"ר סלימאן ג'ובראן

97.

דליות-בול מיכל

תשס"ה

2005

רשיון לשחק: משחקים ומשחקיות בתרבות היפנית

פרופ' יעקב רז

98.

זיו עמליה

תשס"ה

2005

The Construction of the Female Subject in Pornographic Fiction

[כינון הסובייקט הנשי בסיפורת פורנוגרפית]

פרופ' חנן חבר

99.

טיר אפלרויט ארזה

תשס"ה

2005

התרגום-בצלם ובדמות

סובייקטיווי- אובייקטיווי בלשון התרגום – ניתוח לשוני-קוגניטיווי-תרבותי של תרגום דבורה בארון ל"מאדאם בובארי" מאת גוסטב פלובר

פרופ' חוה בת-זאב שילדקרוט ופרופ' גדעון טורי

100.

טרוגמן הלן

תשס"ה

2005

Syntax of Russian DPS, and DP-Internal Agreement Phenomena

[תחביר צרוף ה-DP ברוסית ותופעות התאמה פנימיות בצירופי DP]

פרופ' אלכסנדר גרוסו

101.

מונק יעל

תשס"ה

2005

קולנוע הגבול: מרחב וזהות בקולנוע הישראלי של שנות התשעים

ד"ר אורלי לובין ופרופ' ג'אד נאמן

102.

סנדבנק אנה

תשס"ה

2005

Writing Narrative Text:

A Developmental and Cross-linguistic Study

[הכתיבה של טקסט נרטיבי: מחקר התפתחותי ובין לשוני[

פרופ' רות ברמן ופרופ' ליליאנה טולצ'ינסקי

103.

קושר ילנה

תשס"ה

2005

La Possessivation en français: La Représentation des Groupes en de par la Catégorie du Déterminant

[השיוך בצרפתית: ייצוג צירופי de על-ידי קטגורית המיידע]

פרופ' יהודה קופפרמן

104.

שטהל נטע

תשס"ה

2005

"אחר ואומנם מנודה, אבל אחד מאחיי", יצוגיו של ישו בספרות העברית של המאה ה-20

פרופ' זיוה בן-פורת

 

 

2006

 

 

105.

בסמן מור נורית

תשס"ה

2005

נועם חומסקי – פילוסוף; התיאוריה של חומסקי של ידע לשוני באור חדש

פרופ' אסא כשר

106.

גבריאלי נורי דליה

תשס"ו

2006

"המלחמה הנורמאלית": המימד התרבותי של הפתעת מלחמת יום הכיפורים

ד"ר אורלי לובין

107.

גרנאי איימי

תשס"ו

2006

Charlotte Smith, Mary Robinson, Elizabeth Inchblad: Three Radical Writers of the 1790s    

[שרלוט סמית', מרי רובינסון, אליזבט אינצ'באלד: שלוש סופרות רדיקליות משלהי המאה השמונה-עשרה]

ד"ר רוברט גריפין

108.

טובול-לביא גילה

תשס"ו

2006

הפונולוגיה של ילדים דיספרקסים דוברי עברית

ד"ר אותי בת-אל

109.

נרונסקי-ליידן סוניה

 

תשס"ו

2006

Middle-Class Matters: Magazine Representations of South Africa’s New Black Bourgeoisie, 1987-2004

[חשיבותו של מעמד הביניים: צמיחתה של הבורגנות החדשה בדרום אפריקה כפי שהיא מיוצגת במגזינים 1987–2004)]

פרופ' גדעון טורי

110.

סבי אלדו

תשס"ו

2006

Exhaustivity: A Semantic Account of Quantity Implicatures

[ניתוח סמנטי של אימפליקטורות "כמות"]

פרופ' אלפרד לנדמן

111.

סטמבלר דניאל

 

תשס"ו

2006

Blades of Grass in Sidewalk Cracks: A Narrative Study of Jewish Buddhist Teachers      

פרופ' יעקב רז

112.

שלח יוכי

תשס"ו

2006

על עקרון היסוד של עולמם הפואטי של דויד גרוסמן ומאיר שלו

פרופ' מנחם פרי

 

 

2007  (תשס"ז)

 

 

112.

בסמן מור נורית

תשס"ז

2007

נועם חומסקי – פילוסוף; התיאוריה של חומסקי של ידע לשוני באור חדש

פרופ' אסא כשר

113.

גלעד פדבה

תשס"ז

2007

תאווה, גאווה ודעה קדומה: ייצוגים של מיעוטים מיניים בקולנוע ובטלוויזיה בארה"ב ובבריטניה בשנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000

פרופ' משה צוקרמן ופרופ' מיכל פרידמן

114.

מוחמד  ג'בארין

תשס"ז

2007

למהות המליצה הפיוטית הערבית הקלאסית; תפקיד ספרות ה"מעאני" ודרכי השימוש במאגר הקישוטים

פרופ' יוסף סדן

115.

טלי קרליץ-אשכנזי

תשס"ז

2007

מאם שמם לשם האם: מגמות ברפרזנטציית האימהות ביצירתן של אמניות מן המחצית השניה של המאה העשרים

ד"ר אורלי לובין

ד"ר אריאלה אזולאי

116.

סוניה וינר

תשס"ז

2007

תצלומי פרוזה ביצירותיה של ג'ויס קארול אוטס

פרופ' חנה וירט-נשר

117.

פיה בבייב

תשס"ז

2007

שפת הקינה הטקסית בטרגדיה היוונית

פרופ' מרגלית פינקלברג

118.

לימור עדי בן-סעיד

תשס"ז

2007

ההתפתחות הפרוזודית של ילדים לקויי שמיעה דוברי עברית

ד"ר אותי בת-אל

119.

אפי זיו

תשס"ז

2007

מבושה לטראנסג'נדר: נאראטיב של התפתחות מגדרית

ד"ר אורלי לובין

פרופ' אריאלה פרידמן

120.

גלית חדאד

תשס"ז

2007

שיח מחאת הלוחמים בצבא הצרפתי בתקופת מלחמת העולם הראשונה

פרופ' רות עמוסי

Prof. Stephane Audoin-Rouzeau, Paris

121.

נאדר מסארווה

תשס"ז

2007

יצירתם של משוררים ערבים עיוורים: ריאליזם, דימויים ומליצות

פרופ' יוסי סדן

 

 

 

2007  (תשס"ח)

 

 

122.

דניז פסח

תשס"ח

2007

הכיתוב בציור תחרות ושיתוף פעולה – ממאנה ועד ואן גוך

פרופ' דוד מנדלסון

ד"ר מוניק לוי

123.

סיון כהן-ויזנפלד

תשס"ח

2007

חקר השיח הדפלומטי – הדוגמה של התכתובת הדיפלומטית בין צרפת לגרמניה במהלך השנים 1914 – 1871

פרופ' רות עמוסי

124.

סטפני גז

תשס"ח

2007

האנקדוטה ותפקידיה ביצירתו של מרסל פרוסט בעקבות הזמן האבוד

פרופ' אלישבע רוזן