C# -ו java יסודות מדעי המחשב בשפות

דרך דף זה תוכלו למצוא את המהדורה החדשה של ספר הלימוד ביסודות מדעי המחשב 1 ו-2.

 • הגרסה הנוכחית היא המהדורה השנייה של ספר הלימוד, אשר שופר במהלך השנה האחרונה.
 • ניתן לרכוש ספר מודפס של המהדורה השנייה של "יסודות מדעי המחשב 1 ו-2 ", בהוצאת "השראה". להזמנות ניתן להתקשר ל- 04-8254752 , http://www.hashraa.co.il

  לספר "יסודות מדעי המחשב" שתי גרסאות:

  יסודות מדעי המחשב בשפת Java:
 1. יסודות מדעי המחשב 1 בשפת Java
 2. יסודות מדעי המחשב 2 בשפת Java
 3. נספח - פעולות סטטיות בשפת Java

  יסודות מדעי המחשב בשפת #C:
 4. יסודות מדעי המחשב 1 בשפת #C
 5. יסודות מדעי המחשב 2 בשפת #C
 6. נספח - פעולות סטטיות בשפת #C

 

 

...המהדורה השניה... המהדורה השנייה... יוצאת לדרך ...Java & C# ...יסודות מדעי המחשב

לימודים מתקדמים
תעודת הוראה

תבניות ביסודות
תבניות בעיצוב תכנה
יסודות מדעי המחשב בשפות java ו- #C