פרסומים

    1.   גינת ד., הברמן ב., כהן ד., כ"ץ ד., מילר א., מנשה א., "אוגדן תבניות במדעי המחשב – יסודות מדעי המחשב 1", החוג להוראת המדעים, אוניברסיטת תל-אביב, 2001.

    2.  מאמר:
    Ginat, D., The greedy trap and learning from mistakes, Proc of the 34th ACM Computer Science Education Symposium - SIGCSE, ACM Press, 2003

    3.  מאמר:
    Ginat, D., The novice programmers’ syndrome of design-by-keyword, Proc of the 8th Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education - ITiCSE, ACM Press, 2003

         פרסומים של חברים בקבוצה

חדשות... חדשות... חדשות... חדשות...