בקרו באתר החדש של מכון כהן בכתובת
http://humanities.tau.ac.il/cohn/

The new site of the Cohn Institute van be found at
http://humanities.tau.ac.il/cohn/