קבוצת דיון על
תקופת הברונזה התיכונה

(Middle Bronze Age Study Group)

מפגש ראשון

 

יום ה', 30 במרץ, ‏2000, 16:00-9:30

ההיברו יוניון קולג', רח' המלך דוד מס' 13, ירושלים

חלק ראשון: כרונולוגיה וטרמינולוגיה (13:00-9:30)

דברי פתיחה: דוד אילן

הרצאות (30 דקות האחת)

עזרא מרקכוס: Y2K BCE: בעיות בכרונולוגיה של ראשית תקופת הברונזה התיכונה ותרומתו יארוך עשל-פי פחמן14-

דפנה בן-תור: נקודות להתייחסות ממצרים והכרונולוגיה הנמוכה

אהרון מאיר: האם הכרונולוגיה התיכונה מתה?

10 (15 דקות) הפסקה

משיבים (10 דקות האחד):

ג'ון ווסטנהולץ

אליזבטה בוארטו

(ייתכנו גם אחרים)

דיון (30 דקות)

(90 דקות)

חלק שני: הצגת ממצאחומר קרמי מאתרים בצפון בקעת הירדן (16:00-14:30) 

דברי הקדמה

תל דן

תל נעמה

סקר עמק החולה

אולי גם אתרים נוספים (קברי גינוסר וכפר סאלד

למידע נוסף ניתן להתקשר אל:

davilan@post.tau.ac.il , ezra@research.haifa.ac.il