חצור ומארי (מצב הנתונים בשנת 2002)

תקציר

אברהם מלמט, ירושלים

 

מ 20,000 עד 25,000 תעודות שנתגלו במארי מאז 1933 נזכרת חצור ב19- תעודות שפוענחו עד כה, מספר מרשים בהתחשב במרחק הרב בין שתי הערים (מארי נמצאת 70 ק"מ צפונית לגבול העירקי-סורי על הפרת בתוך סוריה). חצור היא, כנראה, העיר היחידה הנזכרת בתעודות מארי בארץ-ישראל גופה, בעוד שהזכרת ליש ,30 ק"מ צפונית לחצור, היא מפוקפקת. חצור היא אפוא המרכז הדרומי-מערבי באופק המדיני והכלכלי של מארי.  הסחר, ובו נתמקד בהרצאה זו, בין שתי הערים הוא: ממארי הביאו לחצור - בראש וראשונה מחכת הבדיל, ואילו מחצור - באו למארי בדים ובגדים, וכן כסף וזהב. הסחר הוא לרוב כמסווה של חילופי מתנות בין המלכים, כלומר הוא מתנהל במישור המלכותי בלבד.
 
הכרונולוגיה המוחלטת, הן של מארי והן של חצור, בלתי מחוורת וקיימות שתי שיטות עיקריות, המקובלות במחקר: הכרונולוגיה ה"תיכונה" והכרונולוגיה ה"נמוכה" (64 שנים פחות מן הכרונולוגיה ה"תיכונה'"). זמנה של מארי של התקופה הבבלית הקדומה הוא לפי הכרונולוגיה ה"תיכונה" שלהי המאה ה- 19 והחצי הראשון של המאה ה- 18 (חמורבי כבש את מארי לפי שיטה זו ב- 1761).  לפי הכרונולוגיה הנמוכה זמנה של מארי בתקופת הבבלית הקדומה הוא במחצית השניה של המאה ה 18 (חמורבי כבש אח מארי ב- 1696). לחישובים אלה נודעות השלכות על חצור ועל ארץ ישראל בכלל.
 
חצור נזכרת בתעודות מארי וודאי רק אחרי שהוקמה העיר התחתית, רבת ההיקף של 600 דונם.  עיר זו הוקמה לפי מנהלי החפירות בחצור (י. ידין וא. בן-תור) בתקופת  MB II B (היינו לפי החופרים בין השנים 1750-1650), בעוד שהארמון בעיר העליונה (העיר משתרעת על למעלה מ 100 דונם) הוא מתקופת MB IIA עיר, שכנראה לא משכה את תשומת לבה של מארי למקום.  אולם קמפינסקי ואחריו, אהרון מאיר, מצאו בעיר התחתונה גם שרידים של MB IIA (1750-1850) או של המעבר בין B/MBIIA.  כמעט כל המכתבים של מארי מתייחסים לפרק הזמן האחרון של העיר, היינו למלך זמרי-לים (1775-1761).  רק מכתב אחד קודם למלכות זמרי-לים, מכתבו של המלך שמשי-אדד לבנו ישמח-אדו.  מכתב זה עשוי להצביע על תקופה קדומה יותר של חצור. רות עמירן הראתה בעיתון נדיר מטורקיה שהחרסים במארי דומים לקרמיקה של כארום II בכניש (שקדם בעשרות שנים למארי).  לדעתה מארי בתקופה הבבלית הקדומה זמנה MBIIA,  דעת יחיד עד כמה שידוע לי, ואגיב בהרצאה לדעה זו.
 
בהרצאה נעמוד רק על התעודות הכלכליות המפורשות ממארי שנשלחו לחצור ובכיוון הפוך.  הזכרתי לעיל כבר את הסחורות העיקריות ששווקו. הבדיל בכמויות גדולות, שנשלח על ידי זמרי-לים לחצור, היה בוודאי אחד הגורמים העיקריים לתיעוש המוגבר של חצור וארץ-ישראל בכלל (היינו לתעשייה המוגברת בתקופת MB IIB).  אחרי הסחורות אני מתייחס לתעודה חדשה יחסית ממארי המזכירה את חצור, לפיה נשלחו  מחצור 3 זמרים או נגנים למארי, עדות שרחשו במארי ערך רב למוסיקה מן המערב.  בחצור נמצאה איפא
מעין "אקדמיה" למוסיקה.
 
בסוף ההרצאה אני סוקר תעודה חדשה שנחשפה בחצור, בארמון המלכים בעיר העליונה, שכנראה, נשלחה לזמרי-לים.  היא נתפרסמה על ידי ויין הורוביץ ונתן ווסרמן בשנת 2000 והיא כוללת מאות בגדים ממינים שונים וכן כסף, זהב וברונזה ואפילו כלי מלחמה.  עדות חדשה זו מאשרת את תוכן התעודות ממארי אל חצור.
 


Mission | Announcements | Topics | Lectures