06711524:    אומנות מונומנטלית אשורית

פרופ' דוד אוסישקין

 

בשיעור נסקור את התפתחות האומנות המונומנטלית האשורית בתקופת הברזל. מלכי אשור נהגו להציב בארמונותיהם באשור לוחות אבן מגולפים בתבליטים. התבליטים מתארים את מסעות המלחמה של מלכי אשור, מחזות צייד, פולחן, העלאת מס ומשתאות ומהווים מקור מרכזי ללימוד המזרח הקדום, וארץ-ישראל בכלל זה, בתקופת הברזל.

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

 

06712292:    אומנות גילוף שנהבים

פרופ' דוד אוסישקין

 

בשיעור נסקור את התפתחות אומנות הגילוף בשנהב בסוריה ובארץ-ישראל למן התקופה הכלקוליתית ועד לתקופת הברזל. סקירה זו תכלול בעיקר את השנהבים הכלקוליתיים בבאר-שבע, השנהבים מתקופת הברונזה התיכונה באג'ם הויוק שבאנטוליה, אוספי השנהבים הכנעניים מאוגרית, מגידו ולכיש, ואת אוספי השנהבים הפיניקיים והסוריים שנתגלו בשומרון וארמונות מלכי אשור.

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

 

06712041:    בעיות נבחרות בתקופת הברונזה התיכונה והמאוחרת

פרופ' דוד אוסישקין

 

הסמינר יעסוק בנושאים שונים הקשורים בארכיאולוגיה של ארץ-ישראל וסוריה בתקופות הברונזה התיכונה והמאוחרת. יושם דגש על נושאים הקשורים בכרונולוגיה, ביצורים, ארכיטקטורה ומקדשים.

----------------------------------------------------------------------------------

 

 

 
06711536:    סימבוליים באמנות בחברות קדם-תעשיתיות

גב' א' אוראל

 

מטרת השיעור:

 

1)         להציג את הרקע והנתונים להיכרות בסיסית עם האמנות הפריהיסטורית באירופה ובארץ ישראל.

2)         לבחון פריטי אומנות (ציורים וחפצים) בהקשרם הארכיאולוגי ולהשתמש בהם ככלי עזר בהבנת היבטים חברתיים ואידיאולוגיים של חברות קדומות.

 

נושאי השיעור:

 

אירופה

1)         הרקע הארכאולוגי והחברתי להופעת אמנות כתלית וניידת באירופה.

2)         אמנות כתלית - ציורי קיר במערות : מצאי, טכניקה, שיטות ניתוח.

3)         הקונטקסט המרחבי של האמנות הכתלית.

4)         הסברים למהותה ולסיבות הופעתה של האמנות הכתלית.

5)         האמנות הפלאוליתית בראי האתנוגרפיה.

6)         ניתוח אמנותי של יצירות התקופה הפלאוליתית באירופה.

7)         אמנות ניידת - מידע ודיון בהיבטים חברתיים ואידיאולוגיים.

 

ארץ ישראל וסביבתה

1)         הרקע הארכאולוגי - דיון בהיבטים כרונולוגיים, כלכליים וחברתיים של תרבויות בשלהי התקופה הפלאוליתית והתקופה הניאוליתית.

2)         פריטי אמנות קדם נאטופיים.

3)         האמנות וחפצי נוי נאטופיים - נתונים ארכאולוגיים , מצאי ופרשנות.

4)         הרקע להופעת התרבויות הניאוליתיות בארץ ישראל.

5)         צלמיות ופסלים בתקופה הניאוליתית הקדם-קיראמית בארץ ישראל וסביבתה - דיון במצאי ובהיבטים חברתיים ואידיאולוגיים.

6)  הופעת הקראמיקה ואמנות תקופת הניאולית הקיראמי בארץ ישראל.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

06711035:     הארכיאולוגיה של ארץ-ישראל משחר ההיסטוריה ועד לחורבן ירושלים

ד"ר דוד אילן

 

הקורס עוסק בסקירה שיטתית של הממצא הארכיאולוגי בארץ-ישראל למן המהפכה החקלאית של התקופה הניאוליתית (האלף השמיני לפנה"ס) ועד לסוף תקופת הברזל (המאה הו' לפנה"ס): הממצא החומרי, דגמי היישוב ושחזור המבנה החברתי, הכלכלי והפוליטי של החברות הקדומות. בחלקו הראשון של הקורס תידון בעיקר תקופת הברונזה (האלף השלישי והאלף השני לפנה"ס) ובחלקו השני נעסוק בתקופת הברזל, כלומר, בתקופת ההתנחלות והמלוכה בהיסטוריה הישראלית.

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

06712054:    תל דן שער לארצות הצפון

ד"ר דוד אילן

 

השיעור יעסוק בתולדותיו של תל דן אתר שגבל בסוריה הקדומה - למן האלף החמישי ועד לאלף הראשון לפני הספירה.  הדיון יתמקד בתפקיד שמילא התל במרוצת הדורות במערך היישובים של עמק החולה, צפון- מזרח הגליל, רמת הגולן, סוריה ולבנון. מהלך השיעור יהיה כרונולוגי ויידונו בו נושאים שאינם מוכרים בספרות כמו גם נתונים שטרם ראו אור.

 

סדר הנושאים:

 

-           רקע גיאוגרפי ותולדות מחקר תל דן ועמק החולה.

-           התקופה הניאוליתית: ראשית ההתיישבות בתל ומקומו בתרבות הניאולית הקרמית הצפונית.

-           תקופת הברונזה הקדומה ב-ג: היישוב העירוני הראשון, ביצורים אדירים, שלטון ריכוזי.

-           תקופת הברונזה התיכונה: סוללות עפר, שער לבנים, הגירה מן הצפון וגיוון במנהגי הקבורה.

-           תקופת הברונזה המאוחרת: עליונותה של חצור; הקבר "המיקני" בדן.

-           תקופת הברזל א': איזו מן התנחלות? חידת הבורות והפיטסים, תמורות בכלכלת הקיום והמעבר למורכבות ולריכוזיות.

-           תקופת הברזל ב': דן במקרא -- בין פולמיקה להיסטוריה; אנטומיה של אתר פולחן לאומי; ישראל וארם; כתובת "בית דודו", בנייה מונומנטלית (בידי מי?) הכיבוש האשורי והתפוצצות אוכלוסין.

-           התקופות הפרסית, ההלניסטית והרומית: פולחן מקומי, מתקני השקייה ותעשייה בכפר חקלאי.

 

השיעור כולל יום סיור לאתר.

הציון מורכב ממבחן (90%) והשתתפות פעילה (10%).

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

06712056:    שערי המוות: מנהגי קבורה בתקופת הברונזה התיכונה

ד"ר דוד אילן

 

שיעור זה יעסוק במנהגי קבורה בתקופת הברונזה התיכונה והשלכותיהם על הבנת המבנה החברתי ועל פענוח עולם האמונות. בנוסף לכך תידון תרומתם של מכלולי הקברים ליצירת סכמות של היסטוריה תרבותית ושל טיפולוגיה.

 

להלן פירוט הנושאים שיועלו בשיעור:

 

-           משמעות המוות בחברה האנושית.

-           תפיסת המוות ומנהגי הקבורה בחברות קדם-תעשייתיות.

-           יסטוריה של המחקר מהמאה ה-19 ועד ימינו.

-           מכלולי קבורה בהקשר ארכיאולוגי: אפשרויות ומגבלות בשחזור תרבות חומרית; מכלולים שנמצאו בהקשרים סטרטיגרפיים ברורים לעומת מכלולים מהקשרים סטרטיגרפיים מעורפלים; כיצד חופרים קבר ובית קברות.

-           כיצד ומדוע משתנים מנהגי קבורה לאורך זמן.

 

השיעור מחייב כתיבת עבודה קצרה (עד 10 עמודים).  יתכן והעבודה תעסוק בעיבוד מכלולים שטרם פורסמו ונמצאים במחסני רשות העתיקות. 

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

06711035:    הארכיאולוגיה של ארץ-ישראל משחר ההיסטוריה ועד לחורבן ירושלים

ד"ר שלמה בונימוביץ

 

הקורס עוסק בסקירה שיטתית של הממצא הארכיאולוגי בארץ-ישראל למן המהפכה החקלאית של התקופה הניאוליתית (האלף השמיני לפנה"ס) ועד לסוף תקופת הברזל (המאה הו' לפנה"ס): הממצא החומרי, דגמי היישוב ושחזור המבנה החברתי, הכלכלי והפוליטי של החברות הקדומות. בחלקו הראשון של הקורס תידון בעיקר תקופת הברונזה (האלף השלישי והאלף השני לפנה"ס) ובחלקו השני נעסוק בתקופת הברזל, כלומר, בתקופת ההתנחלות והמלוכה בהיסטוריה הישראלית.

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

06711001:    הארכיאולוגיה מהי?

ד"ר שלמה בונימוביץ

 

הקורס עוסק במהותה של הארכיאולוגיה כדיסציפלינה מדעית, בטבעו של המידע  הארכיאולוגי, בשיטות המחקר בשדה, בקשר שבין הארכיאולוגיה ומדעים אחרים, בשיחזור ארגונן החברתי, כלכלתן ועולמן הקוגניטיבי של חברות קדומות, במגוון הגישות לפירוש הממצא הארכיאולוגי ובמגמותיה של הארכיאולוגיה בת-זמננו.

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

06714256:    ארכיאולוגיה של הגירה: קבוצות אגאיות במזרח בשלהי האלף השני לפנה"ס

ד"ר שלמה בונימוביץ

 

Archaeology of migration: Aegean groups in the East at the end of the second millenium BCE

הסמינר יעסוק במתודולוגיה הארכיאולוגית של חקר הגירה תוך שימוש במקרי מבחן הנובעים מההגירה האגאית למזרח הים התיכון במאה ה- 12 לפנה"ס ("גויי-ים", "פלשתים" "אכאים"). מכלולי תרבות חומרית מהחוף הסורי-פיניקי, קפריסין וארץ-ישראל יבחנו לאור גישות חדשות בתחומי הסוציולוגיה, האנתרופולוגיה והארכיאולוגיה של ההגירה, במטרה לעמוד על תהליכי הגירה והגורמים לה, מבנה חברת המהגרים, ושינויים בדגמי התנהגות הנגרמים בעקבות הגירה.

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

06712042:    אלות, פרים, לוחמים ומנהלנים: התרבות הארמונית של המינואים והמיקנים

ד"ר שלמה בונימוביץ, מר יוסף יסעור-לנדאו

 

Goddesses, bulls, warriors and bureaucrats: The Minoan and Mycenaean palatial culture

 

סמינר ב.א.

 

הסמינר יעסוק בהיבטים שונים של תרבות הארמונות בכרתים וביוון באלף השני לפנה"ס.  בהתבסס  על  הממצא הארכיאולוגי, ציורי קיר, איקונוגרפיה על חפצים מטלטלים ותעודות כתובות ייבחנו הנושאים הבאים אשר עומדים בלב הבנת התרבויות המינואית והמיקנית: תהליכי צמיחת הארמונות, הארגון הפוליטי ואופיו, הארמונות כמוקדים חברתיים, הארמון כמרכז לפעילות דתית, טקסי חניכות של האליטה, המערכות הכלכליות והמנהליות של הארמונות, מגדר בארמונות, ה'וילות' המינואיות, הארמונות והחברה הכפרית ועוד.

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

 

06711011:    כלי צור - יכולת קוגניטיבית ושינוי טכנולוגי

ד"ר רן ברקאי

 

כלים בשימוש האדם הקדמון החל מראשית הופעת כלי צור ואבן, לפני כשניים וחצי מליון שנים ועד לתקופת הברונזה.

 

הקורס יתמקד בשיטות היצור של כלי הציד והעבודה, בשינויים ובשכלולים שחלו בשיטות אלה במהלך הזמן. מגוון רחב של כלים אפיין את "ארגז הכלים" של האדם הפרהיסטורי. בעזרת כלים אלה התמודד האדם עם איתני הטבע, צד וביתר בעלי חיים, קצר ועיבד דגניים ובנה את ביתו.

 

שיעור זה יעסוק בכל צורות וטיפוסי כלי הצור הקדומים וילווה בהתבוננות ומגע בלתי אמצעי עם כלים אלה.

 

שעור 1-3:       סקירה תאורטית של שיטות העבודה הנהוגות בעיבוד, ניתוח והבנת מכלולי כלי צור.                          מחומר הגלם לתוצר המוגמר - שיטות לטיפול בגוש הצור הראשוני ועד לעיצוב הכלים,                       תיקונם ומחזורם.

שעור 4-5:       כלים בשימוש ההומו ארקטוס - הכלים הקדומים ביותר, מאפייניהם ושימושיהם.

שעור 6:           טכניקת לבלואה, האדם הנאנדרתאלי והאדם המודרני - תחכום, תכנון מוקדם                        ומכלולי הצור של התקופה הפלאוליתית התיכונה.

שעור 7:           מהגוש הטבעי לגרעין - שיטות שונות להפקת התוצר הרצוי. אופנים שונים של עיצוב                           והכנת גושי צור מהם יופקו לאחר מכן פריטים שישמשו להכנת כלים.

שעור 8:           כלי יום יום בשימוש האדם הקדמון – כלים ששמשו למגוון מלאכות.

שעור 9:           מהפכת הלהבים: הכנת כלים ארוכים ומחודדים. טכנולוגיה חדשנית בעקבות צרכים                          חדשים?.

שעור 10:        תעשיית צור ממוזערת - כלים מיקרוליתיים והתקופה האפי פלאוליתית.

שעור 11-12: המהפכה הנאוליתית, ראשי חץ, להבי מגל וגרזנים – תעשיית הצור לאור המעבר                                  לחקלאות, ישיבת קבע וביות בעלי חיים.

שעור 13:        תעשיות הצור של התקופה הכלקוליתית ותקופת הברונזה.

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

06711010:    האדם הקדמון במזרח התיכון - מבוא לפרהיסטוריה

ד"ר רן ברקאי

 

תולדות האדם הקדמון בארץ ישראל וסביבתה. סקירת עקרונות הארכאולוגיה הפרהיסטורית החוקרת את התנהגות האדם הקדמון ותרבותו.

 

התפתחות האבולוציה של האדם ותרבותו החל מראשית הופעת בני אדם יוצרי כלים, לפני כשניים וחצי מליון שנים ועד למהפכה החקלאית והתקופה הנאוליתית, לפני כ 5000 שנים.

 

סקירת שלבים משמעותיים בקיום האנושי כגון ראשית יצור כלים מצור ואבן, חיי נוודות לקט וציד, התפתחות האדם המודרני, אמנות מערות, מעבר לישיבת קבע, ביות בעלי חיים וצמחים, התפתחות מורכבות חברתית ועוד.

 

הקורס סוקר את רצף התרבויות הפרהיסטוריות באזורנו ושם דגש על שחזור אורחות החיים ואופני ההסתגלות של בני האדם הקדומים.

 

שעור 1:           פרהיסטוריה מהי? - עקרונות המחקר הפרהיסטורי.

שעור 2:           תולדות המחקר הפרהיסטורי בארץ ובעולם.   שינויי אקלים והשפעתם על התנהגות המין האנושי.

שעור 3:           שיטות תארוך בארכאולוגיה פרהיסטורית.

שעור 4-5:       האבולוציה של האדם בראיה ארכאולוגית.

שעור 6-7:       ההומו ארקטוס בארץ ישראל - האתרים הארכאולוגיים הראשונים באזורינו.

שעור 8:           האדם הנאנדרתלי והאדם המודרני - התרבות המוסטרית.

שעור 9:           תרבויות התקופה הפלאוליתית העליונה ואמנות המערות מאירופה.

שעור 10:        ציידים לקטים בסוף עידן הקרח - קץ העידן הפלאוליתי, מיקרוליתים והתרבויות האפי- פלאוליתיות.

שעור 11:        מלקטים ציידים ונוודים ליושבי קבע וחקלאים - התרבות הנאטופית.

שעור 12-13: המהפכה הנאוליתית - שינויים מהותיים באורחות החיים, בכלכלה, בחברה ובתכנים האידאולוגיים עם המעבר לישיבת קבע, חיים בקבוצות גדולות וכלכלה המבוססת על בעלי חיים ודגניים מבויתים.

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

06712036:    תעלומת האדם הנאנדרטלי

ד"ר רן ברקאי

 

מי היה האדם הנאנדרטלי? האם אדם זה שונה כל כך מאיתנו? מהו מקומו באבולוציה האנושית ומדוע זכה תמיד ליחס חריג? מדוע גם היום נעשה שימוש בכינוי "אדם נאנדרטלי" על מנת להצביע על שוכן מערות פרהיסטורי, גס, מגושם ואינפנטילי? האם תפיסה זו אכן מעוגנת בנתונים הארכאולוגיים?.

 

קורס זה מתמקד בממצאים הארכאולוגיים שהותירו ההומינידים המכונים נאנדרטלים באזורינו ובניסיון לשחזר את אורחות חייהם ותרבותם. יידונו סוגיות מרכזיות כגון הדומה והשונה בין האדם הנאנדרטלי והאדם המודרני, יחסי הגומלין בין שני טיפוסים אנושיים אלה בדרום הלבאנט, הסיבות האפשריות להכחדתו של האדם הנאנדרטלי ועוד.

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

06712055:    "להיות שם" - סיורים לאתרים פרהיסטוריים

ד"ר רן ברקאי

 

קורס זה מיועד אך ורק לתלמידים שלמדו את השיעור "מבוא לפרהיסטוריה". מספר המשתפים בשיעור מוגבל  ל-  20 בלבד.

 

בשיעור זה יערכו סיורים לאתרים פרהיסטוריים שונים בישראל הזמינים לביקור. השיעור נועד להמחיש את מיקומם, מאפייניהם הפיזיים ומרכיביהם של האתרים השונים על מנת להגביר את רמת ההכרות של התלמידים עם אתרים אלה ולאפשר הבנה מעמיקה יותר של התרבויות הנדונות. מעבר לדיון מעמיק ומפורט בנתוניהם של האתרים השונים ומשמעותם התרבותית והכרונולוגית יידונו נושאים כגון אופן ביצוע עבודת השדה הארכאולוגית (חפירה, סקר, השימוש ברשת, אופן הפקת הממצאים והטיפול בהם בשדה ועוד); התאמת שיטת העבודה בשדה לשאלת המחקר; הבדלים בשיטת העבודה בשדה החל מראשית ביצוע חפירות פרהיסטוריות באזורינו ועד היום ועוד.

 

במסגרת השעור יתקיימו 5-4 ימי סיור. חלקם ביום חמישי וחלקם ביום שישי. לפני כל סיור תתקיים פגישת כתה במהלכה תפורט תכנית הסיור ומטרותיו.

 

דרישות השעור:

1)              בכל סיור יתבקש כל אחד מתלמידי השיעור להציג בשדה נתונים מסוימים הקשורים לאחד מן האתרים בהם נבקר.  בפגישת הכתה יקבל כל תלמיד נושא ספציפי הקשור לאחד האתרים (סטרטיגרפיה, כרונולוגיה, ממצא מיוחד וכו') ויתבקש להציגו במהלך הביקור באתר.

2)              כל אחד מן התלמידים יתבקש להגיש עבודה מסכמת קצרה בסיום הקורס הנוגעת לאחד מן הנושאים שנלמדו בשיעור.

3)              נדרשת השתתפות בכל ימי השדה וכל פגישות הכתה.

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

06714262:    אדם ואבן: תעשיית כלי צור בתקופות הפרהיסטוריות

פרופ' אבי גופר וד"ר רן ברקאי

 

השיעור יתמקד באתרי הפקת חומר גלם (מחצבות צור) ובתי מלאכה בהם יוצרו כלי צור בתקופה הפלאוליתית הקדומה – תיכונה בישראל.

 

חלקו הראשון של השיעור כולל סדרת פגישות כתה בהן יערכו דיונים באתרי תעשייה קדומים באפריקה ובאסיה בהם הופקו חומרי גלם ויוצרו כלים ע"י הומינידים קדומים (הומו ארקטוס לסוגיו השונים).

יידונו נושאים כגון זיהוי ואפיון אתרי תעשייה קדומים; טכנולוגיות קדומות של הפקת חומרי גלם וסיתות; יחסי אדם/נוף בתקופות הקדומות והשפעתו של האדם על הנוף; יכולות קוגניטיביות וטכנולוגיות של ההומינידים הקדומים כפי שבאות לידי ביטוי באתרי תעשייה אלה; מערכות כלכליות וחברתיות הנגזרות משחזור אופן הפעילות של אתרי תעשייה קדומים אלה ועוד.

 

חלקו השני של השיעור כולל סדרת ימי שדה בהם ימי סיור וימי סקר באתרי תעשיה פלאוליתיים קדומים ברחבי הארץ. במסגרת ימי שדה אלה תבוצע עבודת שדה ראשונית באתרי תעשייה קדומים שנתגלו בשנים האחרונות במטרה לאפיין אתרים אלה ולהפיק מהם מידע הנוגע לשיוכם הכרונולוגי וזיהוי הפעולות והמלאכות שבוצעו באתרים אלה. בנוסף, יבוצעו סקרים ארכאולוגיים על מנת לאתר אתרי תעשייה קדומים נוספים.

 

בפגישה הראשונה יסוכמו המועדים לפגישות  הכתה הבאות ולימי השדה.

השיעור מיועד לתלמידי התואר השני. רישום תלמידי תואר ראשון מותנה בתאום מוקדם.

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

06712000:    היסטוריה של המחשבה הארכיאולוגית

ד"ר שלמה בונימוביץ, פרופ' אבי גופר

 

מטרת הקורס להקנות לתלמיד ידע כללי והיכרות עם אסכולות חשיבה והסבר במחשבה הארכיאולוגית לדורותיה ולדון במקורותיה של חשיבה זו ובהשפעתה על הפעולה הארכיאולוגית. ארץ ישראל תובא כמקרה מבחן.

 

מבוא: הרלבנטיות של היסטוריית המחשבה הארכיאולוגית., גישות שונות להיסטוריה של המחשבה הארכיאולוגית - הגישה הליניארית/התפתחותית, הגישה הביקורתית., האם יש עבר אובייקטיבי? - חשיבות ה"סובב" החברתי-פוליטי והאינטלקטואלי של הארכיאולוגיה.

 

מאספנות לסיסטמטיקה: שלבים מקדימים - התפתחות הארכיאולוגיה הקלאסית וההיסטוריה של האמנות., אגיפטולוגיה ואשורולוגיה., אספנות אירופית., ראשיתה של הארכיאולוגיה המדעית - הכרונולוגיה היחסית של שלושת העידנים (אבן, ברונזה, ברזל)., ראשית האנתרופולוגיה - מודלים של אבולוציה חברתית., ארכיאולוגיה פלאוליתית - על עתיקותו של האדם., כיצד השפיעו אלה על מתודת העבודה בשדה.

 

היסטוריה של תרבויות (culture history): דיפוזיוניזם., טיפולוגיה מרחבית., צמיחת המושג "תרבות ארכיאולוגית" והתגבשות הגישה ההיסטורית לתרבויות., גורדון צ'יילד - תרבות, זמן ומרחב., מתודולוגיה מחודשת בעבודת השדה ובעיבוד נתונים ארכיאולוגיים - סטרטיגרפיה וסריאציה (סידרתיות).

 

"הארכיאולוגיה החדשה": הרקע לצמיחתה של "הארכיאולוגיה החדשה" בארצות הברית (ניאו-אבולוציוניזם, ארכיאולוגיה אקולוגית ויישובית) ., ובבריטניה ("הגיאוגרפיה החדשה", ארכיאולוגיה כלכלית, ארכיאולוגיה אנליטית, מהפכת פחמן 14).

הארכיאולוגיה כמדע - פוזיטיביזם, הסבר, חוקים ארכיאולוגיים, ניתוח כמותי בארכיאולוגיה, תרבות כמערכת (אקולוגיה, הסתגלות)., לימוד ממצבים חיים - אתנוארכיאולוגיה., רמות תיאוריה שונות (middle range theory )., הארכיאולוגיה החדשה והשפעתה על מתודת השדה והמעבדה של הארכיאולוג.

 

ארכיאולוגיה בתר-תהליכית: "שובו של הפרט" אל במת הארכיאולוגיה - בריטניה., גישה קונטקסטואלית., סמלים ואידאולוגיה בחברות קדומות., ארכיאולוגיה והיסטוריה., מה בין נתונים לתאוריה - גישה רלטיביסטית., ביקורת בארה"ב על ה"ארכיאולוגיה החדשה” והגישה התהליכית., הארכיאולוגיה של המחשבה., ארכיאולוגיה ביקורתית., הארכיאולוגיה הקוגניטיבית/תהליכית - האם סינתזה?

 

ארץ ישראל כמקרה מבחן לשינויים במחשבה הארכיאולוגית: נוסעים ואספנים., חפירות "למען האל והמדינה”., מקולוניאליזם ומבוכה מתודולוגית לשיטתיות., תיאולוגים כארכיאולוגים - הארכיאולוגיה המקראית בשיאה (אולברייט, רייט ואחרים)., הגישה החילונית לארכיאולוגיה בארץ ישראל - ק. קניון כהיסטוריונית של תרבויות., מדינת ישראל וארכיאולוגיה לאומית., הויכוח על מתודת העבודה בשדה., "הארכיאולוגיה החדשה" בארץ ישראל - לבטים ומעשים., ארכיאולוגיה בתר-תהליכית בארץ ישראל., "ארכיאולוגיה מקראית חדשה"?., גישות קוגניטיביות במחקר הפרהיסטורי בארץ.

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

 

06712040:    ראשית הציביליזציה: המעבר מלקט-צייד לייצור מזון וישיבת קבע

פרופ' אבי גופר; ד"ר רן ברקאי

 

התקופה הנאוליתית והמעבר מאורח חיים של ציידים-לקטים לישיבת קבע ולכלכלה חקלאית מהווים את הבסיס והתשתית להבנת העולם המודרני.

מאפיינים רבים של אורח החיים המודרני, המוכר לנו היום, התגבשו רק בראשית התקופה הנאוליתית, על רקע המהפכה החקלאית, ועל כן אינם מאפיינים אנושיים "טבעיים".

"טבע האדם" עבר שינוי בראשית התקופה הנאוליתית וייצר תפישת עולם חדשה ומערכות יחסים חדשות ומורכבות.

הסמינר יתמקד בתהליכים הכלכליים, החברתיים והטכנולוגיים שהתרחשו בשלהי התקופה האפיפלאוליתית ובראשית התקופה הנאוליתית כרקע להבנת פרק חשוב זה בתולדות המין האנושי.

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

06714258:    השתקפויות: בין טכנולוגיה וחברה

פרופ' יובל גורן וד"ר רפי גרינברג

נושא הסמינר:

הקורס יעסוק ברקע החברתי והכלכלי של הטכנולוגיות המורכבות בהופעותיהן הראשונות. הקורס ינסה לנתח את המניעים והתנאים שהביאו להופעתה של כל טכנולוגיה, מגוון המוצרים המאפיינים אותה והפרשנויות החברתיות והכלכליות הנובעות ממנה.

נושאים שיידונו במסגרת הקורס:

הגדרת קטגוריות של טכנולוגיות קדומות: חומרי גלם, מוצרים ראשוניים ומשניים, טכנולוגיה מכנית וטכנולוגיה כימית, פירוטכנולוגיה.

הסטטוס החברתי והכלכלי של הטכנולוגיה, בעיות מיגדר ומעמד.

הסימבוליקה של טכנולוגיות ומגבלות ההסבר הארכיאולוגי.

הופעת הטכנולוגיות המתמחות: הפרשנות הארכיאולוגית.

טכנולוגיות מכניות ומשמעותן.

ראשית הפירוטכנולוגיה: טיח, טרמינולוגיה ומהות.

ארכיאולוגיה ניסויית ואתנוארכיאולוגיה של טכנולוגיות ראשוניות.

כיור בטין בעידן הקדם-קדרי ופרשנותו.

קרמיקה: טרמינולוגיה, אקולוגיה קרמית, חומרים ושיטות הכנה.

ראשית הקדרות במזרח התיכון: פרשנויות פונקציונליות וסימבוליות.

מטלורגיה: מבואות, מונחי יסוד ופרשנות ארכיאולוגית.

ראשית המטלורגיה: הרקע והפרשנות הארכיאולוגיים, הפרשנויות האנליטיות.

אבולוציה של מערכות ייצור.

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

06712706:    הקרמיקה - פנים רבות לה

פרופ' יובל גורן

הקורס נועד להקנות לתלמידיו רקע מעמיק ועדכני בנוגע להיבטים השונים של המחקרים הקשורים לקרמיקה בארכיאולוגיה: אתנוארכיאולוגיה של חברות קדריות, כלים למיון וסיווג כלי חרס, שיטות לתיעוד ושחזור קרמיקה ושיטות אנליטיות לבדיקתה.

תכנית השעורים:

 

-           קרמיקה מהי? חומרי גלם קרמיים והגדרתם, גיאולוגיה והרכב של חרסיות, התהליכים והשיטות לייצור כלי

             חרס.

-           אדמה, מים, רוח ואש: הגורמים המשפיעים על תהליכי הייצור: אקלים, קרקע, צמחיה, דגם הישוב ועוד.

-           כחרס הנשבר: טאפונומיה של קרמיקה ארכיאולוגית, שיטות תיעוד, מדידה, שחזור, ספירה ותיאור של קרמיקה בארכיאולוגיה.

-           מוקדם ומאוחר, נפוץ ונדיר:  גישות לסריאציה של קרמיקה בארכיאולוגיה, פרשנות של מכלולים, מונחים מתחום הארכיאולוגיה האנליטית.

-           מפי קדרים: אתנו-ארכיאולוגיה של חברות קדריות, היררכיה של תעשיות, מיגדר ומעמד של קדרים ועוד.

-           חידוש ושמרנות: (המשך אתנו-ארכיאולוגיה של קדרים): גורמים המשפיעים על הופעת חידושים ברפרטואר הקרמי, דרישות שוק, משברים וכו'.

-           קדרים במזרח הקדום (א): העדויות לייצור קרמיקה באתרי הארץ וסביבתה: כבשנים, אבניים, פסולות, מיקום ותפוצת בתי היוצר, אופי הייצור ומטרותיו.

-           קדרים במזרח הקדום (ב): הקדר המצרי כמקרה מבחן. עדויות להתפתחות התעשייה הקדרית במצרים מן התקופה הפרה-דינאסטית ועד ימינו.

-           שיטות אנליטיות א': שיטות מינרלוגיות לבחינת קרמיקה ארכיאולוגית: סוגיהן, מטרותיהן, יתרונותיה ומגבלותיה של כל שיטה.

-           שיטות אנליטיות ב': שיטות כימיות: סוגיהן, מטרותיהן, יתרונותיה ומגבלותיה של כל שיטה.

-           בראשית: ראשית הקדרות במזרח התיכון: הסיבות להופעתה, אופייה והבעייתיות שבהסברתה.

-           דברי הימים: ההיסטוריה של הטכנולוגיה הקדרית בארץ ופרשנותה.

-           הקרמיקה פנים רבות לה: מבט פנורמי על הקרמיקה ותרומתה למחקר הארכיאולוגי.

----------------------------------------------------------------------------------

 

06712247:    שיטות מדעיות במיקרוארכיאולוגיה

פרופ' יובל גורן

מטרת הקורס:

א.        סקירה והדגמה של מגוון השיטות המדעיות המיושמות בארכיאולוגיה תוך שימוש במיקרוסקופיה אופטית.

             הסבר עקרונותיה של כל שיטה, מטרותיה ומגבלותיה.

ב.         הקניית רקע שיאפשר לארכיאולוג לעתיד לבחור בשיטה האנליטית המתאימה לבדיקת ממצאיו תוך  הצבת

             שאלות מחקריות התואמות את אפשרויותיה ומגבלותיה.

נושאי הלימוד:

 

מבוא כללי למיקרוסקופיה, תחומי המחקר המיקרוארכיאולוגי: עקרון "האתר המוגדל" כחלון לצפיה במאפייני הסביבה ואופי הפעילות באתר.

מונחי יסוד וכלים בתחום המחקר המיקרוארכיאולוגי.

יסודות המינרלוגיה האופטית והפטרולוגיה.

מיקרומורפולוגיה של רבדים ארכיאולוגיים

מיקרומורפולוגיה ביולוגית

מיקרומורפולוגיה אנתרופוגנית

פטרוגרפיה ליתית

פטרוגרפיה קרמית

פלינולוגיה

ארכיאובוטניקה

מטלורגיה בעין המיקרוסקופ

מחקרים של מוצרי טיח באמצעים מיקרוסקופיים

מיקרוסקופיה במחקר הטאפונומי

Microwear analysis

תיארוך מיקרוסקופי

----------------------------------------------------------------------------------

 

06711001:    הארכיאולוגיה מהי? – קורס פנורמי

פרופ' יובל גורן

 

הקורס מיועד להקנות ידע בסיסי במדעי הארכיאולוגיה: התפתחותם, המסגרת התיאורטית שבתוכה הם מתפקדים והעקרונות הפרקטיים של הפעילות הארכיאולוגית בשדה ובמעבדה.

 

תכנית הקורס:

 

מהותה של הארכיאולוגיה ומטרותיה

ההיסטוריה של המחשבה המדעית הארכיאולוגית

התיאוריה הארכיאולוגית וטיבו של המחקר הארכיאולוגי

סוגי אתרים ואופן חקירתם

החפירה הארכיאולוגית והסקר

כרונולוגיה

הטיפול בממצא: הארכיאולוגיה כמדע בינתחומי

הארגון החברתי

עולמן הקוגניטיבי של החברות הקדומות

החליפין והמסחר בחברות העבר

הארכיאולוגיה הימית

טכניקת ההסבר הארכיאולוגי

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

06712252:    התקופה הכאלקוליתית בארץ-ישראל ובסביבתה

פרופ' יובל גורן

 

הקורס נועד להקנות לתלמידיו רקע מעמיק ועדכני בנוגע לתקופה הנדונה בו.

 

תכנית השעורים:

 

1.         המסגרת הכללית: הזמן והמרחב, תהליכים המובילים לעיור במזה"ת, תיאוריות על הווצרות העיור.

2.         הרקע הארכיאולוגי במרחב: תרבויות המזה"ת באלף ה4-5- לפנה"ס (אנטוליה, צפון סוריה ומסופוטמיה,  הלבאנט, מצרים).

 3.        האתרים המרכזיים בא"י לאזוריה, תולדות המחקר.

 4.        מבני המגורים.

 5.        מנהגי הקבורה.

 6.        דת ופולחן.

 7.        הממצא החומרי: הקירמיקה.

 8.        הממצא החומרי: ליתיקה.

 9.        ההיבט הטכנולוגי של תעשיות הקירמיקה והאבן

 10.      המטלורגיה.

 11.      הפאונה והפלורה.

 12.      המבנה החברתי והכלכלי: סקירת התיאוריות הקיימות במחקר (א').

 13.      המבנה החברתי והכלכלי: סקירת התיאוריות הקיימות במחקר (ב').

 14.      סיכום וחזרות.

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

06712048:    סוף מעשה במחשבה תחילה: מבוא לטכנולוגיה ותרבות חומרית

פרופ' יובל גורן

 

הקורס יעסוק במגוון הטכנולוגיות המופיעות בשלב הפרוטו-היסטורי של הלבאנט, בעיקר בתקופות הנאוליתית והכלקוליתית. הקורס יתמקד בהיבטים הטכניים של כל טכנולוגיה, במגוון המוצרים המאפיינים אותה ובפרשנויות החברתיות והכלכליות הנובעות ממנה.

 

תכני הקורס:

 

-           הגדרת קטגוריות של טכנולוגיות קדומות (א): מוצרים ראשוניים ומשניים, טכנולוגיה מכנית וטכנולוגיה כימית, פירוטכנולוגיה. 

-           גישות תיאורטיות: טכנולוגיה ויוקרה, Chaine Opperatoire.

-           אבולוציה של מערכות ייצור.

-           שיטות מחקר אנליטיות.

-           טכנולוגיות מכניות, וכימיות, פירוטכנולוגיה.

-           פירוטכנולוגיה ראשונה במזה"ת: טרמינולוגיה, סוגים, שיטות.

-           פרשנויות חברתיות וכלכליות של ראשית הפירוטכנולוגיה.

-           כיור בטיח, טיח ארכיטקטוני מול מוצרי טיח ניידים, פרשנויות.

-           כיור בטין בעידן הקדם-קדרי ופרשנותו.

-           קרמיקה: טרמינולוגיה, אקולוגיה קרמית, חומרים ושיטות הכנה.

-           טכנולוגיה קרמית: סימבוליקה ומיסטיקה של הטכנולוגיה.

-           ראשית הקדרות: שיטות מחקר ופרשנויות. 

-           מטלורגיה: מבואות ומונחי יסוד.

-           ראשית המטלורגיה: הרקע והפרשנות הארכיאולוגיים, הגישות האנליטיות ופרשנותן.

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

06711218:    הקרמיקה הקדומה של ארץ-ישראל א'

פרופ' יובל גורן

 

תכנית הקורס

 

שעור 1:           קראמיקה מהי? חומרי גלם קרמיים, טכניקות יצור, אתנוגרפיה של קדרים, תולדות המחקר הקרמי הארכיאולוגי.

שעור 2:           שיטות למיון ותיאור קרמיקה: טיפולוגיה ודיכוטומיה של צורות, סריאציה, תיארוך יחסי ותיארוך רצף, שיטות אנליטיות לבדיקת קראמיקה.

שעור 3:           ראשית הקראמיקה במזרח התיכון, ראשית הקראמיקה בא"י, התרבות הירמוכית.

שעור 4:           תרבות "יריחו IX" ותרבות ואדי רבה.

שעור 5:           תרבות ואדי רבה (המשך), שלבים "פרוטו ע'סוליים", תרבות קטיף.

שעור 6:           התקופה הכאלקוליתית: התרבות הע'סולית וגרסאותיה בחבלי הארץ השונים.

שעור 7:           תרבויות הגולן והחולה. המעבר לתקופת הברונזה הקדומה.

שעור 8:           תקופת הברונזה הקדומה I.

שעור 9:           תקופת הברונזה הקדומה I (המשך), הממצא המצרי בארץ.

שעור 10:        תקופת הברונזה הקדומה II-III.

שעור 11:        תקופת הברונזה הקדומה II-III (המשך).

שעור 12:        תקופת הברונזה הקדומה IV (המשך).

שעור 14:        חזרות והשלמות.

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

06713203:    תרגיל סקר ומבוא לארכיאולוגיה מרחבית

ד"ר רפי גרינברג, מר ערן אריה

 

בשיעור זה שלוש חטיבות:

 

א)        יסודות תיאורטיים ומתודיים של סקר ארכיאולוגי (בכיתה)

              סקירה היסטורית: תולדות הסקרים בארץ ישראל וחשיבותם לקידום המחקר הארכיאולוגי.

             התשתית לסקר א: מפות ותצלומי אויר; לימוד הרקע הפיסי של איזור הסקר.

             התשתית לסקר ב: מתודולוגיה קביעת שיטת הסקר.

             הכרת GIS (מערכות מידע גיאוגרפיים).

 

 ב)        תיכנון וביצוע סקר ארכיאולוגי (בספרייה ובשטח)

             לימוד האיזור הנסקר (מפות ותצלומי אויר)

             תיכנון שיטות סקר

             ביצוע סקרים ע"פ התיכנון

             דיווח על הכנת הסקר וכתיבת תיאורי אתרים

 

ג)          יישומי הסקר ומבוא לארכיאולוגיה מרחבית (בכיתה)

ניהול משאבים תרבותיים

עקרונות הניתוח המרחבי

             ארכיאולוגיה של הנוף

 

התלמידים יחוייבו בהשתתפות מלאה בסקר ובהגשת עבודה בסיום הסמסטר.

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

06711218:    טיפולוגיה של כלי חרס א' מן התקופה הנאוליתית ועד תקופת הברונזה התיכונה

ד"ר רפי גרינברג

 

שיעור זה נועד להקנות לתלמיד את יסודות המחקר הקיראמי, ויכולת הבחנה בסיסית בין תקופות שונות, על סמך ניתוח הצורה, הטכניקה והסיגנון של כלי החרס.

 

נושאי השיעור:

 

-           מהו כלי חרס? סדר הפעולות של הקדר. לשם מה לומדים קיראמיקה?

-           שיטות למיון כלי חרס: טיפולוגיה וסריאציה; הגדרת חלקי כלי החרס; האיור הקיראמי.

 

התרבות הירמוכית, תרבות יריחו IX  

-           תרבות ואדי רבה וספיחיה

-           התרבות הע'סולית לגרסאותיה

-           תרבויות כלקוליתיות צפוניות, והמעבר לתקופת הבה"ק

-           תקופת הב"ק 1א וקיראמיקה משוכבת של הב"ק 1ב

-           קיראמיקה מקברי הב"ק 1ב; הקרמיקה המצרית בא"י

-           תקופת הב"ק 2

-           תקופת הב"ק 3

-           תקופת הברונזה הביניימית

-                 תקופת הברונזה התיכונה

 

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

06712035:    הערים הראשונות בארץ ישראל

ד"ר רפי גרינברג

 

בשלהי האלף השלישי לפסה"נ, התרחש תהליך העיור הראשון בארץ ישראל. תהליך זה שינה באופן יסודי את מבנה החברה בארץ ישראל, והיווה יסוד ליצירת הנוף היישובי של ארץ ישראל בתקופות ההיסטוריות. תוך לימוד סוגיית יסוד בארכיאולוגיה, התלמידים ירכשו מיומניות בתחומי הביבליוגרפיה והשימוש בספרייה, קריאה וניתוח של מאמרים מדעיים, וכתיבה מדעית.

 

בין נושאי השיעור:

 

-           הרקע האזורי והמקומי לעיור

-           הגדרת עיר ותפקידיה

-           המשמעות הכלכלית-חברתית של העיור

-           הערים הראשונות בארץ ישראל

-           שינויים בדגם היישוב

-           שינויים בתרבות החומרית כבבואה לתהליך העיור

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

 

06712703:    תקופת הברונזה הביניימית

ד"ר רפי גרינברג

 

תקופת הברונזה ביניימית מאופיינת על ידי התבססותה של תרבות בתר-עירונית בארץ ישראל. אתרים, בתי קברות וקברים רבים מתקופה זו נחפרו ופורסמו, באופן המניח יסוד מוצק לניתוח תופעות חברתיות ותרבותיות, ולבדיקת תקפותן של הנחות שונות בדבר האבולוציה החברתית בארץ ישראל. במהלך הסמינר נפעיל את מירב כלי המחקר הנתונים בידי הארכיאולוג לשם לימוד היבטיה השונים של תקופה זו.

 

הנושאים המרכזיים:

 

הרקע ההיסטורי

תולדות המחקר ובעיית הטרמינולוגיה

ניתוח מרחבי ויחסי אדם-סביבה באזורי הארץ השונים

ארכיטקטורה ומבנה האתרים

התרבות החומרית: קיראמיקה, מטלורגיה, מלאכות נוספות

מנהגי קבורה

הבסיס הכלכלי

המבנה החברתי

משמעותם של קשרי החוץ

התרחישים השונים אשר הוצעו להבנת התקופה: מפלישה אמורית ועד שינוי אירגוני פנימי

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

 

06712616: ירושלים של מטה - הארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה, 3000 עד 500 לפסה"נ

ד"ר רפי גרינברג

 

סקירה פנוראמית של הארכיאולוגיה של ירושלים רבתי, מראשית יישובה ועד לאחר חורבנה בידי הבבלים. לצד ההכרות עם הממצאים העשירים והמגוונים מן החפירות בעיר עצמה, ייבחן תפקידה המשתנה של ירושלים במערכת המדינית והכלכלית של ארץ ישראל, תוך התייחסות לסוגיות היסטוריות נבחרות.

 

מצ'רלס ווארן ועד הווקף: קיצור תולדות המחקר הארכיאולוגי בירושלים

התחלות: הסביבה הטבעית וראשית ההתיישבות בירושלים

עירו של מלכיצדק: ירושלים בתקופת הברונזה התיכונה

הפריפריה הכפרית של ירושלים בתקופת הברונזה הביניימית והתיכונה

יבוס: העיר שכבש דוד?

בין ממצא למיתוס: ירושלים והממלכה המאוחדת

מערכות המים של ירושלים

עיר דוד, הר הבית והגבעה המערבית בימי מלכי יהודה

בתי הקברות של ירושלים המקראית

ההתיישבות החקלאית סביב ירושלים

רמת רחל ואתרי מנהל אחרים סביב ירושלים

חורבן ירושלים בשנת 587/6 לפסה"נ

איכה ישבה בדד: עדויות ליישוב לאחר החורבן

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

06711701:    יסודות הגיאוארכיאולוגיה

פרופ' אהרן הורוביץ

   Elements of Geoarchaeology

 

הקורס עוסק בגיאוארכיאולוגיה כבסיס להבנת תהליכי יישוב, הרס אתרים וחפירתם, ויחסי אתר - סביבה. במסגרת זו יידונו: מבנה היקום, היווצרותו וגילו; מבנה כדור הארץ, רעידות אדמה; גיאוטקטוניקה, התפתחות כדור הארץ. אקלים גלובלי ושינוייו, השלכות למזרח הקרוב. נופים גלציאליים, פריגלציאליים, ממוזגים, ים תיכוניים, סובטרופיים, טרופיים. גיל יחסי ומחלט; רדיואקטיביות; פאליאומגנטיזם. איזוטופים יציבים: טמפרטורות, מליחות, גשם, הידרולוגיה. סטרטיגרפיה, מאובנים וסביבה, פאליאואקולוגיה, קלימטוסטרטיגרפיה, אקוסטרטיגרפיה. אבולוציה, פאליאונטולוגיה (גם של האדם), פלינולוגיה. תהליכים וסלעים סדימנטריים; סלעים מגמטיים, וולקניזם, פלוטוניזם; גיאולוגיה סטרוקטורלית, סלעים מטמורפיים. גיאומורפולוגיה: ארוזיה ונופים; טרסות. קרקעות, פאליאוסולים, לס, דיונות, קרומים )קלקריט ודומיו(. היסטוריה גיאולוגית של ישראל. כיום: בסיס לניתוח סביבות העבר; הרביעון: סטרטיגרפיה, פאליאוקלימטולוגיה. סביבה ואדם בישראל: התיישבות ונדידה כפונקציה של סביבות מתחלפות, אקלים, מערך גשמים ומשטר ארוזיה. מים ומזון: אספקה ושימור בסביבה ים-תיכונית. גיאולוגיה כלכלית: מינרלים וסביבות יצירתם; בצרים; חמרי בנין וייצור כלים; מקורות אנרגיה; אבני חן.

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

06714024:    אתרים וסובב

פרופ' אהרן הורוביץ

   Sites and Environments

נדרשת השתתפות מוקדמת בקורס "יסודות הגיאוארכיאולוגיה".

 

במסגרת הסמינריון תוצגנה לסטודנטים שיטות עבודה ומחקר התורמות לליבון והבנת הקשר שבין האדם והסובב הטבעי. הסטודנט יידרש לעבד נושא, אם לפי עניינו האישי ואם לפי הנחיה, אשר יציג את מכלול היחסים שבין אתר (או קבוצת אתרים) לסביבתו. הנושא יכול לכלול אתר בתקופה מסוימת או לאורך כמה תקופות, סדרת אתרים בתקופה מסוימת או בחבל ארץ מסוים, ובחירתו תהיה גמישה, לפי נטייה אישית של התלמיד. במקרים בהם לא נעשה מחקר מספיק בנושא הנבחר, יתבקש הסטודנט להגיש את עבודתו כהצעת מחקר, להשלמת החסר. במרוצת הסמינריון יקבל כל סטודנט הדרכה אישית (Tutorial).

 

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

06713602:    הארכיאולוגיה של מדבריות דרום הלבנט

ד"ר מרדכי היימן

 

קורס רב-תקופתי (בין התקופה הכלקולית  לתקופה הפרסית) המקיף את הנגב, סיני, דרום ירדן וצפון מערב ערב הסעודית. הקורס מיועד להפגיש את התלמיד עם המידע הקיים בנושא הארכיאולוגיה של המדבר, החל בתולדות המחקר, עבור דרך פירוט האתרים המרכזיים והממצאים העיקריים בכל תקופה וכלה  בתזות המדעיות העיקריות. הקורס מתבסס על נתונים שרובם אינם ידועים לציבור הסטודנטים ואפילו לא לחוקרים.

 

תוכנית  הקורס:

 

2-1:                 המדבר:  סביבה טבעית, אוכלוסיות רצנטיות  וכלכלתן, מהי הארכיאולוגיה של המדבר, תולדות המחקר.

5-3:                 תרבויות האלף ה3-4 לפנה"ס: תרבות ה"נוואמיס", תקופת הברונזה הקדומה ב' בסיני ובנגב, קשרי כנען-מצרים בצפון סיני ובדרום הארץ הנושבת, מתודולוגיה של איסוף נתונים, פרשנות, בעיות בתיארוך ובקורלאציה.

8-6:                 תקופת הברונזה הביניימית: תולדות המחקר, הצגת האתרים המרכזיים וממצאיהם, תפרוסת האתרים בנגב, בסיני ובירדן, מכרות פינן ומיקומו של הסחר בנחושת בתקופה בכלל, מודל של כלכלה מדברית, סקירת התזות העיקריות.

9:                     תקופות הברונזה  התיכונה, הברונזה המאוחרת וראשית תקופת הברזל: האתרים והממצא בצפון סיני, מערב הנגב ובקעת באר-שבע, תמנע והתרבות המדיינית.

10-11:            תקופות הברזל ב' עד הפרסית: תולדות המחקר, סקירת הממצא, סקירת התזות העיקריות, קדש ברנע, עציון גבר וחצבה, מתודולוגיה של איסוף נתונים ופרשנות, הקשר לארץ הנושבת. התקופה הפרסית בנגב ובסיני, האוסטראקונים הפרסיים מערד.

12:                   שיעור סיכום: תקופות מאוחרות; כיצד מתמודדים עם הארכיאולוגיה של המדבר?

 

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

 

06713603: "הארכיאולוגיה של הנוודות"

ד”ר מרדכי היימן

 

סקירת הממצאים הקשורים בנוודות בתקופות השונות בנגב ובאזורי ספר המדבר של דרום הלבנט, תולדות המחקר והתזות העיקריות.

 

תוכנית  הקורס:

 

2-1:                 מבוא: חקר חברות בתקופות היסטוריות, הגדרות הנוודות באנתרופולוגיה, הנוודים בעיני יושבי הקבע, דפוסי נוודות בלבנט, דפוסי יישובי ספר בלבנט.

4-3:                 זיהוי הנוודות בממצא הארכיאולוגי: תולדות המחקר, מקורות היסטוריים ואפיגראפיים (בהקשר לספר דרום א"י), המקורות הארכיאולוגיים, "SITE ARCHAEOLOGY", המדרג היישובי וקריטריונים לזיהוי יישובי קבע, יישובי בת , יישובי ארעי, אתרים עונתיים, מאהלים, אתרי חניה וכד'. זיהוי כלכלת הנוודים במדבר: מכלאות  וחקלאות עונתית.

6-5:                 הפסטורליזם בנגב ובסיני באלף ה1-4 לפנה"ס:  ראשית הפסטורליזם, המכלאות  באתרי הנגב הקדומים, שיטות חישוב כמותיות של פוטנציאל מרעה, גודלי עדרים  ואוכלוסיות, על בסיס נתוני סקרים וחפירות. הניתן להתקיים על פסטורליזם במדבר?

7:                     אימפריות, ספר מדבר ונוודים - הנבטים: הממצאים בנגב, בצפון סיני, בפתחת רפיח, בדרום סיני, דרום ירדן, מקורות היסטוריים, דגם היישוב  במדבר.

8:                     אימפריות, ספר ונוודים - התקופה הרומית בנגב ובדרום ירדן: סקירת האתרים המרכזיים בנגב, בצפון סיני ובדרום ירדן, התזות העיקריות ליחסי שלטון ונוודים בספר.

10-9:               אימפריות, ספר ונוודים - התקופות הביזאנטית והאומאית: הספר באימפריה הביזאנטית - מקורות היסטוריים, סקירת האתרים והממצאים בנגב ובסיני, החקלאות הקדומה בנגב, ערים, חקלאים ונוודים - יחסי גומלין במקורות ובממצא הארכיאולוגי, החוות החקלאיות מהתקופה האומאית בהר הנגב, אתרי נוודים בדרום הנגב.

11:                   הארכיאולוגיה של הבדווים במדבריות דרום הלבנט: תולדות המחקר, סקירת אוכלוסיות, מעגלי הגירה, יחסים עם השלטון, התנחלות וקיבוע במאה ה20-: ניתוח תולדות בקעת באר-שבע. מקורות הקיום, ה"אתנו- ארכיאולוגיה" של הבדווים. 

12:                   שיעור סיכום: דינמיקה  של צמיחה וקריסה יישובית בספר ובמדבר.

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

06714226:    ארכיאולוגיה חברתית

פרופ' זאב הרצוג

 

סמינר למ.א.

 

מטרת הקורס היא להכיר את התיאוריה והמתודולוגיה של הארכיאולוגיה החברתית כגישה חלופית לגישה של הארכיאולוגיה המקראית. התלמידים יונחו לנתח ממצאים ארכיאולוגים בפרספקטיבה של הגישה החברתית.

 

חלקו הראשון של הקורס יעסוק בבחינה תיאורטית של המהפכה הפרדיגמטית שמתרחשת במדע הארכיאולוגיה. יוצגו אתגרי המחקר החדשים ויסקרו השיטות להתמודדות עם הגישה החברתית. חלקו השני של הקורס יוקדש להצגת הנושאים שיבחרו על ידי משתתפי הסמינר.

 

נושאי הדיון העיקריים:

 

1.               הארכיאולוגיה של השלטון

2.               הארכיאולוגיה של המלחמה

3.               הארכיאולוגיה של הפולחן

4.               הארכיאולוגיה של החקלאות

5.               הארכיאולוגיה של המלאכה

6.               הארכיאולוגיה של המסחר

7.               הארכיאולוגיה של המשפחה

8.               הארכיאולוגיה של הריבוד

9.               הארכיאולוגיה של המוות

 

חובות הקורס:

סמסטר א': הגשת עבודה המסכמת את הדיון התיאורטי באחד מנושאי הדיון.

סמסטר ב': הצגה בכיתה של תכנית העבודה ומסקנות ראשוניות.

בסוף השנה: הגשת העבודה הסמינריונית.

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

06712605:    ארכיאולוגיה של העיר

פרופ' זאב הרצוג

 

תכניות הערים שנחשפו בחפירות ארכיאולוגיות בארץ ישראל משמשות בסיס לניתוח המרכיבים הארכיטקטוניים של העיר. ניתוח זה שופך אור על הארגון החברתי של התושבים וחושף את המוסדות עליהם התבססה העילית השלטת. במבוא לקורס יוצגו הדעות על הגדרת העיר ועל הגורמים להיווצרותן של ערים בעולם העתיק.

 

נושאי הדיון:

 

1.         מהי עיר?

2.         מדוע צמחו הערים?

3.         מוסדות חברתיים בישובים לא עירוניים בתקופה הניאוליתית ובתקופה הכלכוליתית.

4.         הופעת הערים ועקרונות התכנון בתקופת הברונזה הקדומה.

5.         מוסדות חברתיים בערי תקופת הברונזה הקדומה.

6.         אופיין ותפקידן של ערי הסוללות.

7.         דגמים עירוניים בתקופת הברונזה התיכונה.

8.         ערי תקופת הברונזה המאוחרת: בין אידיאולוגיה ומציאות ארכיאולוגית.

9.         הערים בתקופת הברזל א'.

10.       מדרג עירוני בתקופת הברזל ב'.

11.       העיר בארץ ישראל כביטוי למחזוריות של המורכבות החברתית.

 

חובות הקורס:

משתתפי הקורס ישתתפו בדיונים  בכתה. הציון יקבע על סמך עבודה המנתחת את התפתחות התכנון העירוני באתר נבחר.

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

06712220:    טיפולוגיה של כלי חרס ב': תקופת הברונזה המאוחרת ותקופת הברזל

פרופ' זאב הרצוג

 

לימוד שיטתי של כלי החרס השכיחים בתקופת הברונזה המאוחרת ובתקופת הברזל. הקורס מתמקד בלימוד תכונות הכלים המצויים באוסף המכון תוך כדי שרטוט כל כלי או שבר כלי.

 

נושאי הקורס:

 

1.              הגדרת צורות הכלים, חלקי הכלי, דרכי העיטור ולימוד שיטת הציור

2.              כלים דו-גוניים, שוקולד-על לבן, וכלים ממורקים אדום ושחור

3.              קערות וקדרות בתק' הברונזה המאוחרת

4.              סירי בישול וקנקנים  בתק' הברונזה המאוחרת

5.               פכים, פכיות קובעות ונרות בתק' הברונזה המאוחרת

6.               כלי יבוא מיקניים וקיפריים בתק' הברונזה המאוחרת

7.               הקרמיקה של אזור ההר בתק' הברזל א'

8.               הקרמיקה של אזור החוף והעמקים בתק' הברזל א'

9.               כלי החרס במאה 10 / 9 לפה"ס

10.           כלי החרס במאה ה-8: קערות קדרות קובעות וסירי בישול

11.           כלי החרס במאה ה-8: קנקנים, קנקניות, פכים, פכיות, צפחות ונרות

12.           כלי החרס במאות ה-7  וה-6:  קערות קדרות קובעות וסירי בישול

13.           כלי החרס במאות ה-7 וה-6:  קנקנים, קנקניות, פכים, פכיות צפחות ונרות

 

חובות הקורס:

השתתפות מלאה חיונית להצלחה בקורס.

התלמידים יידרשו להגיש במהלך הסימסטר 4 סיכומי קריאה על ספרות נבחרת (20% מן הציון).

הבחינה בסוף הקורס תכלול שני חלקים: בחינה בכתב (עם חומר פתוח) ובחינה בע"פ (ביום הבחינה בכתב). כל אחד מן החלקים יהווה 40% מן הציון הסופי.

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

06714254:    סדנת עבודות גמר לתואר מ.א.

פרופ' זאב הרצוג

 

הסדנה מיועדת לתלמידי מ.א. במהלך כתיבת עבודת הגמר.

 

התלמידים יציגו בסדנה את תכניות המחקר, את ממצאיהם האמפיריים ואת מסקנותיהם. הדיונים ישמשו לתלמידים כמסגרת לבדיקת הרעיונות ולבחינת שיטות המחקר. 

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

06711109:    פרסום החפירה הארכיאולוגית

פרופ' זאב הרצוג

 

פרסום החפירה הוא האתגר החשוב ביותר של הארכיאולוג. דו"ח החפירה מטרת הקורס היא לנתח את מרכיבי הדו"ח הארכיאולוגי, לנתח את דרך הצגתם בדוחו"ת האתרים שפורסמו ולהמליץ על הדרך המועדפת. כל אחד ממשתתפי הקורס יהיה אחראי להצגת דו"ח חפירה אחד.

 

הנושאים שידונו:

 

1.         טופוגרפיה של האתר וארגון רשת ריבועים.

2.         מיקום שטחי החפירה וגודלם: הנימוקים לבחירה.

3.         תיעוד הסטרטיגרפיה ושיטת הצגת הנתונים (תקופות, שטחים או עונות חפירה).

4.         שרטוט השרידים הארכיטקטוניים: קירות, מתקנים, בורות. שחזור תלת ממדי.

5.         תיעוד חתכים (חתכי שטח, חתך משרדי, צילומי חתך).

6.         כלי החרס (תיאור, כלים שלמים, שברים, ניתוח סטטיסטי, פטרוגרפיה).

7.         חפצים מחומרים שונים (אבן, מתכת, זכוכית וכו').

8.         עצמות בעלי חיים (שיטת איסוף, מיון, סטטיסטיקה).

9.         שרידים בוטניים (שיטת איסוף, מיון, סטטיסטיקה).

10.       שחזור תנאי הסביבה (ניתוח יחסי הגומלין בין האתר לסביבה.

11.       רשימת הלוקי: מחאה או חלקית, מה נכלל בה?

12.       נספחים.

13.       סינתזה של הממצא.

 

חובות הקורס:

נדרשת השתתפות פעילה: משתתפי הקורס ידרשו להציג במסגרת הדיון כיתה את הנושאים השונים באתר שנבחר על ידם (50% מו הציון).

סיכום דו"ח האתר יוגש כעבודה בסיום הקורס (50% מן הציון).

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

 

06712050:    תולדות הממלכה החדשה במצרים

ד"ר רפי ונטורה

History of the Egyptian New Kingdom

 

 

הקורס יעסוק בהיסטוריה וחידושי התרבות  בשושלות 18-20 במצרים.

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

06712043:    שוד קברים במצרים העתיקה

ד"ר רפי ונטורה

Tomb Robberies in Ancient Egypt

 

הסמינריון  יעסוק בהיקף התופעה, ניסיונות למנוע אותה, זהות המבצעים, טיפול השלטונות בחשודים בשוד קברים, דרכי ביצוע השוד, הערכת הנזקים שנגרמו בעיקבות מעשי השוד, השפעת מעשי השוד על אירועים אחרים, גורלן של המומיות המלכותיות.

 

----------------------------------------------------------------------------------

                  

06712039:    פרקים בתולדות הטכנולוגיה 

פרופ' בנימין זאס

Chapters in the history of technology

 

חומרי גלם – מקורותיהם ודרכי הפקתם, הובלתם ועיבודם; מוצרים מוגמרים – כלי עבודה ונשק ומוצרים נוספים והשימוש בהם בארץ ישראל ובשכנותיה למן התקופה הכלקוליתית ועד סוף תקופת הברזל.

 

תנאי קבלה: עמידה בדרישות המבוא לארכיאולוגיה של ארץ ישראל.

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

06714257:    כתובות אלפביתיות בתקופת הברזל, מנקודת מבטו של ארכיאולוג (סמינר מוסמך)

פרופ' בנימין זאס

 

Iron Age alphabetic inscriptions, from an archaeologist’s vantage point

 

הסמינר עוסק בתרומת הכתובות והקשריהן הארכיאולוגיים להבנת היבטים תרבותיים, כרונולוגיים והיסטוריים של הלבנט. ננסה גם לראות כיצד מאירות הכתובות אזורים ותהליכים רחוקים יותר – ראשית המדינות בדרום ערב, התפשטות הפניקים למערב, וקשרי הגומלין שבין הלבנט לעולם היווני.

 

תנאי קבלה: עמידה בדרישות הקורס "כתובות עבריות מתקופת בית ראשון" בלימודי הבוגר.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

06712051:     צורפי פרעה: תכשיטים מלכותיים במצרים העתיקה

פרופ' בנימין זאס

 

Ancient Egyptian regalia: Pharaoh’s jewellers and their masterpieces

 

אין עוד מקום בעולם הקדם-קלסי בו ביטאה הצורפות באופן כה מובהק את הדר המלכות כמו במצרים הפרעונית. ההשוואות המתבקשות מהעולם העתיק נדירות במסופוטמיה או באנטוליה, ובוודאי בכנען; הן מצויות בתכשיטי בתי המלוכה במאות השנים האחרונות – המוגולים בהודו, פרס של השאה, רוסיה הצארית ובריטניה הגדולה; נסקור השוואות אלה בפגישה הראשונה או השניה. עיקרו של הקורס יעסוק בתכשיטים עצמם, בחומרי הגלם ובטכניקות העיצוב המאפיינים אותם, במשמעותם הסמלית ובהבדלים בינם לבין עבודות צורפוּת לא מלכותיות.

שנים ב–ג. תנאי קבלה: עמידה בדרישות המבוא לתרבות מצרים העתיקה.

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

 

06712037:    הפירמידות

פרופ' בנימין זאס

The pyramids

 

נסקור את בנייתם של מונומנטים אלו במצרים ואת קבורת המלכים ובני משפחותיהם, למן הראשון שבהם, פירמידת המדרגות של ג'וסר, עבור בפירמידות הגדולות של גיזה ובנות דמותן הצנועות יותר מסוף הממלכה הקדומה, ועד שירת הברבור של מבני קבורה מלכותיים אלו בראשית האלף השני לפני הספירה.

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

06712319:    אומנות הצורף בכנען

פרופ' בנימין זאס

 

The jeweller’s craft in Canaan

 

תכשיטים מחפירות בארץ ישראל ובשכנותיה ממזרח ומצפון, 5000 עד 500 לפני הספירה: חומרי גלם, מקורותיהם ושיטות הפקתם, טכניקות ייצור ועיטור של התכשיטים, טיפוסי התכשיטים על רקע הממצא הארכיאולוגי בן תקופתם, ומשמעותם התרבותית והכרונולוגית.

 

תנאי קבלה: עמידה בדרישות המבוא לארכיאולוגיה של ארץ ישראל.

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

06712255:    השאיפה אל הנצח: פרעונים ונתיניהם בפיסול המצרי

פרופ' בנימין זאס

 

In quest of eternity: Pharaohs and their subjects in Egyptian sculpture

 

לדעת רבים מבטא הפיסול את שיא היכולת האומנותית של מצרים הפרעונית. נסקור את תולדותיו של מדיום זה מתחילתו, ועד סוף התקופה השושלתית.

 

תנאי קבלה: עמידה בדרישות המבוא לתרבות מצרים העתיקה.

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

06711043:    מבוא למזרח הקדום: היסטוריה ותולדות הכתב  

פרופ' איתמר זינגר

 

מבוא כללי לתולדות המזרח התיכון הקדום מראשית ציביליזציות הכתב באלף השלישי לפני הספירה ועד הכיבוש ההלניסטי בסוף האלף הראשון לספירה. הסקירה תתמקד במקורות הכתובים והארכיאולוגיים על החברה, המשטר, הספרות, הדת והמיתולוגיה של התרבויות העיקריות במסופוטמיה, אנטוליה, מצרים, סוריה וארץ ישראל. דגש מיוחד יושם על המצאת הכתב ותפוצתו, ועל המצאת האלפבית בכנען ותפוצתו בעולם.

 

טקסטים עתיקים וממצאים ארכיאולוגיים: שחזור העבר

שעור מבוא המציג את יחסי הגומלין בין תוכנן של כתובות עתיקות לבין המימצאים הארכיאולוגיים. יוצגו עקרונות היסוד לפיענוח ופרשנות טקסטים מסוגים שונים (היסטוריים, ספרותיים, דתיים, וכו') ומתרבויות שונות (מסופוטמיה, אנטוליה, מצרים, האזור האגאי, סוריה וארץ ישראל), תוך בחינת תרומתם להבנת המימצאים הארכיאולוגיים ולשחזור העבר.

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

 

06712390:    חיתית למתחילים

פרופ' איתמר זינגר

 

חיתית היא שפה הודו-אירופאית שהיתה שגורה בפי תושבי אנטוליה (תורכיה) באלף השני לפני הספירה. היא נכתבה בכתב היתדות על גבי לוחות חימר, אשר נתגלו באלפיהם בחתושה, בירת האימפריה החיתית, ובאתרים אחרים. במבוא יילמד הכתב עד ליכולת קריאה בסיסית, וכן יסודות הדקדוק החיתי. דוגמאות הקריאה לקוחות מתוך הטקסטים המקוריים, כגון, החוק החיתי, טקסטים היסטוריים, דתיים ומיתולוגיים.

 

----------------------------------------------------------------------------------

                  

06712392:    חיתית למתחילים

פרופ' איתמר זינגר

 

חיתית היא שפה הודו-אירופאית שהיתה שגורה בפי תושבי אנטוליה (תורכיה) באלף השני לפני הספירה. היא נכתבה בכתב היתדות על גבי לוחות חימר, אשר נתגלו באלפיהם בחתושה, בירת האימפריה החיתית, ובאתרים אחרים. במבוא יילמד הכתב עד ליכולת קריאה בסיסית, וכן יסודות הדקדוק החיתי. דוגמאות הקריאה לקוחות מתוך הטקסטים המקוריים, כגון, החוק החיתי, טקסטים היסטוריים, דתיים ומיתולוגיים.

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

06711237:    מבוא למזרח הקדום: דת ומיתולוגיה

פרופ' איתמר זינגר ומר ערן שביט

 

סקירת מבני היסוד של הדתות הפוליתאיסטיות במזרח הקדום: היווצרות העולם (קוסמוגניה); עולם האלים (פנתיאון) והיווצרותו (תיאוגניה); פולחן האלים; פסטיבלים; כהונה ומקדשים; ריטואלים מאגיים; ניחוש העתיד (דיבינציה); מיתולוגיה. הסקירה תקיף את התרבויות העיקריות של המזרח הקדום - מסופוטמיה, אנטוליה, הלבנט ומצרים - עם הקבלות לעולם האגאי. כמו-כן, יידונו ההליכים שהובילו להיווצרות המונותאיזם הישראלי.

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

06712044:    סוגיות נבחרות בדת ומיתולוגיה של המזרח הקדום

פרופ' איתמר זינגר ומר ערן שביט

 

 

הסמינר יעסוק במגוון נושאים הנוגעים בדתות ובמיתולוגיות של המזרח הקדום. דגש מיוחד יושם על לימוד שיטות כתיבה מדעית והרצאת הנושא בפני קהל. הסמינר פתוח רק לתלמידים ששמעו את המבוא למזרח הקדום.

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

06711047:    מהלבירינט למלחמת טרויה: מבוא לתרבות אגאית בתקופת הברונזה

מר אסף יסעור-לנדאו

 

From the Labirynth to the Trojan war: An Introduction to Bronze Age Aegean culture

 

הקורס מציג את תרבויות יוון הקדם-קלאסיות - התרבות המינואית בכרתים והתרבות המיקנית ביוון. זכרן של התרבויות הללו נשתמר במיתולוגיה ובסיפורי האיליאדה והאודיסאה, אך הארכיאולוגיה חשפה את העושר התרבותי הרב שמאחורי האגדות: צמיחת הארמונות המינואיים דמויי הלבירינט בכרתים, החברה המינואית הייחודית וטקסי הדת המורכבים שלה, שליטתו בים של המלך מינוס האגדי, ההתפרצות הגעשית של האי תרה והשפעתה על התרבות המינואית, צמיחת התרבות המיקנית והשתלטותה על הים האגאי, המצודות המיקניות וקברי הפאר של שליטי המצודות, קריסת התרבות המיקנית והירושה התרבותית שהותירו המינואים והמיקנים ליוון הקלאסית.

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

 

06712049:    נשים, ילדים ומגדר ביוון בתקופת הברונזה

מר אסף יסעור-לנדאו

 

Women, Children and Gender in the Bronze Age Aegean

 

טקסטים בליניארB,  פרסקאות מינואים ומיקנים, טבעות חותם ומכלולים ביתיים מספקים תמונה מרתקת על סוגיות מגדר ביוון של תקופת הברונזה, והדרך בה התייחסה החברה האגאית למשפחה, נשים וילדים.  בין הנושאים שייבדקו:

 

-           חלוקת עבודה על פי מגדר: מדוע יש יותר יצוגים איקונוגרפיים של אלות, נשות אצולה וכהנות מאשר אלים, אצילים וכהנים? מדוע כל הבירוקרטיה המיקנית מורכבת מגברים? מי ישב על הכס בארמון המיקני?

-           מילדות לבגרות בעולם האגאי: טקסי מעבר, הפרדה בין המינים, הכשרה מקצועית לילדים.

-           דת: האם יחסי המגדר האיקונוגרפיה הדתית משקפים מציאות חברתית?

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

06712046:    איים בזרם: המאה ה- 12 לפנה"ס באזור האגאי

מר אסף יסעור-לנדאו

 

Islands in the Current: the 12th Century B.C.E. in the Aegean region

 

השעור (במתכונת של סדנת עבודה) יעסוק בהתפתחויות חברתיות, פוליטיות, כלכליות והיסטוריות בתקופה שבין נפילת המערכת הארמונית המיקנית ל"Dark Ages" של יוון. תוצאות חפירות חדשות ביוון היבשתית, בקיקלדים, בכרתים ובמערב אנטוליה יוערכו בסיוע עם מודלים הבוחנים מורכבות חברתית וקשרים בין אזוריים, ליצירת תמונה עשירה של התקופה אשר הוגדרה כ"רנסנס האחרון של תקופת הברונזה באזור האגאי".

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

06712052:    ארצות זרות: מיקנים ומינואים מחוץ לעולם האגאי

מר אסף יסעור-לנדאו

 

Foreign countries: Myceanean and Minoans outside the Aegean world

 

השעור יעסוק בתופעות של התיישבות, סחר והשפעה תרבותית בשני פרקי זמן בתקופת הארמונית המינואית (עד סוף המאה ה- 17 לפנה"ס) ובתקופה הארמונית המיקנית (מאות 15-13 לפנה"ס). הופעת מאפייני תרבות מינואית בקיקלדים  ובמערב אנטוליה פותחת פתח לשאלות של קיום מושבות, "שליטה בימים" וחיקוי של תרבות חזקה בידי אליטות מקומיות. יצור מקומי של קיראמיקה ושאר חפצים מיקניים מאיטליה, סיציליה וסרדיניה במערב עד ארץ ישראל במזרח, לצד יבוא מיקני, מעלים את בעיית הקישור שבין ממצא ארכיאולוגי לצורת האינטראקציה הבין אזורית אשר יצרה אותו.

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

06714261:    שינויים חברתיים, כלכליים וטכנולוגיים בתקופת הברונזה הקדומה באנטוליה

פרופ' ז'אק יקר

 

סמינר מ.א.  ושנה ג'  בשיטת טוטוריאל (סמסטר ב') שינויים חברתיים, כלכליים וטכנולוגיים במהלך הברונזה הקדומה  באנטוליה . הסמינר מיועד לתלמידי מ.א. ושנה ג' של ב.א. הלומדים במסלול ארכיאולוגיה של ארץ ישראל ו/או מסלול תרבויות.

 

בין הנושאים שידונו בסמינר:

 

-           תהליך העיור במרכז אנטוליה.

-           הקמת ישויות פוליטיות במהלך הברונזה הקדומה ב' ג' באזורים שונים של אנטוליה.

-           מבנה החברה והכלכלה בתקופת הברונזה הקדומה ג'.

-           מערכת הסחר במתכות ומוצרים אחרים.

-           אינטראקציה תרבותית ומסחרית בין מערב אנטוליה והאגן האגאי.

-           אינטראקציה תרבותית ומדינית בין סורו-מסופוטמיה ומזרח אנטוליה במהלך האלף השלישי.

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

06711031:    מבוא לתרבות אנטוליה - ארץ חתי ושכנותיה באלף השני לפנה"ס

פרופ' ז'אק יקר

 

השיעור מיועד לתלמידי ב.א. (מכל השנים) ולתלמידי מ.א

 

 השיעור כולל את הנושאים הבאים :

 

-           ארץ חתי לפני הקמת הממלכה החיתית  (1700-2000 לפנה"ס - תקופת הנסיכויות).

-           אופיין של מושבות הסוחרים האשוריים באנטוליה.

-           מבוא גיאוגרפי -מדיני והיסטורי של התקופה החיתית.

-           מאפייני התרבות החיתית (1200-1700 לפנה"ס)

-           אתרים מרכזיים בארץ חתי.

-           מבנה החברה והשלטון החיתים.

-           אזורי פריפריה של ארץ חתי הכוללים את עמק הפרת, מישור קיליקיה, אזור העמוק, הרי הים השחור והאזור האגאי.

-           המינואים והמיקנים בחוף האגאי של אנטוליה.

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

06714702:    ארכאובוטניקה

ד"ר נילי ליפשיץ

 

הקורס כולל את הנושאים הבאים:

 

1.         דנדרוארכיאולוגיה

             א.        המבנה התלת מימדי של העצה כמפתח להגדרת עץ מחפירות.

ב.         שחזור נופי הצומח ותנאי המאקרואקלים לפי שרידי עץ מחפירות.

ג.          סחר בעץ בעת העתיקה לפי שרידי עץ מחפירות.

ד.         שימוש בעץ במבנים עתיקים - מקורות עץ - מקומי ומיובא כמאפיין תקופתי.

 

2.         דנדרוכרונולוגיה

             א.        מקצב פעילות הקמביום ויצירת טבעות שנתיות בעצים.

             ב.         שחזור שינויי מיקרואקלים לפי טבעות שנתיות בעצים רצנטיים,  בעצים ממבנים עתיקים ועצים מחפירות ארכיאולוגיות.

 

3.         א.        הגדרת פירות וזרעי מאכל על סמך המבנה המורפולוגי.

             ב.         שחזור התפריט הקדום לפי זרעים ופירות מחפירות.

 

4.         פלינולוגיה

             א.        מיון גרגרי אבקה לפי המבנה המורפולוגי שלהם.

             ב.         שחזור הנוף הקדום לפי שרידים של גרגרי אבקה ובניית עקומות פלינולוגיות.

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

06712003:    שימושי מחשב בארכיאולוגיה

מר ניר ללקין

 

מטרת הקורס היא להכיר את עקרונות העבודה והשימוש  במחשבים במדע הארכיאולוגיה. התלמידים יכירו את היתרונות והחסרונות של המחשב ואת השימושים הנפוצים במחשב בתחום הארכיאולוגיה.

 

הקורס יסקור נושאים שונים ובמהלך הקורס התלמידים יבנו מערכת בסיס נתונים לניהול חפירה ארכיאולוגית ב-  Access .

 

נושאי הדיון העיקריים:

 

1.       מערכות GIS.

2.       ניתוח מידע ותוכנות סטטיסטיקה.

3.       מערכות בסיסי נתונים.

4.       אינטרנט.

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

 

06712004:    יישומי מחשב בארכיאולוגיה מיפוי וניתוח מרחבי

גב' נטלי מסיקה

 

הקורס מיועד לתלמידי ארכיאולוגיה וגיאוגרפיה המעונינים להשתמש בתוכנות תיב"ם (CAD) וממ"ג  (GIS) לצורך בניית מפות, תוכניות ומודלים מרחביים ככלי עזר מחקרי במסגרת עבודה אקדמית או כל מסגרת אחרת. בראשית הקורס ילמדו מבואות  תיאורטיים בנושא ויבחנו מאפייני  היישומים בהתאם לצרכיי המחקר. תוכנת ה- AutoCAD תשמש ליצירת הנתונים הגרפיים שעליו תתבסס עבודת הניתוח המרחבי עם תוכנת ה- Mapinfo. בנוסף, ילמדו יסודות לבניית מודלים בתלת ממד ויוקדש שיעור לבחינת אתרים אנטרקטיביים (virtual reality) ברשת האינטרנט.

כל סטודנט יידרש להתמקד בפרוייקט אישי לפי בחירה,   שילווה אותו לאורך הקורס. השיעור יתקיים במעבדת המחשבים ביד אבנר (גיאוגרפיה) ומיועד לתלמידים משנה ב' ומעלה.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

06712034:    שערי נצח קבורה במצרים העתיקה

ד"ר דבורה סוויני

 

הקורס הזה הוא סדנה לרכישת המיומנויות הנדרשות להתמודד עם הסמינרים של שנה ב' ושנה ג'. המיומנויות האלה כוללות:

1.         קריאה ביקורתית של חומר מדעי.

2.         איסוף חומר מן הספרות המדעית ומהאינטרנט.

3.         כתיבת עבודות סמינריוניות . ארגון החומר והצגתו בכתב באופן ברור, לוגי ומעניין.

4.         הצגת החומר בעל-פה לפני קבוצה של אנשים.

 

הקורס יסקור את הקבורה במצרים העתיקה מבחינות ארכאולוגיות, אומנותיות, דתיות וחברתיות. נתמודד עם שאלות כמו:

-           איך פולחן המתים השפיע על מבנה החברה במצרים?

-           איך השתקפו תמורות חברתיות ופוליטיות בפולחן המתים?

-           עד כמה אנשים יכלו לבחור את מרכיבי הקבורה שלהם, ובאיזו מידה הוגבלה בחירתם על ידי גורמים דתיים וחברתיים?

 

נקדיש כמה פגישות לסקר כללי של קבורה במצרים העתיקה ואחר-כך נתמקד בנושאים כמו:

-           חניטה

-           פולחן בלעי חיים קדושים

-           פולחן המתים של נשים האם הוא שווה לפולחן הגברים?

-           קבורת ילדים

-           לידה מחדש נסיעת אל השמש בעולם המתים

-           קדושים ביתיים ורוחות רפאים יחסים בין המתים לחיים

-           שודדי קברים

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

06711550:    מצרית למתחילים שפת הפרעונים

ד"ר דבורה סוויני

 

הקורס הזה מיועד ללמוד קריאה, תרגום והבנת טקסטים מצריים עתיקים הכתובים בהירוגליפים. במהלך הסמסטר הראשון של הקורס נלמד את השפה ונקרא טקסטים פשוטים ושכיחים, כמו התפילות  להגשת מנחות למתים, שתוכלו אחר-כך לקרוא לבד בביקורים במוזיאונים או בטיול למצרים. במהלך הסמסטר השני נקרא טקסטים ארוכים ומורכבים יותר, כמו הסיפור של המלח טבעה, או התאור של קרב מגידו מן האנלים של תחותמס ג' (1458 לפנה"ס).

 

ידיעת השפה המצרית נחשבת לחיונית למחקר התרבות וההיסטוריה של מצרים העתיקה. כל סטודנט/ית המתכוונ/ת להתעסק בתרבות המצרית חייב/ת להיות מסוגל/ת לקרוא טקסטים במקור.

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

06711551:    מצרית למתחילים שפת הפרעונים

ד"ר דבורה סוויני

 

הקורס הזה מיועד ללמוד קריאה, תרגום והבנת טקסטים מצריים עתיקים הכתובים בהירוגליפים. במהלך הסמסטר הראשון של הקורס נלמד את השפה ונקרא טקסטים פשוטים ושכיחים, כמו התפילות  להגשת מנחות למתים, שתוכלו אחר-כך לקרוא לבד בביקורים במוזיאונים או בטיול למצרים. במהלך הסמסטר השני נקרא טקסטים ארוכים ומורכבים יותר, כמו הסיפור של המלח טבעה, או התאור של קרב מגידו מן האנלים של תחותמס ג' (1458 לפנה"ס).

 

ידיעת השפה המצרית נחשבת לחיונית למחקר התרבות וההיסטוריה של מצרים העתיקה. כל סטודנט/ית המתכוונ/ת להתעסק בתרבות המצרית חייב/ת להיות מסוגל/ת לקרוא טקסטים במקור.

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

06712045:     חפצים מדברים מצרית חפצים מצריים בסביבתם התרבותית

ד"ר דבורה סוויני

 

בקורס הזה נבחן חפצים ממצרים העתיקה ממספר זוויות:

-           התפתחות כרונולוגית

-           תהליכי יצור

-           ייצוג החפצים באומנות גו-ממדית ותלת-ממדית

-           משמעותם במיתולוגיה ובטקסטים של חיי יום-יום

-           איך השתמשו בהם

 

נסקור חפצים מן הקטגוריות הבאות:

1.         פאיינס (כלים, קערות, תכשיטים)

2.         זכוכית (תכשיטים, שיבוצים)

3.         אבן (תבליטים, כלים, אלמנטים אדריכליים)

4.         עץ (כלי תמרוקין, רהיטים)

5.         מתכת (כלי עבודה ולחימה)

 

נבקר את האוספים של מוזיאון ארץ ישראל ושל מוזיאונים בירושלים במהלך הקורס.

 

תנאי קבלה לקורס: עמידה בדרישות הקורס "מבוא לתרבות מצרים".

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

06714259:    סמינר מ.א. בוני קברי הפרענים דאיר אל מדינה והתקופה הרעמססית

ד"ר דבורה סוויני

 

בכפר דאיר אל-מדינה חיו הבונים שבנו את קברי המכלים בעמק מלכים. הכפר נודע בגלל כמות המסמכים הגדולה שנמצאו שם, שמאפשרים לנו להבין היטב את תושבי הכפר ואת עורך החיים בו. לעומת זאת, ייתכן שבדידותו נאלצת של המקום, יחד עם העבודה המיוחדת של תושביו כפו עליו אופי מיוחד.

 

מטרות הקורס הן להביו את הטקסטים ואת העדויות הארכאולוגיות מן הכפר, כדי לבנות תמונה של חיי תושביו ולהשוות את הממצאים מהכפר לממצאים מאתרים אחרים במצרים בני אותה תקופה, כדי לבחון עד כמה דאיר אל-מדינה משתלבת בחברה המצרית בתקופה הרעמססית.

 

הקורס יכלול נושאים כגון:

 

-           עדויות היסטוריות מן הכפר

-           בניית הקברים המלכותיים

-           שוד הקברים המלכותיים

-           דת ומגיה בכפר

-           מדגר בכפר

-           תכנון בתים

-           מחירים, משכורות ואינפלציה

-           שחיתות מנהלית

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

06714053:    הכרונולוגיה של תקופת הברזל

פרופ' דוד אוסישקין ופרופ' ישראל פינקלשטיין

 

הסמינר יעסוק בתארוך המכלולים הארכיאולוגיים של תקופת הברזל ובסינכרוניזציה בין הממצא הארכיאולוגי והנתונים ההיסטוריים.

 

הנושאים העיקריים שיבחנו הם:

 

תולדות המחקר: התפתחות המסגרת הכרונולוגית המקובלת במחקר

עוגנים היסטוריים והיסטוריו-ארכיאולוגיים

מכלולי תקופת הברזל א' בהר

סוף השלטון המצרי בכנען

קיראמיקת המונוכרום וראשית התיישבות הפלישתים

קיראמיקה פלישתית דו-גונית

הארכיאולוגיה של תקופת הממלכה המאוחדת

תאריכי רדיו קרבון

מסע שישק

המאה ה- 9 ה'אבודה'

הרצף הכרונולוגי ביהודה

הרצף הכרונולוגי בישראל

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

06712053:    הארכיאולוגיה המקראית: ארכיאולוגיה ומקרא או ארכיאולוגיה נגד המקרא?

פרופ' ישראל פינקלשטיין

 

 

הקורס יעסוק בתאור תולדות ישראל הקדומה מנקודת המבט הארכיאולוגית, תוך השוואה לתאור המקראי.

 

הנושאים המרכזיים שידונו:

 

ראשית ישראל מול כבושי יהושע ותקופת השופטים

הפלישתים במקרא

הממלכה המאוחדת

ראשית המדינה: שושלת בית עמרי והיחס לממלכה הצפונית

צמיחתה של יהודה

המאה האשורית

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

 

06712171:    עליית  האימפריה  האשורית  

פרופ'  רן  צדוק

 

השיעור  יעסוק  בתולדות  אשור  גופא  ואזורים  השכנים  (למעשה  כל  מסופוטמיה  העליונה  =  הג'זירה)  בין  השנים  1000   ו- 745   לפסה"נ.   במהלך  תקופה  זו  הפכה  אשור  ממדינה  קטנה  ומוקפת  אוייבים  על  החידקל  התיכון  למעצמה  הדומיננטית  בקידמת  אסיה.  הקורס  יעמוד  על  שלבי  התפשטותה  והתעצמותה  של  אשור  וההשלכות  הנובעות  מכך.

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

06712101:    אמנות ארץ-ישראל והמזרח הקדום

ד"ר עירית ציפר

 

הקורס עוקב אחר התגבשותו של סגנון הכלאיים באמנות של ארץ-ישראל למן האלף הרביעי לפנה"ס, וזיקתו לאמנות של תרבויות הסהר הפורה ומצרים.

 

מה בחרו האמנים המקומיים לאמץ מן התרבויות השכנות, מה היו ערוצי התקשורת, שבהם פעלו הסוכנים מעבירי המסורות השכנות, וכיצד הוטמעו היסודות הזרים ביצירה הארץ-ישראלית ליצירת סגנון מקומי, בעל אמות מידה אסתטיות, הטעון במשמעויות המקומיות?

 

הקורס יעמוד גם על מקומה של האמנות בשחזור אורחות חיים, מנהגים ואמונות, שבהם החזיקו יושביה של ארץ-ישראל הקדומה.

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

06712047:    מראה עיניים או משמע אוזניים? - על האמנות כאמצעי תקשורת

ד"ר עירית ציפר

 

הקורס מתחקה אחר דרכי המבע הרטוריות והנראטיביות ביצירת המזרח הקדום. בקורס תיבדק הזיקה בין טקסטים תמוניים – אמנות חזותית, לבין טקסטים מילוליים – חיבורים של יצירות ספרותיות והיסטוריות, שהוקראו לקהל נמענים. האם מהווה התמונה איור ליצירה שבכתב, או האם מסביר הסיפור את התמונה? האם משיקים הטקסטים לתיאורים התמוניים? כיצד פועלת האמנות ככלי תקשורת יעיל להפצת רעיונות בתוך תרבות נתונה? מדוע מאמצת תרבות אחת סמלים מעולמה של תרבות אחרת וכיצד היא מעבדת אותם לצרכיה?.

 

במסגרת הקורס ייבדקו גם סוגיות הנוגעות להיעלמם של סמלים מסוימים לעומת שרידתם של סמלים אחרים והפיכתם לדימויים ואיקונות על-זמניים, כדוגמת היונה והרועה.

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

06714232:     ארכיאולוגיה של מערכות קיום וכלכלה עתיקה

ד"ר ברוך רוזן

 

מטרת הקורס הנה שיחזור מערכות קיום עתיקות והבנת מנגנוני ניהולן על ידי שילוב אינטגרטיבי של כלל הממצאים הארכיאולוגיים, מאתר נתון, בנתונים חומריים כמותיים ברי מדידה, בני זמננו, פיזיאולוגיים, אתנוגרפיים והנדסיים. הקורס יחל בשחזור מערכות הקיום ותהלכי זרימת חומר ואנרגיה בקבוצות ציידים לקטנים. הממצאים הארכיאולוגיים, אבן עצם ושרידים אורגניים, יחוברו למערכת אחת ע"י שילוב מידע תזונתי עדכני ונתונים אתנוגרפיים. בשלב הבא ישוחזרו מערכות הקיום של מגדלי דגניים ושל חברות שלאחר ביות מעלי הגרה. לאחר מכך  תחקר, כמותית, מערכת הקיום המשולבת שלאחר מהפכת המוצרים המשניים. בסיום חלק זה של הקורס תשוחזר מערכת הכלכלה הים-תיכונית המתקדמת ( קטניות, דגן, יין, שמן, מרעה) כולל ניתוח כמותי של מנגנוני ריכוז ואיסוף משאבים וחלוקתם על ידי רשויות מרכזיות. הקורס יסתיים בעבודה עצמית שתכלול ניתוח כלכלי כמותי של מערכת ארכיאולוגית מוגדרת לפי בחירת התלמיד.

 

----------------------------------------------------------------------------------