החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום

לימודי התואר הראשון

 

א. כללי

 

 

החוג עוסק בהוראת הארכיאולוגיה, התרבויות, ההיסטוריה והלשונות של ארץ-ישראל והמזרח הקדום למן תקופת האבן ועד ערב התקופה ההלניסטית. לימודי התואר הראשון מכוונים להקנות לתלמיד ידע בסיסי על הארכיאולוגיה כמדע, על הארכיאולוגיה של ארץ ישראל ויתר הלבאנט (עבר הירדן, סוריה ולבנון) ועל תרבויות מצרים, מסופוטמיה, אנטוליה והאזור האגאי. בתחום ארץ ישראל מכוונים הלימודים גם להכשיר את התלמיד לעבודה מעשית בארכיאולוגיה.

 

בחוג שני תחומי לימוד:

1.        הארכיאולוגיה של ארץ-ישראל וסביבתה.

2.     תרבויות המזרח הקדום.

הארכיאולוגיה של עבר הירדן נלמדת יחד עם זו של ארץ-ישראל; הארכיאולוגיה והתרבויות של יתר הלבאנט נלמדות חלקן בתחום ארץ-ישראל וחלקן בתחום תרבויות המזרח הקדום.

 

 

 ב. מסלולי הלימודים

 

התלמיד יכול לבחור בין שלושה מסלולי לימודים:

 

1. מסלול לימודים דו-חוגי (פרקים ד.1, ד.2)

תלמיד במסלול זה לומד בשנה ראשונה סידרת מבואות ושעורי חובה ובשנה ב' בוחר באחד משני תחומי הלימוד הנזכרים לעיל הארכיאולוגיה של ארץ-ישראל וסביבתה או תרבויות המזרח הקדום. התלמיד חייב בחוג לימודים נוסף. החוג מעודד את תלמידיו לבחור בחוג שני שתחום עיסוקו משלים את לימודי הארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום: מקרא, היסטוריה של עם ישראל, גאוגרפיה, בלשנות שמית, תולדות האמנות, מדעי הדתות, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה.

 

2.  מסלול לימודים חד- חוגי (פרק ד.3)

תלמיד במסלול חד-חוגי לומד, החל משנה ב', בשני התחומים בהם עוסק החוג ארכיאולוגיה של ארץ-ישראל וסביבתה ותרבויות המזרח הקדום. התלמיד חייב בחוג לימודים נוסף בשנה א' בהיקף של 16 ש"ס לפחות.

 

3.  מסלול לימודים בין-חוגי: ארכיאולוגיה של ארץ-ישראל וסביבתה ותחום ארכיאולוגיה בחוג ללימודים קלאסיים (פרק ד.4)

 

תלמיד המבקש ללמוד ארכיאולוגיה של ארץ-ישראל לתקופותיה, כולל התקופות ההלניסטית-רומית-ביזאנטית-מוסלמית, יכול ללמוד במסלול דו-חוגי בחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום בתחום ארכיאולוגיה של ארץ-ישראל וסביבתה, ובחוג ללימודים קלאסיים בתחום ארכיאולוגיה. שילוב זה יוצר תכנית שלמה בארכיאולוגיה של ארץ-ישראל למן תקופת האבן, דרך תקופת המקרא והתקופות הקלאסיות ועד ימי הביניים. 

ג. תנאי הקבלה

 

למסלול הדו-חוגי יתקבלו תלמידים שעמדו בתנאי הקבלה  של האוניברסיטה והפקולטה.

תנאי המעבר משנה לשנה הוא השגת ציון ממוצע של 70 לפחות.

למסלול החד-חוגי יתקבלו תלמידים שהשלימו שנה א' בציון ממוצע 85 לפחות בחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום ובממוצע 75 בחוג האחר. קבלה למסלול זה טעונה אישור ועדת ההוראה של החוג.

*במקרים מיוחדים (תלמידים בודדים) יוכלו להתקבל למסלול תרבויות המזרח הקדום כולל לימודי שפה עתיקה כבר בשנה א' באישור ועדת קבלה של מורי החוג/ ועדת הוראה.

למסלול הבין-חוגי יתקבלו תלמידים שעמדו בתנאי הקבלה של האוניברסיטה.

תנאי המעבר משנה לשנה הוא השגת ציון ממוצע של 70 לפחות.

 

 

ד. מבנה תכנית הלימודים ומהלך הלימודים

 

משך הלימודים שלוש שנים.

במסלול הדו-חוגי חייב תלמיד בלימוד 66 שעות סמסטריאליות (להלן ש"ס) ובהן 4 ש"ס לימודים פקולטתיים.

במסלול החד-חוגי חייב תלמיד בלימוד 120 ש"ס ובהן 8 ש"ס לימודים פקולטתיים.

במסלול הבין-חוגי חייב תלמיד ב- 58 ש"ס ובהן 4 ש"ס לימודים פקולטתיים.

חובות נוספים לכל תלמידי החוג הם חפירה לימודית בשנה א' וסיורים במהלך התואר הראשון.

 

ד.1. מסלול דו-חוגי, תחום הארכיאולוגיה של ארץ-ישראל וסביבתה (66 ש"ס)

 

סיכום חובות התלמיד במסלול הדו-חוגי

4      ש"ס לימודים פקולטתיים

36    ש"ס שעורי חובה

18    ש"ס שעורי בחירה

8      ש"ס סמינרים

חפירה לימודית

סיורים: שישה ימי סיור חובה

מומלצת: שפה מודרנית שניה לתלמידי שנה ג' המתעתדים להמשיך לתואר שני.

 

שנה א'

כל תלמיד ילמד בחוג סידרת מבואות ופרוסמינר:

ארכיאולוגיה מהי                                2 ש"ס

מבוא לא"י בתקופת המקרא                                4 ש"ס

מבוא לפרהיסטוריה                                4 ש"ס

מבוא למזרח הקדום                                4 ש"ס

מבוא מתודולוגי/היסטורי                                2 ש"ס

פרוסמינר נושאי                                2 ש"ס

 

אפשר להוסיף 2-4 ש"ס:

מבוא לארכיאולוגיה קלאסית                                2 ש"ס

אחד המבואות של תרבויות המזרח הקדום                                2 ש"ס

* שפה עתיקה בשנה א' ראה לעיל סעיף ג' תנאי הקבלה

חפירה לימודית  

 

שנים ב' ג'

שעורי חובה:

מיומנויות שעור בכלי חרס                                4 ש"ס

                 שעור בכלי צור                                2 ש"ס

ארכיאולוגיה מרחבית/סקר                                2 ש"ס

כתובות עבריות/אפיגרפיה                                2 ש"ס

גאוגרפיה היסטורית                                2 ש"ס

אמנות א"י ומזרח קדום                                2 ש"ס

תולדות המחשבה הארכיאולוגית                                2 ש"ס

מבוא לארכ' קלאסית                                2 ש"ס

 

שני סמינרים חוגיים:

שנה ב'                                4 ש"ס

שנה ג'                                4 ש"ס

 

שעורי בחירה:

א.    4 מתוך 8 השעות הבאות:

תרבות מצרים בתקופת הפרעונים                                2 ש"ס

מסופוטמיה ערש הציוויליזציה                                2 ש"ס

אנטוליה: ארץ החיתים וגשר תרבותי בין יבשות                                2 ש"ס

מהלבירינט למלחמת טרויה: תרבויות יון הקדם-קלאסית                                2 ש"ס

(במידה והתלמיד למד מבוא אחד מאלה בשנה א' הוא ייחשב במנין זה).

 

ב. שעורי בחירה                                14 ש"ס

החוג מציע/ממליץ לתלמידים לבחור בסדרות של שעורים

שיש ביניהם קשר נושאי (לאחר שיחה עם יועצי החוג).

 

ארכיאולוגיה מרחבית - סקר ארכיאולוגי:

מלבד פגישות בכיתה מתקיימים במסגרת השעור ארכיאולוגיה מרחבית ארבעה ימים של סקר ארכיאולוגי בשדה.

 

חפירה לימודית:

התלמיד חייב בחפירה לימודית במשך ארבעה שבועות 20 ימי עבודה ברצף אחד. החפירה הלימודית הינה במסגרת החובות לשנה א'. לא יוכל תלמיד להשתתף בחפירה הלימודית מבלי שהשתתף בשעור "הארכיאולוגיה מהי?". החפירה הלימודית כוללת עבודה מעשית בשטח, תרגול בתחומים שונים של טיפול בממצאים, והרצאות. בדרך כלל הלינה במחנה החפירה, כשהפעילות נמשכת משעה מוקדמת בבוקר ועד שעות הערב. בתום החפירה יגיש התלמיד עבודת סיכום. העבודה תוגש עד תחילת שנת הלימודים שלאחר החפירה. החפירה נערכת לאחר סיום הבחינות במועד א', תלמיד שיפסיד בחינת מועד ב' בגין החפירה הלימודית יוכל לגשת למועד מיוחד.

החפירה הלימודית מתקיימת במסגרת חפירות מורי החוג. פרטים ימסרו לאחר תחילת שנת הלימודים.

 

סיורים:

תלמיד בתחום הארכיאולוגיה של ארץ-ישראל חייב בשישה ימי סיור:

שני סיורים אזוריים בני יומיים: האחד בשנה ב' והאחד בשנה ג'.

שני סיורים בני יום אחד בירושלים אחד בחפירות בירושלים והאחר במוזיאונים.

בנוסף לסיורים אלה ישתתף התלמיד בסיורים הנלווים לשיעורים השונים, אם יש כאלה.

השתתפות בסקר ארכיאולוגי, חפירה לימודית וסיורים מחייבים מאמץ פיסי ניכר ולכן יוכל להשתתף בהם רק תלמיד שמצב בריאותו תקין.

 

שפה מודרנית שניה:

ידיעת גרמנית או צרפתית ברמת מתחילים היא אחד מתנאי הקבלה ללימודי התואר השני. לפיכך ממליץ החוג כי תלמיד המתכוון להמשיך בלימודין ישלים חובה זו בשנה השלישית של לימודיו לתואר ראשון.

 

ד. 2. מסלול דו-חוגי, תחום תרבויות המזרח הקדום (66 ש"ס)

 

סיכום חובות התלמיד:

4      ש"ס לימודים פקולטתיים

36    ש"ס שעורי חובה

18    ש"ס שעורי בחירה

8      ש"ס סמינרים

סיורים: 4 ימי סיור חובה

ממומלצת: שפה מודרנית שניה לתלמידי שנה ג' המתעתדים להמשיך לתואר שני

 

שנה א'

כל תלמיד ילמד בחוג סידרת מבואות ופרוסמינר:

ארכיאולוגיה מהי                                2 ש"ס

מבוא לא"י בתקופת המקרא                                4 ש"ס

מבוא לפרהיסטוריה                                4 ש"ס

מבוא למזרח הקדום                                4 ש"ס

מבוא מתודולוגי/היסטורי                                2 ש"ס

פרוסמינר נושאי                                2 ש"ס

אפשר להוסיף 2-4 ש"ס:

מבוא לארכיאולוגיה קלאסית                                2 ש"ס

אחד המבואות של תרבויות המזרח הקדום                                2 ש"ס

חפירה לימודית  

 

שנים ב' ג'

שעורי חובה:

מיומנויות:

שפה עתיקה למתחילים (לא מתקיים בתשס"א)                                8 ש"ס

 

החוג ממליץ להשלים רמת מתקדמים באותה שפה ומעודד ללמוד שפה עתיקה נוספת.

 

תרבות מצרים בתקופה הפרעונים                                2 ש"ס

מסופוטמיה: ערש הציביליזציה                                2 ש"ס

אנטוליה ארץ החיתים וגשר תרבותי בין יבשות                                2 ש"ס

מהלבירינט עד מלחמת טרויה: תרבויות יון הקדם-קלאסית                                2 ש"ס

אמנות א"י והמזרח הקדום                                2 ש"ס

שני סמינרים חוגיים:

שנה ב'                                4 ש"ס

שנה ג'                                4 ש"ס

 

שעורי בחירה:

שעורי בחירה בתוך החוג יהיו בשתי תרבויות לפחות                                18 ש"ס

החוג מציע/ממליץ לתלמידים לבחור בסדרות של שעורים

שיש ביניהם קשר נושאי (לאחר שיחה עם יועצי החוג).

 

חפירה לימודית:

התלמיד חייב בחפירה לימודית במשך ארבעה שבועות 20 ימי עבודה ברצף אחד. החפירה הלימודית הינה במסגרת החובות לשנה א'. לא יוכל תלמיד להשתתף בחפירה הלימודית מבלי שהשתתף בשעור "הארכיאולוגיה מהי?". החפירה הלימודית כוללת עבודה מעשית בשטח, תרגול בתחומים שונים של טיפול בממצאים, והרצאות. בדרך כלל הלינה במחנה החפירה, כשהפעילות נמשכת משעה מוקדמת בבוקר ועד שעות הערב. בתום החפירה יגיש התלמיד עבודת סיכום. העבודה תוגש על תחילת שנת הלימודים שלאחר החפירה. החפירה נערכת לאחר סיום הבחינות במועד א'. תלמיד שיפסיד בחינת מועד ב' בגין החפירה הלימודית יוכל לגשת למועד מיוחד.

החפירה הלימודית מתקיימת במסגרת חפירות מורי החוג. פרטים ימסרו לאחר תחילת שנת הלימודים.

 

סיורים:

תלמיד בתחום תרבויות המזרח הקדום חייב בארבעה ימי סיור:

אחד משני סיורים אזוריים (יומיים) בשנה ב' או ג'.

שני ימי סיור בירושלים חפירות בירושלים ומוזיאונים.

בנוסף לסיורים אלה חייב התלמיד להשתתף בסיורים הנלווים לשיעורים השונים, אם יש כאלה.

*במידה ויתקיימו סיורים לימודיים של החוג בחו"ל הם ייחשבו לתלמידי מסלול זה לימי סיור.

השתתפות בחפירה לימודית וסיורים מחייבים מאמץ פיסי ניכר ולכן יוכל להשתתף בהם רק תלמיד שמצב בריאותו תקין.

 

שפה מודרנית שניה:

ידיעת גרמנית או צרפתית ברמת מתחילים היא אחד מתנאי הקבלה ללימודי התואר השני. לפיכך ממליץ החוג כי תלמיד המתכוון להמשיך בלימודין ישלים חובה זו בשנה השלישית של לימודיו לתואר ראשון.

 

ד. 3. מסלול חד-חוגי (120 ש"ס)

 

במסלול זה חייב התלמיד בשעורי החובה של שני תחומי הלימודים הארכיאולוגיה של ארץ-ישראל וסביבתה ותרבויות המזרח הקדום. התלמיד ימיר את שעורי החובה החוזרים בשני התחומים (כגון "ארכיאולוגיה מהי" או "מבוא לתולדות מזרח קדום") בשעורי בחירה.

 

סיכום חובות התלמיד:

8      ש"ס לימודים פקולטתיים

16    ש"ס משעורי שנה א' בחוג השני יוכרו כחטיבת לימודים

26    ש"ס שעורי חובה

42    ש"ס שעורי בחירה

16    ש"ס סמינרים

חפירה לימודית

סיורים: 6 ימים סיורי חובה

מומלצת: שפה מודרנית שניה לתלמידי שנה ג' המתעתדים להמשיך לתואר שני.

 

ד.4. מסלול בין-חוגי (58 ש"ס)

 

החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום והחוג ללימודים קלאסיים מציעים מסלול לימודים בין-חוגי לתלמידים המבקשים ללמוד ארכיאולוגיה של ארץ-ישראל לתקופותיה למן תקופת האבן, דרך תקופת המקרא והתקופות הקלאסיות (הלניסטית-רומית-ביזאנטית) ועד ימי הביניים. צרוף זה מתאים במיוחד לתלמידים המבקשים לקנות ידע על הארכיאולוגיה של ארץ-ישראל לאורך התקופות והכשרה מקצועית כארכיאולוגים של שדה (להרשמה ראה פרק ב').

תכנית הלימודים בחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום תהיה כמפורט בסעיף ד.1 לעיל, להוציא המבוא לארכיאולוגיה של ארץ-ישראל בתקופות ההלניסטית, הרומית והביזאנטית אותו ישמע התלמיד במסגרת לימודיו בחוג ללימודים קלאסיים. התלמיד חייב בשישה שבועות של חפירה לימודית, שלושה בחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום ושלושה בחוג ללימודים קלאסיים.

 

סיכום חובות התלמיד במסגרת החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום:

4      ש"ס לימודים פקולטתיים

36    ש"ס שעורי חובה

10    ש"ס שעורי בחירה

8      ש"ס סמינרים

חפירה לימודית שלושה שבועות

סיורים 6 ימי סיור חובה

מומלצת: שפה זרה שניה לתלמידי שנה ג' המתעתדים להמשיך לתואר שני.

 

פרוט חובות התלמיד בחוג ללימודים קלאסיים ראה בפרק העוסק בחוג זה בידיעון.

 

ה. סיום הלימודים לתואר בוגר וציון הגמר

 

עם סיום הלימודים ייערך שיקלול הציון לתואר בוגר כדלקמן:

לימודים פקולטתיים                                6%

שני סמינרים                                30%

שאר השעורים                                64%

 

ו. חטיבות לימודים מיוחדות

 

הקבצי ב"א כללי ראה פירוט בתכנית ב"א כללי בידיעון.

לימודי התואר השני

 

א. כללי

 

לימודי התואר השני מכוונים להעמיק את הידע בתחום הארכיאולוגיה של ארץ ישראל ותרבויות המזרח הקדום, ולהקנות ידע ושיטות עבודה שיכשירו תלמידים לקראת מחקר עצמאי ועבודת שדה.

 

התחומים הנלמדים:

1.         הארכיאולוגיה של ארץ ישראל תכנית הלימודים מתמקדת בתקופות הברונזה והברזל או בתקופות הפרהיסטוריות.

2.   תרבויות המזרח הקדום התכנית מתמקדת בלשונות, ספרות, דת והיסטוריה של מסופוטמיה, אנטוליה, הים האגאי ומצרים. תכנית נוספת מתמקדת בארכיאולוגיה לתקופותיה של אזורים אלו.

 

ב. מסלולי הלימודים

 

התלמיד יכול לבחור בין שני מסלולי לימודים:

1.   מסלול א' עם עבודת גמר.

2.   מסלול ב' ללא עבודת גמר.

 

תלמיד מסלול א' שהגיע להישגים הנדרשים יוכל להמשיך בלימודים לקראת התואר השלישי. תלמיד מסלול ב' לא יוכל להמשיך בלימודים לקראת התואר השלישי. קיימת אפשרות מעבר ממסלול למסלול באשור מיוחד ובהתאם להנחיות הפקולטה למדעי הרות. במקרה כזה יוטלו על התלמיד חובות השלמה.

 

ג. תנאי הקבלה

 

הקבלה למסלולים הנזכרים והמעבר ביניהם יעשו בהתאם להנחיות הפקולטה למדעי הרוח.

ללימודי התואר השני יתקבל תלמיד אשר סיים את לימודי התואר הראשון בחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום בציון 80 לפחות. תלמיד שסיים במוסד מוכר אחר להשכלה גבוהה את לימודי התואר הראשון בארכיאולוגיה בציון 80 לפחות יתקבל ללימודי התואר השני ויחוייב בשיעורי השלמה במידת הצורך. התלמיד ישמע את שיעורי ההשלמה בשנה הראשונה ללימודי התואר השני, במקביל ללימודיו בקורסי התואר השני.

במקרים מסוימים יוכל להתקבל ללימודי התואר השני תלמיד שסיים באוניברסיטת תל אביב או במוסד מוכר אחר להשכלה גבוהה את לימודי התואר הראשון בחוג שנושא לימודיו קרוב לחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום. תנאי ראשוני הוא ציון 80 לפחות בלימודי התואר הראשון. תלמיד כזה יחוייב בלימודי השלמה במשך שנה אחת בטרם יתחיל בלימודי התואר השני. לימודי ההשלמה יכללו רבים משעורי החובה של התואר הראשון בהתאם להנחיית ראש החוג או היועץ מטעמו. תלמיד כזה, המתכוון להתמחות בארכיאולוגיה של ארץ ישראל, יחוייב גם בשישה ימי סיור ובחפירה לימודית כנדרש מתלמיד תואר ראשון.

 

ד. מבנה תכנית הלימודים ומהלך הלימודים

 

הלימודים לקראת התואר השני נמשכים שנתיים ובמהלכם חייב תלמיד המסלול עם עבודת גמר ב- 40 שעות סמסטריאליות (להלן ש"ס) ותלמיד המסלול ללא עבודת גמר ב- 48 ש"ס. תכנית הלימודים המדויקת של כל תלמיד תקבע על ידי ראש החוג או יועצים שימונו על ידו. בהתאם להנחיות הפקולטה למדעי הרוח ישלים התלמיד בשנה הראשונה ללימודיו לפחות 16 ש"ס ויגיש עבודה סמינריונית אחת. ציון ממוצע 85 יאפשר לתלמיד המשך במסלול עם עבודת גמר. ציון נמוך יותר יכוון אותו למסלול ללא עבודת גמר.

 

סיכום חובות התלמיד

40 ש"ס סמינרים ושעורים במסלול א', 48 ש"ס במסלול ב'. בשעות אלו נכללים לימודי שפות עתיקות (בתחום תרבויות המזרח הקדום בלבד).

שפה מודרנית שניה.

מומלצת: השתתפות בסמינר החוגי.

בחינת גמר.

עבודת גמר במסלול א'.

 

סמינרים ושעורים

רוב שעורי התואר השני יתקיימו במתכונת סמינר. בשניים מהם (במסלול עם עבודת גמר), או בשלושה (במסלול ללא עבודת גמר) יגיש התלמיד עבודה סמינריונית. בשאר הסמינרים או השעורים יגיש התלמיד עבודות או ישתתף בבחינה. באלה גם אלה יכלול הציון את השתתפותו הפעילה של התלמיד.

תלמיד יוכל ללמוד שעורים בהיקף של 16 ש"ס מחוץ לחוג על פי נושא התמחותו ובאישור ראש החוג או יועץ מטעמו.

תלמיד התואר השני יורשה להשתתף בשעורי התואר הראשון רק כשעורי השלמה בחוגים אחרים, ובמקרים חריגים בחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום. היקף שעורים אלה לא יעלה על 8 ש"ס.

 

שפות עתיקות

תלמיד בתחום תרבויות המזרח הקדום, בתכנית המתמקדת בלשון, ספרות וכו', חייב בלימודי שפה עתיקה ברמת מתקדמים, ובשפה עתיקה נוספת ברמת מתחילים לפחות.

 

שפה מודרנית שניה

התלמיד חייב בפטור ברמת מתקדמים בגרמנית או בצרפתית בתחום ארץ-ישראל גרמנית, צרפתית או איטלקית בתחום תרבויות המזרח הקדום.

 

הסמינר החוגי

מומלצת מאד השתתפות בסמינר החוגי המתקיים אחת לשבועיים ביום ב' בשעה 16:15.

 

ה. סיום הלימודים לתואר שני וציון הגמר

 

בחינת גמר

תוך חצי שנה ממועד סיום חובות השמיעה והגשת הסמינריונים תיערך בחינת הגמר. מתכונת הבחינה כדלקמן:

 

1. במסלול עם עבודת גמר

התלמיד יעמוד בבחינה בכתב ובבחינה בעל פה.

ראש החוג בשיתוף עם מדריכי התלמיד יקבעו לאחר שיחה עם התלמיד שני שטחים שמהם יינתנו הנושאים לבחינה בכתב. נושא עבודת הגמר של התלמיד לא יכלל ביניהם. ביום שיקבע לכך יקבל התלמיד שני נושאים, אחד מכל שטח. התלמיד יבחר אחד מן הנושאים ויכתוב את הבחינה במתכונת מאמר מדעי מלא בהיקף עד 15 עמודים, שיוגש תוך עשרה ימים. את ההנחיות לכתיבת המאמר ניתן לקבל במזכירות החוג. המדריך ומורה נוסף יקראו את המאמר ויעניקו ציון. כשבועיים לאחר מכן תיערך הבחינה בעל פה שתהיה במתכונת דיון בנושא המאמר. הבוחנים יהיו ראש החוג וקוראי המאמר.

 

2. במסלול ללא עבודת גמר

התלמיד יעמוד בשלוש בחינות בכתב ובבחינה בעל פה.

ראש החוג ומורה העוסק בתחום התמחותו של התלמיד יקבעו לאחר שיחה עם התלמיד את הנושאים, שניים בתחום התמחותו של התלמיד ואחד מחוץ לתחומי התמחותו. הבחינות בכתב ייערכו בספריית החוג וימשכו שלושה ימים עוקבים, בחינה ביום. התלמיד יוכל להשתמש בספרים. מורי החוג העוסקים בנושאים אלה יקראו את הבחינות ויעניקו ציונים. כשבועיים לאחר מכן תערך הבחינה בעל פה שתהיה במתכונת דיון בנושאי הבחינה. הבוחנים יהיו ראש החוג וקוראי הבחינות. 

 

עבודת הגמר

התלמיד יכתוב את עבודת הגמר בהנחיית אחד (או יותר) ממורי החוג. נושא העבודה ייקבע לאחר סיום חובות שנה א' ולא יאוחר מסוף שנה ב' ללימודי התואר השני. התלמיד יגיש תכנית מחקר שתיבדק על ידי המנחה/המנחים ומורה נוסף לפי החלטת ראש החוג ותובא לאחר מכן לאישור ועדת התלמידים המתקדמים של החוג. את ההנחיות לכתיבת תכנית מחקר ועבודת גמר ניתן לקבל במזכירות החוג. העבודה תוגש לאחר סיום כל החובות האחרים של לימודי התואר השני. ציון העבודה יקבע על ידי המנחה/מנחים ומורה נוסף לפי החלטת ראש החוג.

 

שקלול ציון התואר השני יעשה כדלקמן:

 

מסלול עם עבודת גמר

ציוני השעורים                                15%

ציוני העבודות הסמינריוניות                                20%

בחינת הגמר                                15%

עבודת הגמר                                50%

 

מסלול ללא עבודת גמר

ציוני השעורים                                30%

ציוני העבודות הסמינריוניות                                30%

בחינת הגמר                                40%

 


סגל ההוראה

 

 

פרופ' אבי גופר ראש החוג                    ד"ר זאב משל (שבתון סמסטר ב')

פרופ' דוד אוסישקין                    ד"ר דבורה סוויני

פרופ' אהרון הורוביץ

                                ד"ר קתרין סלנסקי

 פרופ יובל גורן

פרופ' זאב הרצוג                    ד"ר עירית ציפר

פרופ' איתמר זינגר                    ד"ר ברוך רוזן (מרצה אורח)        

פרופ' בנימין זאס                    גב' אסטל אוראל

פרופ' ז'ק יקר                    מר אייל בוזגלו       

פרופ' ישראל פינקלשטיין                    מר רן ברקאי

פרופ' רן צדוק                     מר דוד גרשט         

פרופ' אנסון רייני (פרופסור אמריטוס)                    מר שי דיבון

ד"ר שלמה בונימוביץ                    גב' יפעת טהרני

                                מר ניר ללקין

ד"ר רפאל גרינברג                    גב' נטלי מסיקה     

ד"ר תמר דיין (מרצה אורחת)                    מר דני נווה

ד"ר מוטי היימן (מרצה אורח)                    מר יצחק פז               

ד"ר רפאל ונטורה                    גב' ג'ניפר פירסמן

ד"ר נילי ליפשיץ                    מר ערן שביט

                                מר רון שימלמיץ

 

מזכירת החוג  - גברת ליאורה פיק

 

 

מזכירות החוג: בנין גילמן חדר 225 טל. 6409703

קבלת קהל: ימים א', ג', ד' שעות 10-13