אלפון

תוצאות חיפוש עבור האות ג

שםתפקיד ויחידהטלפוןפקסדוא"ל
משה מיקי גולדנפלדפיזיולוגיה ופרמקולוגיה
054-6525532
איתי גולדנרהנהלת הספרייה המרכזית
ד"ר נורית גולדסמיטרפואת המשפחה-קליני
ארנון גולדפינגרעמית הוראה בביה"ס לקולנוע וטלויזיה
03-6408403
03-5272063
פרופ' אילן גולדפרבסגל אקדמי בכיר במדע והנדסה של חומרים
03-6407079
03-6405931
03-6410189
דנה גולדקורןעובד מחקר בהנדסה ביו-רפואית
ד"ר עמוס גולדרייךבדימוס בהחוג לספרות
סגל אקדמי בכיר בלימודי התרבות העברית
פרופ' דנה גולדרייךסגל אקדמי בכיר בביה"ס להנדסת חשמל
03-6406917
03-6406917
ד"ר אלון גולדרינגמהנדסים וטכנאים בחוג לפיזיקה ואסטרונומיה
03-6405422
פרופ' אימרה גולדשטייןבדימוס במנהלת ודיקנאט אמנויות
03-6916813
דורון[ דורון גולדשטיין] גולדשטייןמנהלת בי"ס לעב סוציאלית
03-6409183
רוני גולדשטייןראש מטה נשיא בלישכת הנשיא
03-6408348
03-6422379
אורי גולדשטייןעמית הוראה במנהלת הפקולטה למשפטים
פרופ' משה גולדשטייןסגל אקדמי בכיר בחוג לפיזיקה ואסטרונומיה
03-6408300
03-6429306
ניר גולדשטייןעובד מחקר בדיקאנט ומנהל הפקולטה לרפואה
עובד מחקר בביה"ס לבריאות הציבור
לבנה גולדשטייןרושם בכירה באגף רישום ומינהל תלמידים
4873 (פנימי)
03-6408533
03-6406722
שרה גולדשטייןבי"ס ללימודי המשך ברפואה
מנהלת בי"ס לעב סוציאלית
03-5173077
גילה גולדשטייןספרן בכיר בהנהלת הספרייה המרכזית
03-6408447
ד"ר איתמר גולדשטייןסגל אקדמי קליני ברפואה פנימית
איה גולדשטייןסגל אקדמי זוטר במחלקה לזואולוגיה
ד"ר חוה גולדשטייןמורה מן החוץ במנהלת ביה"ס לחינוך
אייל גולדשטייןעוזר הוראה במחלקה לזואולוגיה
יוליה גולדשטייןביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטה
03-6408716
אנז'ליקה גולדשטיין
אייל שגי גולדשטייןעוזר הוראה בביה"ס למדעי המחשב
ד"ר דניאל אלכסנדר גולדשטייןסגל אקדמי קליני באונקולוגיה
ד"ר בהירה מיכאלה גולדשטיין שוורץסגל אקדמי קליני באופתלמולוגיה
בי"ס ללימודי המשך ברפואה
03-6925773
03-6925693
פרופ' עפרה גולדשטין גדעוניסגל אקדמי בכיר בחוג לסוציולוגיה ואנתרופו
סגל אקדמי בכיר בלימודי מזרח אסיה
03-6409394
03-6409215
הילה גולדשמידמנהלת הפקולטה למשפטים
פרופ' אסף גולדשמידטסגל אקדמי בכיר בלימודי מזרח אסיה
03-6408819
03-6407836
03-6406712

עמודים

אוניברסיטת תל-אביב, רחוב חיים לבנון 30, 6997801.
UI/UX Basch_Interactive