היחידה למחקר התרבות

הודעות וחדשות

חדשות תשע"ח (20172018)

 

 

 

מר רותם לשם ירצה בסדנת דוקטורנטים לשנת הלימודים תשע"ח על נושא מחקרו:

הבניה בין דורית של רגשות במעמד הביניים הישראלי דרך דיבורי משפחה

ההרצאה תתקיים ביום שני ה- 27.11.17 בשעה 16:15 בחדר 449, בבניין גילמן.

 

 

חדשות שנים אחרות