היחידה למחקר התרבות

הודעות וחדשות

חדשות תשע"ג (20122013)

 

יום עיון לכבוד ג'ארד דיימונד

7 במאי 2013

תוכנית הערב

הרצאתו של ג'ארד דיימונד (YouTube)

דיון בשולחן העגול (YouTube)

 

 

 

 

 

 

 

חדשות שנים אחרות