דברים לזכרה של רינה דרורי

In Memoriam Rina Drory

 

דברים שנאמרו בערב העיון וחלוקת מלגות השנתי לזכרה

 

דברים לזכרה, 16 בפברואר 2014

רקפת סלע-שפי

דברים לזכרה, 14 במארס 2017

מרים פרנקל