האתר של רינה דרורי ז"ל

The late Rina Drory's Homepage

Rina Drory passed away in Tel Aviv, Saturday, October 7th, 2000

In Memoriam

דברים לזכרה

Biography

קורות חיים

Publications

פרסומים

Courses taught

קורסים

 

 

Rina Drory

Groningen 1990

Tel Aviv Unit of Culture Research

היחידה למחקר התרבות