היחידה למחקר התרבות

מקראות ורשימות קריאה

לקורסים במחקר התרבות ובתחומים גובלים

Unit of Culture Research

Readers and Course Bibliographies
in Culture Research and Adjacent Fields

All rights reserved by authors and publishers. Texts are posted for educational use only.

 

 

מקראות לקורסי הליבה

למקראות לקורסים אחרים נא להקיש כאן

 

 

 

Readings in Culture Research

[*]

מבוא למחקר התרבות מקראה

Mr. Rotem Leshem

 

מר רותם לשם

Reader in Culture Research, I.
Prof. Rakefet Sela-Sheffy & Dr. Dafna Hirsch, editors.

[*]

מקראה במחקר התרבות, א

פרופ' רקפת סלע-שפי וד"ר דפנה הירש, עורכות

Reader in Culture Research, II.
Prof. Rakefet Sela-Sheffy, editor.

[*]

מקראה במחקר התרבות, ב

פרופ' רקפת סלע-שפי, עורכת

 

 

 

למקראות לקורסים אחרים נא להקיש כאן