היחידה למחקר התרבות

המעבדה להיסטוריה שבעל פה של החברה בישראל

 

המעבדה להיסטוריה שבעל פה של החברה בישראל נועדה לקדם את חקר ההיסטוריה הקרובה של רבדים ומגזרים שונים בחברה בישראל באמצעות שימוש במתודולוגיות של היסטוריה שבעל פה. מחקר היסטורי כזה נחוץ במיוחד בהקשרי תרבות של מגזרים נשלטים ונדחקים לשוליים, שבדרך כלל אינם מכוסים על ידי הזרמים המרכזיים של המחקר ההיסטורי, הנשען בעיקרו על תעודות כתובות. תפקיד המעבדה הוא לשמש מקום מפגש לחוקרים ולתלמידים לתארים המתקדמים, להקים מסגרות להכשרה וליווי מתודולוגי של מחקרים בהיסטוריה שבעל פה, להציג תוצרים של מחקרים רלבנטיים ולעודד את המגמה של חקירה ביקורתית של החברה בישראל על מגוון חלקיה.

 

תלמידי התואר השני המעוניינים להצטרף למעבדה במסגרת פרויקט המחקר שלהם ישתתפו בסמינר של ד"ר חררדו לייבנר "סיפורי חיים וזיכרון: סמינר מתודולוגי" (סמסטר ב', יום ב' 1620 [מס' הקורס 0621-8522-01]). תוכנית הלימודים שלהם תיקבע ביחד עם מרכזי המעבדה.

 

מרכזי המעבדה: ד"ר חררדו לייבנר ופרופ' רקפת סלע-שפי

Description: Description: Description: Description: Description: web hit counter(by StatCounter)