היחידה למחקר התרבות

(תוכנית הלימודים לתואר השני)

ידיעון השיעורים

רשימת הקורסים לשנת תשפ"ב (20212022)

טבלה לפי ימים ושעות

סמסטר א'

סמסטר ב'

רשימת הקורסים בידיעון הפקולטה

 

רשימת הקורסים לשנת תשפ"א (20202021)

טבלה לפי ימים ושעות

סמסטר א'

סמסטר ב'

רשימת הקורסים בידיעון הפקולטה

 

רשימת הקורסים לשנת תש"ף (20192020)

 

טבלה לפי ימים ושעות

 

 

סמסטר א'

סמסטר ב'

 

רשימת הקורסים בידיעון הפקולטה

 

רשימת הקורסים לשנת תשע"ט (20182019)

 

טבלה לפי ימים ושעות

 

 

סמסטר א'

בפורמאט PDF

סמסטר ב'

בפורמאט PDF

 

רשימת הקורסים בידיעון הפקולטה

 

רשימת הקורסים לשנת תשע"ח (20172018)

 

טבלה לפי ימים ושעות

 

 

סמסטר א'

בפורמאט PDF

סמסטר ב'

בפורמאט PDF

 

 

רשימת הקורסים

 

רשימת הקורסים בידיעון הפקולטה

 

 

רשימות הקורסים לשנים תשע"ד--תשע"ו

רשימות הקורסים לשנים תשנ"חתשע"ג